• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Projektovanje hidrauličkih sistema
  Projektovanje hidrauličkih sistema

  Projektovanje hidrauličkih sistema

  Knjiga je namenjena inžinjerima tehničkih specijalnosti, koji se bave projektovanjem hidrauličkih, termotehničkih, rashladnih sistema, ali i inžinjerima koji se bave održavanjem i servisiranjem izvedenih sistema.
  Knjiga je napisana tako da su projektantu svi podaci prikazani dijagramski kako bi mu podaci bili razumljiviji i lakše obradivi.
  Sadržaj knjige:
  1. OSNOVNI TEORIJSKI POJMOVI
  1.1. Geodetska i manometarska visina dizanja
  1.2. Pumpni sistemi za transport tečnosti
  1.2.1. Transport tečnosti jednom pumpom u dva rezervoara
  na različitim visinama
  1.2.2. Rad pumpi u rednoj vezi
  1.2.3. Transport tečnosti dvema različitim pumpama sa
  različitog nivoa u zajednički rezervoar
  1.2.4. Transport tečnosti pumpom sa dotokom u veći broj rezervoara
  1.2.5. Zatvoreni sistemi sa granama i povratnim vodom
  1.2.6. Pumpni sistemi sa optočnim (Bypass) vodom
  1.2.7. Pumni sistemi sa ejektorom
  1.3. Snaga pumpe i stepen korisnog dejstva
  1.4. Uslovi sličnog rada pumpe
  1.5. Specifični broj obrtaja
  1.6. Određivanje NPSH i najveće dopuštene visine potapanja pumpe
  1.6.1. Određivanje NPSHpt i dozvoljene visine postavljanja pumpe
  1.6.2. Dozvoljena visina postavljanja pumpe
  1.6.3. Preporučljive brzine strujanja
  1.6.4. Uticaj temperature fluida na radni pritisak armature
  2. SIFONSKO DEJSTVO KOD PUMPNIH SISTEMA
  3. IZBOR HIDROFORSKE POSUDE
  3.1. Izračunavanje dozvoljenog broja uključenja el.motora
  3.2. Izbor kompresorskog agregata
  4. POTREBNE KOLIČINE VODE ZA SNABDEVANJE NASELJENIH MESTA I KANALIZACIONI SISTEMI
  4.1. Najveća i najmanja časovna vrednost isporuke vode Qh
  4.2. Sekundna distribucija vode Qs
  4.3. Dimenzionisanje dovodnih cevovoda, daljinski dovodi
  4.3.1. Dimenzionisanje glavnih napojnih cevovoda
  4.3.2. Dimenzionisanje priključnih napojnih cevovoda i
  potreba krajnjih potrošača
  4.3.3. Potreba za vodom po jedinačnom potrošačkom mestu
  4.3.4. Zoniranje vodovodne mreže
  4.4. Kanalizacioni sistemi
  4.4.1. Otpadne vode i njihova klasifikacija
  4.4.2. Kanalizacioni sistemi i njegovi delovi
  4.4.3. Polazni podaci za projektovanje kanalizacionih sistema
  4.4.4. Hidraulički proračun kanalizacione mreže
  5. PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE CRPILIŠTA I POSTAVLJANJE USISA PUMPI
  5.1. Dimenzionisanje crpilišta u funkciji od protoka
  5.2. Uticaj crpilišta i usisa propelernih (PP), zavojnih (VZ),
  utopnih propelernih (UPP) i utopnih zavojnih (UVZ)
  pumpi na minimalnu visinu potopljenosti
  5.3. Uslovi projektovanja crpilišta sa utopnim kanalnim
  pumpama (preporuke FLYGT-a)
