• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Odgovor Pitagori
  Odgovor Pitagori

  Odgovor Pitagori

  Razvoj duše i njeno neprekidno usavršavanje omogućavaju da se čoveku otkrivaju Velike tajne Svemira i zagonetke našeg sveta.

  Ova knjiga govori o konstrukcijama suptilnog plana, kao što su hologrami prošlosti i budućnosti, i o mogućnosti da ih posetimo. Čitalac će saznati kako vreme upravlja njegovim kretanjem kroz holograme situacija. Biće objašnjeno šta su to petlje Budućeg i Prošlog vremena, kao i mnogi detalji funkcionisanja čovekovog programa. Videće se kako čovek razmišlja prema programu, kako se kod njega pojavljuju želje i osećanja, kako u programu radi intuicija. Čitaocu će biti otkrivene tajne nekih brojeva, izjave pisaca-mistika; saznaće koji pesnici se mogu smatrati vizionarima; odakle dolaze informacije za filmove užasa i šta je predvideo Pitagora. Između ostalog knjiga govori i o tajni postojanja Bića Ognja, Stvarnosti, Smrti i Vremena, ko može da postane Biće Zakona i šta očekuje Zemlju u budućnosti.

  SADRŽAJ:

  U V O D …………………………………………………………………………13
  PREDGOVOR • ZNAMENJA 2019. GODINE ………………………………15
  ZNAMENJA KOJA SU VIDELI ČITAOCI ……………………………………….. 15
  ŠTA ĆE BITI POSLE 2020. GODINE ……………………………………………….. 18
  Glava 1 • ZANIMLJIVOSTI NEPOZNATOG ………………………………21
  PISCI I PESNICI ………………………………………………………………………………… 21
  ŠTA NIJE ZABRANJENO PISCIMA ………………………………………………… 22
  ZAGONETKE GOGOLJEVE SMRTI ………………………………………………. 25
  ZAŠTO JE N.V. GOGOLJ SPALIO
  DRUGI TOM „MRTVIH DUŠA“ ………………………………………………………. 26
  MIHAIL BULGAKOV ……………………………………………………………………….. 28
  USMERIVAČ BULGAKOVA …………………………………………………………….. 29
  O ROMANU „MAJSTOR I MARGARITA“ ………………………………………30
  O KNJIZI „U TRAGANJU ZA TREĆIM SVETOM“
  I ROMANU BULGAKOVA „MAJSTOR I MARGARITA“ ……………….30
  PISCI U VIDU NEBESKIH VASPITAČA ………………………………………….. 31
  INFORMACIJE U KNJIGAMA IZ SUPTILNOG SVETA……………….. 33
  ODAKLE DANTEU INFORMACIJE O RAJU I ADU? …………………….34
  KASTANEDA PREDSTAVLJA DOBRO ILI ZLO? ……………………………34
  KOSMIČKI SMISAO BAJKE
  „O SESTRICI ALJONUŠKI I BRACI IVANUŠKI“ …………………………… 35
  PESNICI – VIZIONARI ……………………………………………………………………… 36
  REINKARNACIJE DVOJICE PESNIKA …………………………………………… 39
  DA LI ĆE SE REINKARNIRATI PUŠKIN I LJERMONTOV? …………. 39
  GDE ĆE OTIĆI ČAJKOVSKI …………………………………………………………….40
  KAKO PISATI FILMSKE SCENARIJE ……………………………………………… 41
  HOROR FILMOVI – REŽISERI I SCENARISTI ………………………………. 43
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  ODAKLE AUTORI DOBIJAJU INFORMACIJE
  ZA HOROR FILMOVE ………………………………………………………………………44
  ČOVEK GLEDA FILMOVE KOJI REZONIRAJU SA NJEGOVOM
  DUŠOM ………………………………………………………………………………………………44
  ČIJE DUŠE SE SADA NALAZE U TELIMA SAVREMENIH
  PREDSEDNIKA …………………………………………………………………………………. 45
  POLITIČKI AKTERI. HITLER.
  VARIJANTA POBEDE HITLERA U RATU ………………………………………46
  LEKARI U VREME HITLEROVSKOG FAŠIZMA ……………………………46
  STVARALAŠTVO HITLERA I MINUSNIH ……………………………………. 47
  ULOGA POBEDNIKA ………………………………………………………………………. 50
  VEOMA VAŽNO ZA ČOVEČANSTVO 6-TE RASE: ………………….. 52
  GLAVA 2 • NOVO O CIFRAMA …………………………………………………..55
  FIZIČKA MATERIJA U CIFRAMA …………………………………………………. 55
  TAJNE NEKIH BROJEVA …………………………………………………………………. 58
  1. RAZVOJ CIFRE „NULA“ ………………………………………………………………. 58
  2. BESKONAČNOST …………………………………………………………………………. 61
  3. MOGU LI BROJEVI DA SE TRANSFORMIŠU ……………………………. 61
  4. BROJ 12 ………………………………………………………………………………………….. 62
  5. DA LI SE SVET NEBIĆA MOŽE OPISATI BROJEM 0? ……………….64
  LOŠE PAMĆENJE BROJEVA …………………………………………………………….64
  BROJEVI U NAŠEM ŽIVOTU
  NOVI MOMENTI O PRAZNOVANJU „NOVE GODINE“ …………….. 65
  BOGOJAVLJENJE I NUMEROLOGIJA ……………………………………………. 67
  PREDVIĐANJE PITAGORE ……………………………………………………………… 70
  ASTROLOGIJA ………………………………………………………………………………….. 85
  1. DA LI U REALNOSTI POSTOJE PLANETE RAHU I KETU?
  HOROSKOP……………………………………………………………………………………….. 85
  2. ASTROLOGIJA I BROJ ZNAKOVA ZODIJAKA …………………………. 85
  3. VEZA ZNAKOVA ZODIJAKA SA PROGRAMIMA LJUDI ………… 86
  PIRAMIDE …………………………………………………………………………………………. 88
  GLAVA 3 • REČI, SLOVO „JO“ i BIĆA ZAKONA …………………………91
  PROMENE GOVORA I REČI TOKOM VREMENA ……………………….. 91
  MATRICA SLOVA I SLOVO „JO“ …………………………………………………….. 92
  HARMONIJA U REČENICI ……………………………………………………………… 93
  PSOVKE……………………………………………………………………………………………… 94
  ODAKLE U PSOVKAMA PRLJAVŠTINA? ENERGIJA REČI …………. 94
  ENERGETSKI DUGOVI OD NEPRISTOJNOG IZRAŽAVANJA …… 95
  NAZIV GRADA – ŠTA NOSI REČ …………………………………………………… 96
  OPAŽANJE POJAVLJIVANJA VIŠIH U NAŠEM SVETU ………………. 97
  B I Ć A ………………………………………………………………………………………… 98
  BIĆE MOBILIZACIJE ……………………………………………………………………… 101
  BIĆE SMRTI ……………………………………………………………………………………..102
  MOGU LI SE VIDETI BIĆA ŽIVOTA, SMRTI I DRUGA ………………103
  BIĆA VATRE …………………………………………………………………………………….105
  1. UZROK POŽARA ………………………………………………………………………..105
  2. KOM SISTEMU PRIPADAJU BIĆA VATRE ………………………………106
  3. BIĆA VATRE ODABIRAJU LJUDSKE DUŠE ……………………………..106
  BIĆE POSTOJANJA ………………………………………………………………………….107
  GDE SE NALAZI ČOVEK U BIĆU POSTOJANJA …………………………107
  BIĆA VREMENA ……………………………………………………………………………..108
  RAD BIĆA JEDINSTVA …………………………………………………………………..109
  ZAKON UREĐENOSTI …………………………………………………………………… 110
  BIĆA KARME ………………………………………………………………………………….. 110
  BIĆE HAOSA …………………………………………………………………………………… 111
  MOGU LI USMERIVAČI DA BUDU BIĆA KONTROLE ………………. 114
  MOŽE LI DUŠA ČOVEKA DA POSTANE BIĆE HARMONIJE …… 115
  BIĆA VREMENA I HARMONIJE KO JE IMAO VIŠE SREĆE………. 115
  Z A K O N I
  MATRICA ZAKONA I PODZAKONA ………………………………………….. 117
  ZAKON INTERVENCIJE ………………………………………………………………… 118
  OTKRIVANJE SVOJSTAVA KOD LJUDI
  POMOĆU KNJIGE „ZAKONI SVEMIRA“ …………………………………….. 119
  KAKO SE POSTAJE BIĆE ZAKONA ………………………………………………120
  BIĆE ZAKONA I NJEGOVE ENERGIJE ………………………………………….121
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  GLAVA 4 • VREME. PROGRAMI. SITUACIJE …………………………..123
  VREME I OSOBENOSTI NJEGOVOG RADA PROGRAMI …………123
  ŠTA SE DEŠAVA U KONTROLNIM TAČKAMA …………………………..126
  OPTIMALAN PUT RAZVOJA PO PROGRAMU ………………………….133
  PROGRAM I SITUACIJE …………………………………………………………………135
  UNOŠENJE U SITUACIJU BRZOG KAŽNJAVANJA ……………………137
  PROGRAM I KONTROLNE TAČKE ……………………………………………… 142
