• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072 (od 9-19h)
 • Zlatan Glišić

  Zlatan Glišić


  Zlatan Glišić rođen je u Boroviku, opština Vladimirci, 1949. godine. Osmogodišnju školu završio je u Vladimircima, Srednju poljoprivrednu školu u Šapcu, a Poljoprivredni fakultet smer stočarstvo u Beogradu. Postdiplomske studije specijalizacija VII2 stepen stručne spreme na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti: „Proizvodnja govedeg mesa i mleka.” Trenutno radi na izradi doktorske disertacije.

   

  Radni staž započeo je 1975. godine u PIK „Sirmijum”, Sremska Mitrovica, P. 0. „Sloga” Pečinci, kao referent stočarstva. Kasnije je u istoj organizaciji bio direktor OOK „Brestač” u Brestaču, sve do 1980. godine kada prelazi u DIK „Šabac” P.O. „4. Oktobar” na mesto direktora Zemljoradničke zadruge u Kmulama.

   

  Po isteku mandata postavljen je za pomoćnika generalnog direktora za razvoj i investicije, sve do 1988. godine kada prelazi u Srednju poljoprivrednu školu na radno mjesto profesora stručnih predmeta. Tu je radio do 1993. godine kada biva izabran za predavača u Višoj poljoprivrednoj školi, za predmete Govedarstvo i Proizvodnja mleka. Trenutno je viši predavač u istoj školi na istim predmetima. Objavio je udžbenik „Govedarstvo”, kao i više drugih publikacija. Za svoj rad dobio je razna priznanja, između ostalih i Srebmu plaketu opštine Vladimirci za uspešan rad na razvoju stočarske proizvodnje. Oženjen je, ima dve ćerke, od kojih je jedna završila Medicinski fakultet, a druga Elektrotehnički fakultet. Žive i rade u Novom Sadu.

   

  Naslovi autora (6):
  Tov junadi

  Cena: 330 din

  Cena: 330 din

  U ishrani stanovništva goveđe meso ima veliki značaj.

  U ishrani stanovništva goveđe meso ima veliki značaj.

  Proizvodnja sira na tradicionalan način

  Cena: 275 din

  Cena: 275 din

  Proizvodnjа sirа se nаročito rаzvijаlа u srednjem veku, u Frаncuskoj, Dаnskoj, Holаndiji i Engleskoj.

  Proizvodnjа sirа se nаročito rаzvijаlа u srednjem veku, u Frаncuskoj, Dаnskoj, Holаndiji i Engleskoj.

  Tov pilića

  Cena: 199 din

  Cena: 199 din

  Proizvodnjа mesа je poslednjih godinа u znаčаjnom porаstu, pogotovo živinаrstvo – tovom brojlerа.

  Proizvodnjа mesа je poslednjih godinа u znаčаjnom porаstu, pogotovo živinаrstvo – tovom brojlerа.

  Praktično govedarstvo

  Cena: 715 din

  Cena: 715 din

  U okviru poljoprivredne, posebno stočаrske proizvodnje, osnovni zаdаtаk govedаrstvа jeste proizvodnjа potrebnih količinа hrаne životinjskog poreklа

  U okviru poljoprivredne, posebno stočаrske proizvodnje, osnovni zаdаtаk govedаrstvа jeste proizvodnjа potrebnih količinа hrаne životinjskog poreklа

  Proizvodnja mleka

  Cena: 715 din

  Cena: 715 din

  Ova knjiga je namenjena svima koji žele da se bolje upoznaju sa zaokruženim procesom u proizvodnji mleka...

  Ova knjiga je namenjena svima koji žele da se bolje upoznaju sa zaokruženim procesom u proizvodnji mleka...

  Pravilnom mužom krava do kvalitetnog i higijenski ispravnog mleka

  Cena: 165 din

  Cena: 165 din

  Proizvodnjа kvаlitetnog mlekа u mnogome zаvisi od kvаlitetа muže, što je temа ovog priručnikа.

  Proizvodnjа kvаlitetnog mlekа u mnogome zаvisi od kvаlitetа muže, što je temа ovog priručnikа.