• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Laserske tehnike i metrologija u forenzičkim naukama
  Laserske tehnike i metrologija u forenzičkim naukama

  Laserske tehnike i metrologija u forenzičkim naukama

  SADRŽAJ
  UVOD 13
  I DEO 17
  1 SAVREMENI I POTENCIJALNI METODI U FORENZICI 19
  2 PRIMENA KOHERENTNIH ELEKTROMAGNETNIH ZRACENJA ˇ
  U OPTICKOM DIJAPAZONU U FORENZI ˇ CKIM NAUKAMA 27 ˇ
  3 METODE EKSPERIMENTALNE FIZIKE 31
  Materijali nekristalne strukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Primena spontanog Rayleighevog i Brillouinovog rasejanja . . . . . . 31
  Intenzitet Brillouinovih komponenti. Polarizacija komponenata . . . . 33
  Merenje brzine zvuka i relaksacionih frekvencija . . . . . . . . . . . 33
  Spontano Ramanovo rasejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Tehnike merenja i preciš ˇ cavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´ 37
  Laserska spektroskopija atoma i molekula . . . . . . . . . . . . . . .
  strana 6
  6 Sadržaj
  Uticaj magnetnog polja na rasejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Granice primenljivosti metoda rasejanja . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Eksperimentalni uredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 63
  Visokotemperaturna plazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Merenja rasejanjem plazme sa cw laserima . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Odredivanje parametara plazme po spektrima rasejanog zra ¯ cenja . . . ˇ 66
  Primena holografske interferometrije – HI za dijagnostiku plazme . . 68
  Plazmotroni i drugi uredaji sa laserskim plazmama . . . . . . . . . . ¯ 73
  Uticaj parametara snage i stabilnost HCN lasera . . . . . . . . . . . . 76
  6 NELINEARNA OPTIKA I VIŠEFOTONSKI EFEKTI 79
  Savremene spektroskopije – linearne, nelinearne i efekti nelinearne optike
  od interesa za razvoj novih metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Mikroskopija sa višim harmonicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Mikroskopija na bazi drugog harmonika SHIM . . . . . . . . . . . . 83
  Opticka mikroskopija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 85
  7 STIMULISANO RAMANOVO RASEJANJE 87
  Ramanovo rasejanje u benzenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Opis stimulisanog Ramanovog rasejanja formalizmom vezanih talasa . 91
  Ramanovo rasejanje viših redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Eksperimentalni rezultati i primena stimulisanog ramanovog rasejanja . . . 100
  a) Ramanovo rasejanje u sredini sa samofokusiranjem . . . . . . . . . 100
  b) Indukovano rasejanje u sredini bez samofokusirnja . . . . . . . . . 101
  c) Antistoksove i više komponente rasejanja . . . . . . . . . . . . . . 102
  d) Stoksove i antistoksove komponente više rasejanja . . . . . . . . . 103
  8 STIIMULISANA RASEJANJA SVETLOSTI 105
  Indukovano rasejanje Brillouina /Mandelstamm – Brillouina . . . . . . . . 105
  Rasejanje Brillouina u tecnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 105
  Stimulisana temperaturna rasejanja Brillouina i Rayleigha . . . . . . . 109
  Indukovano rasejanje krila Rayleigha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Drugi tipovi indukovanog rasejanja svetlosti . . . . . . . . . . . . . . 115
  9 GENERACIJA DRUGOG HARMONIKA 117
  Tenzor nelinearne dielektricne propustljivosti-konstante . . . . . . . . ˇ 118
  Fizicka priroda nelinearnih koeficijenata . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 119
  10 UVOD U MATRICNU OPTIKU I PRIMENA 125 ˇ
  Matricni metodi u paraksijalnoj optici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 125
  strana 7
  Sadržaj 7
  Matrica pomeraja T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Matrica prelamanja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  Tanko socivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 129
  Dobijanje totalne matrice M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Matricni opis svojstava opti ˇ ckog sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 132
  ABCD Matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  II DEO 139
  1 DTA I DRUGE FIZICKO-HEMIJSKE METODE ZA UTVRÐIVANJE ˇ
  GENEZE EKSTAZIJA I DRUGIH NARKOTICKIH MATERIJALA 141 ˇ
  1.1. Mehanizam delovanja ekstazija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  1.2. Eksperimentalni deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  2 LASERSKI ATOMIZATORI U ANALITICKOJ SPEKTROSKOPIJI 153 ˇ
  2.1. Laseri u atomskoj apsorpcionoj i fluorescentnoj spektroskopiji . . . . 155
  2.1.1. Tipovi lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  2.1.2. Režimi rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  3 KVANTIFIKACIJA VIZUELNIH INFORMACIJA 165
  3.1. Vizuelne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  3.1.1. Kvantifikacija morfoloških svojstava . . . . . . . . . . . . . . . 175
  3.2. Primena metodologije na ispitivanju adhezivnosti materijala. . . . . . . 180
  4 MULTIFRAKTALNA ANALIZA MONOHROMATSKE SLIKE 189
  4.1. Detekcija ivica CANNY-evim detektorom . . . . . . . . . . . . . . . 189
  4.2. Osnovi multifraktalne teorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
  4.2.1. Osnovni koncept multifraktalne teorije . . . . . . . . . . . . . . 192
  4.3. Multifraktalna segmentacija slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  4.3.1. Definisanje mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  4.3.2. Detekcija ivica – α eksponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  4.3.3. Hausdorff-ov f(α) spektar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
  4.3.4. Detekcija ivica, tekstura i površi – f(α) spektar . . . . . . . . . 200
  4.4. Modifikacija multifraktalne analize prilagodena
  isticanju mikrokalci-
  fikacija u digitalnom mamogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
  4.5. Eksperimentalni rezultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  4.5.1. Prvi primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  4.5.2. Drugi primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  strana 8
  8 Sadržaj
  5 ETALONIRANJE ATOMSKIH APSORPCIONIH I FTIR/NIR
  SPEKTROFOTOMETARA U UV/VIS I NIR/IR DELU SPEKTRA
  OPTICKOG ZRA ˇ CENJA 209 ˇ
  5.1. Etaloniranje apsorpcionih spektrofotometara . . . . . . . . . . . . . . 209
  5.1.1. Predmet i primena etaloniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  5.1.2. Tok i sadržaj procedure (opis aktivnosti) . . . . . . . . . . . . . 211
  5.1.3. Analiza merne nesigurnosti i odredivanje rezultata merenja sa ¯
  prakticnim primerom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 214
  5.1.4. Etaloniranje atomskih apsorpcionih spektrofotometara . . . . . 216
  5.1.5. Etaloniranje FTIR/FTNIR (Fourier transform infrared/ Fourier
  transform near infrared spectroscopy) spektrofotometara . . . . 225
  5.1.6. Analiza merne nesigurnosti i odredivanje rezultata merenja sa ¯
  prakticnim primerom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 230
  6 JEDAN METOD LASERSKE FORENZICKE DETEKCIJE I ˇ
  APARATURE 233
  6.1. Nekoliko stavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  6.2. Tehnicki aspekt pronalaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 235
  6.2.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  6.2.2. Kratak opis uredaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 237
  6.2.3. Detaljan opis metode uredaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 237
  6.2.4. Drugi uredaj sa laserom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 238
  6.2.5. Podaci o nalazima na otiscima prstiju pomocu lasera . . . . . . ´ 242
  7 OPTICKI SENZORI U SPOJU BIOLOGIJE, HEMIJE I ˇ
  ELEKTRONIKE 245
  7.1. Opticki senzori – princip rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 245
  7.1.1. Opticki izvori svetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 246
  7.1.2. Opticki prijemnici svetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 250
  7.1.3. Opticko vlakno kao senzor (medijum prenosa) . . . . . . . . . ˇ 251
  7.2. Opticki biosenzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 255
  7.3. Neki nacini primene opti ˇ ckih vlakana u biosenzorima . . . . . . . . . ˇ 256