  5.3.1. Izračunavanje potrebne zapremine crpilišta
  5.3.2. Dimenzionisanje crpnog bazena
  6. TRANSPORT MINERALNIH SIROVINA PUMPNIM SISTEMIMA- HIDROTRANSPORT – OSNOVNI POJMOVI
  7. GUBICI KORISNE ENERGIJE PRI PROTICANJU KROZ
  PRAVE CEVOVODE
  7.1. Gubici kroz čelične cevi
  7.2. Gubici kroz čelične pocinkovane cevi
  7.3. Gubici kroz metalne savitljive (u obliku harmonike cevi)
  7.4. Gubici kroz aluminijumske cevi
  7.5. Gubici kroz bakarne cevi
  7.6. Gubici kroz plastične cevi
  7.7. Gubici kroz savitljive plastične cevi
  7.8. Gubici kroz cementno azbestne cevi
  7.9. Gubici kroz savitljive gumene cevi
  7.10. Gubici korisne energije pri proticanju viskoznih tečnosti
  kroz prave cevovode
  7.11. Gubici korisne energie pri proticanju suspenzije i vlaknaste mase
  7.11.1. Teorijska osnova
  7.11.2. Proračun brzine strujanja
  7.11.3. Postupak proračuna za celulozu
  7.11.4. Transport drvene mase – drvenjače
  7.11.5. Uslov za početak tečenja suspenzije
  7.11.6. Proračun karakteristika pumpe za transport
  suspenzije i vlaknaste mase
  8. GUBICI KORISNE ENERGIJE KROZ LOKALNE ELEMENTE
  HIDRAULIČKIH SISTEMA – LOKALNI GUBICI
  8.1. Otpori strujanja u rešetkama (prema Kirschmer-u i Spangler-u)
  8.2. Perforirane ploče, sita i filteri
  8.3. Automatski filter za vodu
  8.4. Usisni uvodnici – usisne komore
  8.5. Otpori strujanja kod tablastog zatvarača i žabljeg priklopca
  8.6. Otpori strujanja zbog skretanja strujnog toka
  8.7. Merne blende i venturi merači
  8.8. Konfuzori i difuzori
  8.9. Simetrično suženje i proširenje
  8.10. Otpori strujanja kroz cevnu armaturu
  8.11. Hvatač nečistoće
  8.12. Sučeono zavarene cevi
  8.13. Merači protoka (vodomeri) turbinskog i propelernog tipa
  8.14. Povratna klapna
  8.15. Leptirasta povratna klapna
  8.16. Leptirasti zatvarač
  8.17. Pljosnati zasun DN 25 DN 150
  8.18. Pljosnati zasun DN 200 DN 750
  8.19. Pločasti zasun
  8.20. Loptasta slavina
  8.21. Otpori strujanja kod lučnog skretanja strujnog toka
  8.22. Otpor strujanja zbog mesnih otpora na ulazu i izlazu iz cevi
  8.22.1. Ulaz fluida u cev kroz perforiranu ploču
  8.22.2. Ulaz fluida u cev ispred pregrade-zida
  8.22.3. Ulaz fluida u cev konstantnog poprečnog preseka
  8.22.4. Ulaz fluida u cev sa zvonastim oblikom ulaza
  8.22.5. Ulaz fluida u cev sa konusnim oblikom ulaza
  8.22.6. Slobodan izlaz fluida iz cevi kroz simetrični difuzor
  8.22.7. Izlaz fluida iz difuzora na pregradu – zid
  8.22.8. Izlaz fluida iz cevi sa zvonastim izlazom na pregradu
  8.23. Otpor strujanja kod sjedinjavanja i račvanja cevi (naglvci)
  8.23.1. Strujanje sa bočnim odvodom pod 90o i D = cons.
  8.23.2. Sjedinjavanje strujanja pod 90o i D = cons.
  8.23.3. Strujanje sa bočnim odvodom pod 90o
  8.23.4. Sjedinjavanje strujanja pod 90o
  8.23.5. Sjedinjavanje i račvanje strujanja pod 90o
  8.23.6. Strujanje sa bočnim odvodom pod 45o i D = cons.
  8.23.7. Sjedinjavanje struje pod 45o i D = cons.
  8.23.8. Račvanje struje bočnim odvodom pod 45o
  8.23.9. Sjedinjavanje strujanja pod 45o
  8.23.10. Račvanje struje bočnim odvodom pod 45o i Ds = 0,35D
  8.23.11. Sjedinjavanje struje pod 45o i Ds = 0,35D
  8.23.12. Sjedinjavanje strujanja pod uglom 30o
  8.23.13. Sjedinjavanje struje pod uglom 60o
  8.23.14. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 30o
  8.23.15. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 45o
  8.23.16. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 60o
  8.23.17. Račvanje strujanja pod uglom 0 ÷ 90o za bočni odvod
  8.23.18. Račvanje strujanja pod uglom 0 ÷ 90o za pravi odvod
  8.24. Gubici kod vertikalnih zavojnih pumpi
  8.25. Gubici kod utopnih propelernih pumpi (UPP) i utopnih
  zavojnih pumpi (UVZ)
  8.26. Gubici u pogonskim člancima bunarskih pumpi
  9. IZRAČUNAVANJE DEBLJINE ZIDA CEVOVODA
  9.1. Dodatak na debljinu zida cevi c
  9.2. Izračunavanje debljine zida cevi po DIN 2413
  9.3. Izračunavanje debljine zida kod cevnih lukova
  9.4. Trajnost cevi pri unutrašnjem pritisku
  9.5. Proračun cevovoda sa zavarenim priključcima (naglavcima)
  9.5.1. Uzimanje uticaja više naglavaka
  9.5.2. Račve
  9.6. Proračun ekonomskog prečnika potisnog cevovoda
  9.7. Spoljašnje sile i momenti na prirubnicama pumpi
  9.7.1. Uticaj spoljašnjih sila i momenata na projektovanje cevovoda
  10. PODUPIRANJE I OSLANJANJE CEVOVODA I ARMATURE
  11. HIDRAULIČKI UDAR I ZAŠTITA OD ISTOG
  11.1. Zaštita od hidrauličkog udara
  11.2. Tehnička rešenja za amortizaciju hidrauličkog udara
  11.3. Hidroforska posuda kao amortizer hidrauličkog udara
  11.3.1. Proračun zapremine rezervoara pod pritiskom po SPAR – u
  11.3.2. Proračun zapremine rezervoara pod pritiskom
  pomoću dijagrama COMBES – a i BAROT – a
  11.3.3. Konstruktivni elementi posude
  11.4. Izbor usisnih i izduvnih ventila – odzračni ventili
  11.4.1. Izbor usisnog ventila
  11.4.2. Izbor izduvnog ventila
  12. EKONOMIČNOST PROJEKTA
  12.1. Ekonomičnost projekta i izbor opreme
  12.2. Ekonomičnost projekta u zavisnosti od eksploatacionih
  troškova vode
  13. UPRAVLJANJE HIDRAULIČKIH SISTEMA
  13.1. Projektovanje upravljanja za osnovni gradivni element
  hidrauličkog sistema
  13.2. Tehnički zahtevi
  13.2.1. Specificiranje osnovnih tehničkih zahteva zaštite
  13.2.2. Definisanje tehničkih zahteva za upravljanje fizičkih veličina
  13.3. Upravljački sistem
  14. PUMPNE STANICE ZA TRANSPORT VODE
  14.1. Klasifikacija vodovodnih pumpnih stanica
  14.2. Izvođenje pumpnih stanica prvog nivoa
  14.3. Režim rada i kapacitet
  14.4. Osnovno i rezervno opremanje pumpne stanice prvog nivoa

  Vise detalja
  Šifra: 97166
  1.870 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Knjiga je namenjena inžinjerima tehničkih specijalnosti, koji se bave projektovanjem hidrauličkih, termotehničkih, rashladnih sistema, ali i inžinjerima koji se bave održavanjem i servisiranjem izvedenih sistema.
  Knjiga je napisana tako da su projektantu svi podaci prikazani dijagramski kako bi mu podaci bili razumljiviji i lakše obradivi.
  Sadržaj knjige:
  1. OSNOVNI TEORIJSKI POJMOVI
  1.1. Geodetska i manometarska visina dizanja
  1.2. Pumpni sistemi za transport tečnosti
  1.2.1. Transport tečnosti jednom pumpom u dva rezervoara
  na različitim visinama
  1.2.2. Rad pumpi u rednoj vezi
  1.2.3. Transport tečnosti dvema različitim pumpama sa
  različitog nivoa u zajednički rezervoar
  1.2.4. Transport tečnosti pumpom sa dotokom u veći broj rezervoara
  1.2.5. Zatvoreni sistemi sa granama i povratnim vodom
  1.2.6. Pumpni sistemi sa optočnim (Bypass) vodom
  1.2.7. Pumni sistemi sa ejektorom
  1.3. Snaga pumpe i stepen korisnog dejstva
  1.4. Uslovi sličnog rada pumpe
  1.5. Specifični broj obrtaja
  1.6. Određivanje NPSH i najveće dopuštene visine potapanja pumpe
  1.6.1. Određivanje NPSHpt i dozvoljene visine postavljanja pumpe
  1.6.2. Dozvoljena visina postavljanja pumpe
  1.6.3. Preporučljive brzine strujanja
  1.6.4. Uticaj temperature fluida na radni pritisak armature
  2. SIFONSKO DEJSTVO KOD PUMPNIH SISTEMA
  3. IZBOR HIDROFORSKE POSUDE
  3.1. Izračunavanje dozvoljenog broja uključenja el.motora
  3.2. Izbor kompresorskog agregata
  4. POTREBNE KOLIČINE VODE ZA SNABDEVANJE NASELJENIH MESTA I KANALIZACIONI SISTEMI
  4.1. Najveća i najmanja časovna vrednost isporuke vode Qh
  4.2. Sekundna distribucija vode Qs
  4.3. Dimenzionisanje dovodnih cevovoda, daljinski dovodi
  4.3.1. Dimenzionisanje glavnih napojnih cevovoda
  4.3.2. Dimenzionisanje priključnih napojnih cevovoda i
  potreba krajnjih potrošača
  4.3.3. Potreba za vodom po jedinačnom potrošačkom mestu
  4.3.4. Zoniranje vodovodne mreže
  4.4. Kanalizacioni sistemi
  4.4.1. Otpadne vode i njihova klasifikacija
  4.4.2. Kanalizacioni sistemi i njegovi delovi
  4.4.3. Polazni podaci za projektovanje kanalizacionih sistema
  4.4.4. Hidraulički proračun kanalizacione mreže
  5. PREPORUKE ZA PROJEKTOVANJE CRPILIŠTA I POSTAVLJANJE USISA PUMPI
  5.1. Dimenzionisanje crpilišta u funkciji od protoka
  5.2. Uticaj crpilišta i usisa propelernih (PP), zavojnih (VZ),
  utopnih propelernih (UPP) i utopnih zavojnih (UVZ)
  pumpi na minimalnu visinu potopljenosti
  5.3. Uslovi projektovanja crpilišta sa utopnim kanalnim
  pumpama (preporuke FLYGT-a)
  5.3.1. Izračunavanje potrebne zapremine crpilišta
  5.3.2. Dimenzionisanje crpnog bazena
  6. TRANSPORT MINERALNIH SIROVINA PUMPNIM SISTEMIMA- HIDROTRANSPORT – OSNOVNI POJMOVI
  7. GUBICI KORISNE ENERGIJE PRI PROTICANJU KROZ
  PRAVE CEVOVODE
  7.1. Gubici kroz čelične cevi
  7.2. Gubici kroz čelične pocinkovane cevi
  7.3. Gubici kroz metalne savitljive (u obliku harmonike cevi)
  7.4. Gubici kroz aluminijumske cevi
  7.5. Gubici kroz bakarne cevi
  7.6. Gubici kroz plastične cevi
  7.7. Gubici kroz savitljive plastične cevi
  7.8. Gubici kroz cementno azbestne cevi
  7.9. Gubici kroz savitljive gumene cevi
  7.10. Gubici korisne energije pri proticanju viskoznih tečnosti
  kroz prave cevovode
  7.11. Gubici korisne energie pri proticanju suspenzije i vlaknaste mase
  7.11.1. Teorijska osnova
  7.11.2. Proračun brzine strujanja
  7.11.3. Postupak proračuna za celulozu
  7.11.4. Transport drvene mase – drvenjače
  7.11.5. Uslov za početak tečenja suspenzije
  7.11.6. Proračun karakteristika pumpe za transport
  suspenzije i vlaknaste mase
  8. GUBICI KORISNE ENERGIJE KROZ LOKALNE ELEMENTE
  HIDRAULIČKIH SISTEMA – LOKALNI GUBICI
  8.1. Otpori strujanja u rešetkama (prema Kirschmer-u i Spangler-u)
  8.2. Perforirane ploče, sita i filteri
  8.3. Automatski filter za vodu
  8.4. Usisni uvodnici – usisne komore
  8.5. Otpori strujanja kod tablastog zatvarača i žabljeg priklopca
  8.6. Otpori strujanja zbog skretanja strujnog toka
  8.7. Merne blende i venturi merači
  8.8. Konfuzori i difuzori
  8.9. Simetrično suženje i proširenje
  8.10. Otpori strujanja kroz cevnu armaturu
  8.11. Hvatač nečistoće
  8.12. Sučeono zavarene cevi
  8.13. Merači protoka (vodomeri) turbinskog i propelernog tipa
  8.14. Povratna klapna
  8.15. Leptirasta povratna klapna
  8.16. Leptirasti zatvarač
  8.17. Pljosnati zasun DN 25 DN 150
  8.18. Pljosnati zasun DN 200 DN 750
  8.19. Pločasti zasun
  8.20. Loptasta slavina
  8.21. Otpori strujanja kod lučnog skretanja strujnog toka
  8.22. Otpor strujanja zbog mesnih otpora na ulazu i izlazu iz cevi
  8.22.1. Ulaz fluida u cev kroz perforiranu ploču
  8.22.2. Ulaz fluida u cev ispred pregrade-zida
  8.22.3. Ulaz fluida u cev konstantnog poprečnog preseka
  8.22.4. Ulaz fluida u cev sa zvonastim oblikom ulaza
  8.22.5. Ulaz fluida u cev sa konusnim oblikom ulaza
  8.22.6. Slobodan izlaz fluida iz cevi kroz simetrični difuzor
  8.22.7. Izlaz fluida iz difuzora na pregradu – zid
  8.22.8. Izlaz fluida iz cevi sa zvonastim izlazom na pregradu
  8.23. Otpor strujanja kod sjedinjavanja i račvanja cevi (naglvci)
  8.23.1. Strujanje sa bočnim odvodom pod 90o i D = cons.
  8.23.2. Sjedinjavanje strujanja pod 90o i D = cons.
  8.23.3. Strujanje sa bočnim odvodom pod 90o
  8.23.4. Sjedinjavanje strujanja pod 90o
  8.23.5. Sjedinjavanje i račvanje strujanja pod 90o
  8.23.6. Strujanje sa bočnim odvodom pod 45o i D = cons.
  8.23.7. Sjedinjavanje struje pod 45o i D = cons.
  8.23.8. Račvanje struje bočnim odvodom pod 45o
  8.23.9. Sjedinjavanje strujanja pod 45o
  8.23.10. Račvanje struje bočnim odvodom pod 45o i Ds = 0,35D
  8.23.11. Sjedinjavanje struje pod 45o i Ds = 0,35D
  8.23.12. Sjedinjavanje strujanja pod uglom 30o
  8.23.13. Sjedinjavanje struje pod uglom 60o
  8.23.14. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 30o
  8.23.15. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 45o
  8.23.16. Sjedinjavanje struje račvom pod uglom 60o
  8.23.17. Račvanje strujanja pod uglom 0 ÷ 90o za bočni odvod
  8.23.18. Račvanje strujanja pod uglom 0 ÷ 90o za pravi odvod
  8.24. Gubici kod vertikalnih zavojnih pumpi
  8.25. Gubici kod utopnih propelernih pumpi (UPP) i utopnih
  zavojnih pumpi (UVZ)
  8.26. Gubici u pogonskim člancima bunarskih pumpi
  9. IZRAČUNAVANJE DEBLJINE ZIDA CEVOVODA
  9.1. Dodatak na debljinu zida cevi c
  9.2. Izračunavanje debljine zida cevi po DIN 2413
  9.3. Izračunavanje debljine zida kod cevnih lukova
  9.4. Trajnost cevi pri unutrašnjem pritisku
  9.5. Proračun cevovoda sa zavarenim priključcima (naglavcima)
  9.5.1. Uzimanje uticaja više naglavaka
  9.5.2. Račve
  9.6. Proračun ekonomskog prečnika potisnog cevovoda
  9.7. Spoljašnje sile i momenti na prirubnicama pumpi
  9.7.1. Uticaj spoljašnjih sila i momenata na projektovanje cevovoda
  10. PODUPIRANJE I OSLANJANJE CEVOVODA I ARMATURE
  11. HIDRAULIČKI UDAR I ZAŠTITA OD ISTOG
  11.1. Zaštita od hidrauličkog udara
  11.2. Tehnička rešenja za amortizaciju hidrauličkog udara
  11.3. Hidroforska posuda kao amortizer hidrauličkog udara
  11.3.1. Proračun zapremine rezervoara pod pritiskom po SPAR – u
  11.3.2. Proračun zapremine rezervoara pod pritiskom
  pomoću dijagrama COMBES – a i BAROT – a
  11.3.3. Konstruktivni elementi posude
  11.4. Izbor usisnih i izduvnih ventila – odzračni ventili
  11.4.1. Izbor usisnog ventila
  11.4.2. Izbor izduvnog ventila
  12. EKONOMIČNOST PROJEKTA
  12.1. Ekonomičnost projekta i izbor opreme
  12.2. Ekonomičnost projekta u zavisnosti od eksploatacionih
  troškova vode
  13. UPRAVLJANJE HIDRAULIČKIH SISTEMA
  13.1. Projektovanje upravljanja za osnovni gradivni element
  hidrauličkog sistema
  13.2. Tehnički zahtevi
  13.2.1. Specificiranje osnovnih tehničkih zahteva zaštite
  13.2.2. Definisanje tehničkih zahteva za upravljanje fizičkih veličina
  13.3. Upravljački sistem
  14. PUMPNE STANICE ZA TRANSPORT VODE
  14.1. Klasifikacija vodovodnih pumpnih stanica
  14.2. Izvođenje pumpnih stanica prvog nivoa
  14.3. Režim rada i kapacitet
  14.4. Osnovno i rezervno opremanje pumpne stanice prvog nivoa

  Br.strana: 382

  Povez: tvrd

  God.izdanja: 2016.

  Izdavač: AGM knjiga

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.