• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Poslovni podaci
  KORISNA KNJIGA DOO VRČIN
  Delatnost: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
  Šifra delatnosti: 4791
  Adresa: Beogradska 172, 11224 Vrčin
  PIB: 106237874
  MBR: 20561319
  PEPDV: 610880761
  Web: https://www.korisnaknjiga.com
  E-mail:
  tel: 011/3463-072, 060/3463-072


  Reklamacije
  Reklamacije možete poslati na gde ćete navesti ime i prezime, e-mail adresu, broj narudžbenice koju ste dobili sa robom i opis razloga reklamacije.

  Odgovor ćete dobiti najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem.

  Korisna knjiga d.o.o. ima rok od 15 dana da reši reklamaciju. Korisna knjiga d.o.o. je dužna da bez odlaganja vrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obazac za odustanak.

  Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

  Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je navedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

  U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom AKS doo sa kojom imamo ugovorni odnos.

  Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

  U slučaju da prodavac odbije reklamaciju:
  • -dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • -dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.


  Odustanak od ugovora
  Predugovorno obaveštavanje potrošača vrši se tako što su kupcu pre plaćanja objašnjeni uslovi kupovine kao i prikaz specifikacija celokupne porudžbine.

  Po aktuelnom Zakonu o zaštiti potrošača, član 27, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana. Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrasca za odustanak i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju odustanka potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.

  Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

  Mejl adresa na koju možete poslati obazac za odustanak od ugovora:

  Adresa na koju možete poslati obazac za odustanak od ugovora (i robu): Korisna knjiga d.o.o. Beogradska 172, 11224 Vrčin


  Posledice otkazivanja ugovora – povrat robe, povrat novca
  Korisna knjiga d.o.o. je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je primio obrazac za odustanak.

  Korisna knjiga d.o.o. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

  Korisna knjiga d.o.o. vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, Korisna knjiga d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.

  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio opštom uplatnicom, Korisna knjiga d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.

  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio virmanom─ pravna lica, Korisna knjiga d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.

  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio pouzećem, Korisna knjiga d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.


  Saobraznost
  Ostvarivanje prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti.

  Korisna knjiga d.o.o. je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

  Korisna knjiga d.o.o. je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošače, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

  Potrošač može ostvariti svoja prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

  Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Korisna knjiga d.o.o.


  VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
  Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

  Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

  Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
  • - u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
  • - za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
  • - na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
  • - na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
  • - u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

  Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.