  7.3.1. O optickim bandlovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 259
  7.3.2. Opticko sprezanje fiberopti ˇ ckih snopova i rezolucija . . . . . . ˇ 264
  8 TERMOVIZIJSKI NIŠAN 267
  8.1. Glavne konture jednog termovizijskog nišana . . . . . . . . . . . . . 267
  8.2. Implementacija senzora nišana u digitalne video mreže . . . . . . . . 271
  9 OPASNOSTI I PROPISI – POŽARI I EKSPLOZIJE 279
  9.1. Mere zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  strana 9
  Sadržaj 9
  9.2. Eksplozije i požari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  III DEO 291
  1 PRILAZI KRIPTOGRAFIJI 293
  Istorija kriptovizija. Opšti pojmovi i definicije . . . . . . . . . . . . . . . . 294
  Podela kriptografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
  Kriptografski sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
  2 BIOMETRIJSKE METODE ZA IDENTIFIKACIJU LJUDI 299
  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
  Geometrija ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
  Oko – mrežnjaca i dužica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 301
  Lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
  Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Rukopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Nokti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Otisci prstiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
  Biometrija na granici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
  Scenario o biometriji 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  Osnovni biometrijski koncepti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  Biometrijske tehnologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
  Tehnologije i arhitektura biometrijskih sistema . . . . . . . . . . . . . . . 308
  Medicinski aspekti biometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Direktna medicinska implikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Indirektne medicinske implikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
  Poredenje i univerzalnost biometrijskih postupaka . . . . . . . . . . . ¯ 311
  Poredenje karakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 312
  Tacnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 312
  Protok, propusna moc podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´ 313
  Tržišta i cene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
  Održavanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  Više o otiscima prstiju, racunarskoj obradi i definicijama . . . . . . . ˇ 315
  Racunarska obrada i klasifikacija slike . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 315
  Biometrijski podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Biometrijski uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Biometrijski sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Poredenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 317
  strana 10
  10 Sadržaj
  3 OPTICKI KORELATORI 321 ˇ
  Slucaj I. Identi ˇ cne slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 322
  Slucaj V. Višestruke slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 323
  4 OPTICKE MEMORIJE. PRORA ˇ CUN HOLOGRAFSKE ˇ
  MEMORIJE 325
  Glavne stavke zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
  Izbor lasera i materijala fotosloja za zapis holograma . . . . . . . . . 330
  Proracun karakteristika holograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 332
  5 OSNOVE I PRIMENE NEURONSKIH MREŽA 335
  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
  Definicija neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
  Tipovi neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
  Teorijske osnove celularne neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . 338
  Konstrukcija celularne neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
  Primene neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
  Kratka istorija neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
  6 KLASTEROVANJE POMOCU VEŠTA ´ CKIH NEURONSKIH ˇ
  ILI NEURALNIH MREŽA 347
  1. Neuroracunarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 347
  1.1. Veštacke neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 348
  1.2. Povezivanje veštackih neurona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 348
  1.3. Osobine veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 349
  1.4. Klasifikacija veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . ˇ 351
  1.5. Aktivacione funkcije ili transfer funkcije – funkcije prenosa . . . 354
  1.6. Glavne primene veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . ˇ 359
  1.7. Neuroracunar – realizacija vešta ˇ cke neuronske – neuralne mreže . ˇ 360
  2. Kohonenove mape obeležja – mreže sa samoorganizacijom . . . . . . . 361
  2.1. Bocna – lateralna povratna sprega i klasteri aktivacije . . . . . . . ˇ 362
  Primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
  2.2. Pojednostavljenje procesa racunanja . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 365
  2.3. Ocuvanje topologije u procesu samoorganizacije . . . . . . . . . ˇ 365
  2.4. Mere slicnosti vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 366
  Korelacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  Euklidovo rastojanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  Metrika Minkovskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  2.5. Dvodimenzionalni sistem sa samoorganizacijom . . . . . . . . . 368
  strana 11
  Sadržaj 11
  2.6. Matematicka definicija rezultata ure ˇ denja . . . . . . . . . . . . . ¯ 370
  2.7. Testiranje Rezultata Samoorganizacije . . . . . . . . . . . . . . . 371
  2.8. Automatsko izdvajanje dimenzija obeležja . . . . . . . . . . . . 371
  2.9. Algoritam obucavanja mape samoorganizacije . . . . . . . . . . ˇ 372
  7 DIJAGNOSTICKE METODE ZASNOVANE NA OPTI ˇ CKOJ ˇ
  BISTABILNOSTI SA POTENCIJALNOM PRIMENOM
  ZA PRECIZNO MERENJE KOEFICIJENTA APSORPCIJE 375
  UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
  Teorijski prilaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
  Aparatura i metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
  Eksperimentalni rezultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  Opticka bistabilnost i primena u kvantnoj elektronici . . . . . . . . . . . . ˇ 380
  8 DIGITALNA MULTIMEDIJALNA FORENZIKA 383
  Geometrijski bazirana forenzika slike . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
  9 OSNOVE ZAŠTITE PODATAKA U SISTEMU STORAGE 387
  1.1 Konsolidacija skladištenja podataka . . . . . . . . . . . . . . . . 388
  1.2. Tehnologija skladištenja podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
  1.3. Konektivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
  1.4. RAID nivoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
  Parity disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
  1.5. DAS – Direct Attached Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
  1.6. SAN – Storage Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
  1.7 NAS – Network Attached Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
  NAS implementacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
  1.8. IP SAN i Native iSCSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
  10 LITERATURA 411

  Vise detalja
  Šifra: 126163
  1.980 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  SADRŽAJ
  UVOD 13
  I DEO 17
  1 SAVREMENI I POTENCIJALNI METODI U FORENZICI 19
  2 PRIMENA KOHERENTNIH ELEKTROMAGNETNIH ZRACENJA ˇ
  U OPTICKOM DIJAPAZONU U FORENZI ˇ CKIM NAUKAMA 27 ˇ
  3 METODE EKSPERIMENTALNE FIZIKE 31
  Materijali nekristalne strukture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  Primena spontanog Rayleighevog i Brillouinovog rasejanja . . . . . . 31
  Intenzitet Brillouinovih komponenti. Polarizacija komponenata . . . . 33
  Merenje brzine zvuka i relaksacionih frekvencija . . . . . . . . . . . 33
  Spontano Ramanovo rasejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  Tehnike merenja i preciš ˇ cavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´ 37
  Laserska spektroskopija atoma i molekula . . . . . . . . . . . . . . .
  strana 6
  6 Sadržaj
  Uticaj magnetnog polja na rasejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  Granice primenljivosti metoda rasejanja . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Eksperimentalni uredaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 63
  Visokotemperaturna plazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  Merenja rasejanjem plazme sa cw laserima . . . . . . . . . . . . . . . 65
  Odredivanje parametara plazme po spektrima rasejanog zra ¯ cenja . . . ˇ 66
  Primena holografske interferometrije – HI za dijagnostiku plazme . . 68
  Plazmotroni i drugi uredaji sa laserskim plazmama . . . . . . . . . . ¯ 73
  Uticaj parametara snage i stabilnost HCN lasera . . . . . . . . . . . . 76
  6 NELINEARNA OPTIKA I VIŠEFOTONSKI EFEKTI 79
  Savremene spektroskopije – linearne, nelinearne i efekti nelinearne optike
  od interesa za razvoj novih metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
  Mikroskopija sa višim harmonicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
  Mikroskopija na bazi drugog harmonika SHIM . . . . . . . . . . . . 83
  Opticka mikroskopija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 85
  7 STIMULISANO RAMANOVO RASEJANJE 87
  Ramanovo rasejanje u benzenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
  Opis stimulisanog Ramanovog rasejanja formalizmom vezanih talasa . 91
  Ramanovo rasejanje viših redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  Eksperimentalni rezultati i primena stimulisanog ramanovog rasejanja . . . 100
  a) Ramanovo rasejanje u sredini sa samofokusiranjem . . . . . . . . . 100
  b) Indukovano rasejanje u sredini bez samofokusirnja . . . . . . . . . 101
  c) Antistoksove i više komponente rasejanja . . . . . . . . . . . . . . 102
  d) Stoksove i antistoksove komponente više rasejanja . . . . . . . . . 103
  8 STIIMULISANA RASEJANJA SVETLOSTI 105
  Indukovano rasejanje Brillouina /Mandelstamm – Brillouina . . . . . . . . 105
  Rasejanje Brillouina u tecnostima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 105
  Stimulisana temperaturna rasejanja Brillouina i Rayleigha . . . . . . . 109
  Indukovano rasejanje krila Rayleigha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
  Drugi tipovi indukovanog rasejanja svetlosti . . . . . . . . . . . . . . 115
  9 GENERACIJA DRUGOG HARMONIKA 117
  Tenzor nelinearne dielektricne propustljivosti-konstante . . . . . . . . ˇ 118
  Fizicka priroda nelinearnih koeficijenata . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 119
  10 UVOD U MATRICNU OPTIKU I PRIMENA 125 ˇ
  Matricni metodi u paraksijalnoj optici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 125
  strana 7
  Sadržaj 7
  Matrica pomeraja T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
  Matrica prelamanja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  Tanko socivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 129
  Dobijanje totalne matrice M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  Matricni opis svojstava opti ˇ ckog sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 132
  ABCD Matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  II DEO 139
  1 DTA I DRUGE FIZICKO-HEMIJSKE METODE ZA UTVRÐIVANJE ˇ
  GENEZE EKSTAZIJA I DRUGIH NARKOTICKIH MATERIJALA 141 ˇ
  1.1. Mehanizam delovanja ekstazija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
  1.2. Eksperimentalni deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  2 LASERSKI ATOMIZATORI U ANALITICKOJ SPEKTROSKOPIJI 153 ˇ
  2.1. Laseri u atomskoj apsorpcionoj i fluorescentnoj spektroskopiji . . . . 155
  2.1.1. Tipovi lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
  2.1.2. Režimi rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
  3 KVANTIFIKACIJA VIZUELNIH INFORMACIJA 165
  3.1. Vizuelne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  3.1.1. Kvantifikacija morfoloških svojstava . . . . . . . . . . . . . . . 175
  3.2. Primena metodologije na ispitivanju adhezivnosti materijala. . . . . . . 180
  4 MULTIFRAKTALNA ANALIZA MONOHROMATSKE SLIKE 189
  4.1. Detekcija ivica CANNY-evim detektorom . . . . . . . . . . . . . . . 189
  4.2. Osnovi multifraktalne teorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
  4.2.1. Osnovni koncept multifraktalne teorije . . . . . . . . . . . . . . 192
  4.3. Multifraktalna segmentacija slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  4.3.1. Definisanje mera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
  4.3.2. Detekcija ivica – α eksponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  4.3.3. Hausdorff-ov f(α) spektar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
  4.3.4. Detekcija ivica, tekstura i površi – f(α) spektar . . . . . . . . . 200
  4.4. Modifikacija multifraktalne analize prilagodena
  isticanju mikrokalci-
  fikacija u digitalnom mamogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
  4.5. Eksperimentalni rezultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  4.5.1. Prvi primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  4.5.2. Drugi primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
  strana 8
  8 Sadržaj
  5 ETALONIRANJE ATOMSKIH APSORPCIONIH I FTIR/NIR
  SPEKTROFOTOMETARA U UV/VIS I NIR/IR DELU SPEKTRA
  OPTICKOG ZRA ˇ CENJA 209 ˇ
  5.1. Etaloniranje apsorpcionih spektrofotometara . . . . . . . . . . . . . . 209
  5.1.1. Predmet i primena etaloniranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  5.1.2. Tok i sadržaj procedure (opis aktivnosti) . . . . . . . . . . . . . 211
  5.1.3. Analiza merne nesigurnosti i odredivanje rezultata merenja sa ¯
  prakticnim primerom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 214
  5.1.4. Etaloniranje atomskih apsorpcionih spektrofotometara . . . . . 216
  5.1.5. Etaloniranje FTIR/FTNIR (Fourier transform infrared/ Fourier
  transform near infrared spectroscopy) spektrofotometara . . . . 225
  5.1.6. Analiza merne nesigurnosti i odredivanje rezultata merenja sa ¯
  prakticnim primerom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 230
  6 JEDAN METOD LASERSKE FORENZICKE DETEKCIJE I ˇ
  APARATURE 233
  6.1. Nekoliko stavova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
  6.2. Tehnicki aspekt pronalaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 235
  6.2.1. Osnove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
  6.2.2. Kratak opis uredaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 237
  6.2.3. Detaljan opis metode uredaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 237
  6.2.4. Drugi uredaj sa laserom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 238
  6.2.5. Podaci o nalazima na otiscima prstiju pomocu lasera . . . . . . ´ 242
  7 OPTICKI SENZORI U SPOJU BIOLOGIJE, HEMIJE I ˇ
  ELEKTRONIKE 245
  7.1. Opticki senzori – princip rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 245
  7.1.1. Opticki izvori svetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 246
  7.1.2. Opticki prijemnici svetlosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 250
  7.1.3. Opticko vlakno kao senzor (medijum prenosa) . . . . . . . . . ˇ 251
  7.2. Opticki biosenzori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 255
  7.3. Neki nacini primene opti ˇ ckih vlakana u biosenzorima . . . . . . . . . ˇ 256
  7.3.1. O optickim bandlovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 259
  7.3.2. Opticko sprezanje fiberopti ˇ ckih snopova i rezolucija . . . . . . ˇ 264
  8 TERMOVIZIJSKI NIŠAN 267
  8.1. Glavne konture jednog termovizijskog nišana . . . . . . . . . . . . . 267
  8.2. Implementacija senzora nišana u digitalne video mreže . . . . . . . . 271
  9 OPASNOSTI I PROPISI – POŽARI I EKSPLOZIJE 279
  9.1. Mere zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
  strana 9
  Sadržaj 9
  9.2. Eksplozije i požari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
  III DEO 291
  1 PRILAZI KRIPTOGRAFIJI 293
  Istorija kriptovizija. Opšti pojmovi i definicije . . . . . . . . . . . . . . . . 294
  Podela kriptografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
  Kriptografski sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
  2 BIOMETRIJSKE METODE ZA IDENTIFIKACIJU LJUDI 299
  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
  Geometrija ruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
  Oko – mrežnjaca i dužica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 301
  Lice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
  Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Rukopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Nokti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
  Otisci prstiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
  Biometrija na granici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
  Scenario o biometriji 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  Osnovni biometrijski koncepti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
  Biometrijske tehnologije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
  Tehnologije i arhitektura biometrijskih sistema . . . . . . . . . . . . . . . 308
  Medicinski aspekti biometrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Direktna medicinska implikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
  Indirektne medicinske implikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
  Poredenje i univerzalnost biometrijskih postupaka . . . . . . . . . . . ¯ 311
  Poredenje karakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 312
  Tacnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 312
  Protok, propusna moc podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ´ 313
  Tržišta i cene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
  Održavanje sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
  Više o otiscima prstiju, racunarskoj obradi i definicijama . . . . . . . ˇ 315
  Racunarska obrada i klasifikacija slike . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 315
  Biometrijski podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Biometrijski uzorak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Biometrijski sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
  Poredenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ 317
  strana 10
  10 Sadržaj
  3 OPTICKI KORELATORI 321 ˇ
  Slucaj I. Identi ˇ cne slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 322
  Slucaj V. Višestruke slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 323
  4 OPTICKE MEMORIJE. PRORA ˇ CUN HOLOGRAFSKE ˇ
  MEMORIJE 325
  Glavne stavke zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
  Izbor lasera i materijala fotosloja za zapis holograma . . . . . . . . . 330
  Proracun karakteristika holograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 332
  5 OSNOVE I PRIMENE NEURONSKIH MREŽA 335
  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
  Definicija neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
  Tipovi neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
  Teorijske osnove celularne neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . 338
  Konstrukcija celularne neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
  Primene neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
  Kratka istorija neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
  6 KLASTEROVANJE POMOCU VEŠTA ´ CKIH NEURONSKIH ˇ
  ILI NEURALNIH MREŽA 347
  1. Neuroracunarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 347
  1.1. Veštacke neuronske mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 348
  1.2. Povezivanje veštackih neurona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 348
  1.3. Osobine veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 349
  1.4. Klasifikacija veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . . . ˇ 351
  1.5. Aktivacione funkcije ili transfer funkcije – funkcije prenosa . . . 354
  1.6. Glavne primene veštackih neuronskih mreža . . . . . . . . . . . ˇ 359
  1.7. Neuroracunar – realizacija vešta ˇ cke neuronske – neuralne mreže . ˇ 360
  2. Kohonenove mape obeležja – mreže sa samoorganizacijom . . . . . . . 361
  2.1. Bocna – lateralna povratna sprega i klasteri aktivacije . . . . . . . ˇ 362
  Primer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
  2.2. Pojednostavljenje procesa racunanja . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 365
  2.3. Ocuvanje topologije u procesu samoorganizacije . . . . . . . . . ˇ 365
  2.4. Mere slicnosti vektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ 366
  Korelacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  Euklidovo rastojanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
  Metrika Minkovskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
  2.5. Dvodimenzionalni sistem sa samoorganizacijom . . . . . . . . . 368
  strana 11
  Sadržaj 11
  2.6. Matematicka definicija rezultata ure ˇ denja . . . . . . . . . . . . . ¯ 370
  2.7. Testiranje Rezultata Samoorganizacije . . . . . . . . . . . . . . . 371
  2.8. Automatsko izdvajanje dimenzija obeležja . . . . . . . . . . . . 371
  2.9. Algoritam obucavanja mape samoorganizacije . . . . . . . . . . ˇ 372
  7 DIJAGNOSTICKE METODE ZASNOVANE NA OPTI ˇ CKOJ ˇ
  BISTABILNOSTI SA POTENCIJALNOM PRIMENOM
  ZA PRECIZNO MERENJE KOEFICIJENTA APSORPCIJE 375
  UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
  Teorijski prilaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
  Aparatura i metod merenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
  Eksperimentalni rezultati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
  Opticka bistabilnost i primena u kvantnoj elektronici . . . . . . . . . . . . ˇ 380
  8 DIGITALNA MULTIMEDIJALNA FORENZIKA 383
  Geometrijski bazirana forenzika slike . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
  9 OSNOVE ZAŠTITE PODATAKA U SISTEMU STORAGE 387
  1.1 Konsolidacija skladištenja podataka . . . . . . . . . . . . . . . . 388
  1.2. Tehnologija skladištenja podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
  1.3. Konektivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
  1.4. RAID nivoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
  Parity disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
  1.5. DAS – Direct Attached Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
  1.6. SAN – Storage Area Network . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
  1.7 NAS – Network Attached Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
  NAS implementacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
  1.8. IP SAN i Native iSCSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
  10 LITERATURA 411

  Br.strana: 443

  Povez: broširani

  God.izdanja: 2016.

  Izdavač: Akademska misao

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.