Proljeća Ivana Galeba

Vladan Desnica

Ocenite knjigu:       Glasalo: 965
Opis:
Proljeća Ivana Galeba
Svakako je najveće Desničino djelo roman Proljeća Ivana Galeba (1957), na kojemu je radio gotovo više od dvadeset godina, prema njegovim riječima još od 1936.godine. Može se reći da je on suma Desničina i idejnom, tematskom i estetskom razinom, a ujedno i sinteza književnih postupaka. Njegova je fabula vrlo jednostavna: riječ je, naime, o prisjećanjima glavnoga lika Ivana Galeba, glazbenika, za vrijeme njegova boravka u bolnici između dva proljeća. Ali to nije ni biografski ni autobiografski roman...

Desnici nije stalo do događaja kao akcije, pa zato nedostaje i fabula u tradicionalnom smislu riječi. Ništa" se ne događa, a sve se analizira, pa je prisutno biološko, doživljajno, kozmičko vrijeme, a ne događajno. 
 
KORISNI LINKOVI: