ELEKTRONSKE KNJIGE

e-book-citaci
  • smestite do 1400 knjiga u uređaj (pokretna biblioteka gde god da idete)
  • e-ink displey ne zamara oči pri dužem čitanju
  • novi ekrani omogućuju čitanje i pri jačem svetlu
  • dugo trajanje baterije, zahvaljujući novom metodu uštede energije
  • super tanak dizajn i mala težina uređaja
25 NAJNOVIJIH NASLOVA

Aleksandar Dobrijević - Potrepštine po Martinu
Setlana Polak - Slomljenog vrata glavu smo digli
Zimmerman, Warren - Origins of a Catastrophe
Tolkien, J.R.R. - Sabrana djela J.R.R. Tolkina
Dusko Muzdeka - u Vlaovica nema tko da ore
Danka Muzdeka Mandzuka - projektna organizacija u pozoristu
Dusko Muzdeka - Dva cveta
Packer, George - The Assassins' Gate: America in Iraq
Bredli Trevor Griv - Jednostavna Istina O Ljubavi
Slavomir Nastasijevic - Karlo Martel
Kartonowe ABC - висячи садов Семирамиды
Kartonowe ABC - Cruise Liner Polonia
Kennard, Matt - Irregular Army
Schroeder, Paul W. - Austria, Great Britain, and the Crimean War
New York Times - Best Sellers Fiction & Non Fiction 16 March 2014
Vladimir Prvulović - Obasjani mesečinom (zbirka priča)
Vladimir Prvulović - ZAM
Vladimir Prvulović - Šapat demona (zbirka pesama)
Slavoljub Fatić - Pismo u pokušaju
Zdenko Kremer - Kritike hrvatskog praktičnog uma
Admir Mulaosmanović - Iskušenje opstanka
Arturo Peres Reverte - Ucitelj macevanja
Biljana Bogiçevic - Menadzment ljudskih resursa 3 izd.
Mijatovic Slavica - Princ spoznaje
Svetlana Polak - Ja ga koristim samo za seks
50       100
Najnovijih naslova
25 NAJVIŠE PREUZIMANIH KNJIGA

Gramatika engleskog jezika - Osnovni nivo
Adolf Hitler - Moja borba
Kuvar - Interaktivni CD 5000 recepta
Mafija - Menadžer na mafijaški način
za koje oni ne žele da Vi znate - Prirodni lekovi
Majstor - Nameštaj po meri
A. E. Fitzgerald - Električne mašine
Za PC servisere - Kurs
Origami - 300 modela (sa upustvom)
Photoshop - Male tajne PhotoShopa
Enciklopedija - Svjetske povjesti poslednjih 500 godina
Džerom Dejvid Selinžer - Lovac u žitu
A.Sergejevič Puškin - Evgenije Onjegin
Murphy Joseph - Kako (do)biti ono što želite
Analiziranje horoskopa - Analiziranje horoskopa
Gramatika engleskog jezika - Napredni nivo
Susie Hodge - Naučite crtati ljude
L. B - Lekovito bilje
I&N - Izumi Nikole Tesle
Slobodan Jović - Priručnik za spravljanje rakije
Gordana Zdjelar - Dubine - Enciklopedija podvodnog života
K&V - Kuvar Veliki
E enciklopedija - Opšta
M&S - Montaža i servisiranje računara
E. L - Elektronika
50       100
Najviše preuzimanih knjiga
Ubaci svoju e-knjigu

U pripremi.

Pretraga:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

u II svijetskom ratu - HRZ
U Pekingu - Jesen
U.H. Wilken - Susret na rijeci
Uč&Ra - Učenje Ramane Maharšija Ramane
Udruga SINBAD - Slobodni softver i filozofija slobode
Ugovori robnog prometa - Ugovori robnog prometa
Ulderiko Donadini - Bauk
Ulderiko Donadini - Drame Donadini
Ulderiko Donadini - Kroz šibe
Ullmann,dr.Marcela - PRIRODNA LJEKARNA
Umberto Eco - Ime ruže
Umberto Eko - Ime Ruže
Umiranje - Umiranje
Unger-Gobel,Ulla - VITAMINI
unnone - System Hack
Uri Geller - Dnevnik o misteriji Uri Geller-a
Urlik Zvijeri - Potpuna povjest Heavy Metala I
Urlik Zvijeri - Potpuna povjest Heavy Metala II
Uroš Peruško i Vlado Glavinić - Digitalni sustavi
Urs Hochstrasser - Presna hrana, živa hrana
Urs Hochstrasser - Zdrava dječja prehrana
Ursula Legvin - Čapljino oko
Ursula Legvin - Četiri puta do oproštaja
Ursula Legvin - Čovek praznih šaka
Ursula Legvin - Dvanaest četvrti vetra
Ursula Legvin - Hainske priče
Ursula Legvin - Leva ruka tame
Ursula Legvin - Ribar unutrašnjeg mora
Ursula Legvin - Ruža kompasa
Ursula Legvin - Stalno se vraćajući kući
Ursula Legvin - Stara muzika i robinje
Ursula Legvin - Tehanu
Us&Na - Usmene narodne priče
Uv&Te - Uvod u teoriju relativiteta
Uv&Zn - Uvod u filozofiju znanosti

Uslovi korišćenja
 
KORISNI LINKOVI: