• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072 (od 9-19h)
 • Darko Tanasković

  Darko Tanasković


  Naslovi autora (9):
  Iz dana u dan

  Cena: 770 din

  Cena: 770 din

  Darko Tanasković je univerzitetski profesor, islamolog, filolog-orijentalista i poliglota, koji je iskoračio iz uskih okvira jedne inače cenjene struke, povezujući tekuća zbivanja sa njihovom istorijskom pozadinom.

  Darko Tanasković je univerzitetski profesor, islamolog, filolog-orijentalista i poliglota, koji je iskoračio iz uskih okvira jedne inače cenjene struke, povezujući tekuća zbivanja sa njihovom istorijskom pozadinom.

  Veliki povratak Turske?

  Cena: 349 din

  Cena: 349 din

  Osmanlije u evropskom odelu. Knjiga Veliki povratak Turske našeg najuticajnijeg islamologa Darka Tanaskovića otkriva namere Turske na Balkanu. Takođe piše o potencijanom povratku islamizma i otomanske imperije, kako i koja je prava istina o Arapskom proleću.

  Osmanlije u evropskom odelu. Knjiga Veliki povratak Turske našeg najuticajnijeg islamologa Darka Tanaskovića otkriva namere Turske na Balkanu. Takođe piše o potencijanom povratku islamizma i otomanske imperije, kako i koja je prava istina o Arapskom proleću.

  Belezi vremena - pojave, događaji, ljudi

  Cena: 1.870 din

  Cena: 1.870 din

  Čvrstih skrupula, a pritom ne izlazeći iz okvira racionalnog i naučno dokazivog, Tanasković skreće pažnju na klance opasnosti padanja u san „iz koga buđenja nema“

  Čvrstih skrupula, a pritom ne izlazeći iz okvira racionalnog i naučno dokazivog, Tanasković skreće pažnju na klance opasnosti padanja u san „iz koga buđenja nema“

  Gramatika arapskog jezika

  Cena: 1.452 din

  Cena: 1.452 din

  Kompletna gramatika arapskog jezika.

  Kompletna gramatika arapskog jezika.

  Autonomija mišljenja – razgovori sa Darkom Tanaskovićem

  Cena: 999 din

  Cena: 999 din

  Ova knji­ga je pra­vi ma­li udž­be­nik iz di­plo­ma­ti­je, ali i svo­je­vr­sni vo­dič kroz Va­ti­kan, dr­ža­vu či­ja je moć obr­nu­to pro­por­ci­o­nal­na nje­noj ve­li­či­ni.

  Ova knji­ga je pra­vi ma­li udž­be­nik iz di­plo­ma­ti­je, ali i svo­je­vr­sni vo­dič kroz Va­ti­kan, dr­ža­vu či­ja je moć obr­nu­to pro­por­ci­o­nal­na nje­noj ve­li­či­ni.

  Kniga pouke

  Cena: 1.320 din

  Cena: 1.320 din

  Sećanja arapskog viteza na bojeve sa krstašima i lavovima», uz ilustracije iz arapskih srednjovekovnih rukopisa, ...

  Sećanja arapskog viteza na bojeve sa krstašima i lavovima», uz ilustracije iz arapskih srednjovekovnih rukopisa, ...

  Islam i mi (III dopunjeno izdanje)

  Cena: 880 din

  Cena: 880 din

  Knjiga sadrži tekstove objavljene u listovima, časopisima i zbornicima od kraja 1991. do kraja 1995. godine...

  Knjiga sadrži tekstove objavljene u listovima, časopisima i zbornicima od kraja 1991. do kraja 1995. godine...