  RAD ČOVEKOVIH ORGANA PREMA PROGRAMIMA ……………..146
  TRAJANJE ŽIVOTA I PROGRAM …………………………………………………. 147
  CILJ U PROGRAMU ……………………………………………………………………….. 148
  MATRICA VREMENA …………………………………………………………………….153
  RAD MATRICE VREMENA U ČOVEKU ………………………………………154
  DA LI SE NA SUDU ANALIZIRAJU VARIJANTE PROGRAMA …155
  GLAVA 5 • VREMENSKE PETLJE. RAD PROGRAMA ………………157
  KAKO ČOVEK ŽIVI I RAZMIŠLJA
  PREMA PROGRAMU ………………………………………………………………………157
  SUSRETI PREMA PROGRAMU ……………………………………………………..160
  IZBOR PUTA U PROGRAMU ………………………………………………………… 162
  BIĆE POVEZUJE PROGRAMSKE SITUACIJE SA NJIHOVIM
  HOLOGRAMIMA NA ZEMLJI ……………………………………………………… 165
  BIĆE INTENCIJE USMERAVA ČOVEKA U PROGRAMU POSLE
  IZBORA ……………………………………………………………………………………………. 167
  DA LI SE PROGRAMIRAJU OSEĆANJA,
  EMOCIJE I ŽELJE …………………………………………………………………………….168
  KRAJNJA TAČKA PROGRAMA ……………………………………………………. 170
  SLEPA ULICA U PROGRAMU ……………………………………………………….. 172
  KOLIČINA SLEPIH ULICA U PROGRAMU …………………………………. 173
  POVEZANOST HOLOGRAMA SA VREMENOM ………………………. 174
  FAZA SADAŠNJEG VREMENA U HOLOGRAMU ………………………. 175
  ČOVEKOVI UNUTARNJI OSEĆAJI VREMENA ………………………….. 176
  KAKO RADI VREME U ČOVEKOVOM PROGRAMU …………………177
  MOŽE LI SPOZNAJA SVOG DELOVANJA DA KOČI PROLAŽENJE
  LIČNOG PROGRAMA ……………………………………………………………………. 181
  OSEĆANJE SVOG PROGRAMA
  I NJEGOVOG FUNKCIONISANJA ………………………………………………..183
  MOŽE LI ČOVEK SNAGOM MISLI DA FORMIRA
  SITUACIJE U SVOM ŽIVOTU ……………………………………………………….183
  KONTROLNA TAČKA ZA RUKOVODEĆI POLOŽAJ ………………….185
  RAD INTUICIJE U PROGRAMU …………………………………………………… 187
  PROMENE U PROGRAMU TOKOM ŽIVOTA ……………………………..188
  DA LI JE MOGUĆA ZAMENA PROGRAMA
  TOKOM ŽIVOTA? …………………………………………………………………………..188
  MEĐUSOBNI ODNOS PLANIRANJA I
  SLOBODE IZBORA U PROGRAMU …………………………………………….. 189
  GLAVA 6 • VEZA PROGRAMA SA HOLOGRAMIMA ………………191
  LIČNI HOLOGRAMI U OPŠTEM HOLOGRAMU ………………………. 191
  HOLOGRAMI SITUACIJA ………………………………………………………………195
  GDE SE NALAZI DUŠA U HOLOGRAMIMA ………………………………198
  VIĐENJE HOLOGRAMA IZ PROŠLOSTI ……………………………………..198
  BUDUĆNOST I NJENI HOLOGRAMI …………………………………………..200
  PROMENA BUDUĆNOSTI PREKO
  HOLOGRAMA PROŠLOSTI …………………………………………………………..201
  ŠTA SE MOŽE PROMENITI U PROŠLOSTI
  I POD KOJIM USLOVOM ………………………………………………………………..202
  MOŽE LI JEDNA SITUACIJA ZA NEKOG DA BUDE KONTROLNA,
  GLAVNA TAČKA, A ZA DRUGOG – SPOREDNA ………………………..204
  PROGRAM I KARMIČKA ODRAĐIVANJA ………………………………….205
  PROŠLO VREME. ZEMLJA PROŠLOSTI.
  HRONOFATAMORGANE ………………………………………………………………206
  DA LI SE POZITIVNIM INDIVIDUAMA
  DAJE PROGRAM ĐAVOLA …………………………………………………………….208
  ĐAVO NE UZIMA SVOJE ………………………………………………………………209
  PROGRAM I ĐAVO. ENERGIJE ZA NJEGA ………………………………….. 210
  KAKO USMERIVAČ VIDI SITUACIJU
  KOJU JE ODABRAO UČENIK ………………………………………………………… 211
  EKSTRASENS NE VIDI SVE PUTEVE RAZVOJA
  U HOLOGRAMIMA DRUGIH………………………………………………………..212
  LINIJE NA RUCI I PROGRAM ………………………………………………………..213
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  ZAŠTO SE NE SME ZNATI SOPSTVENA BUDUĆNOST …………… 214
  SMRT
  ŠTA OSEĆA DUŠA POSLE SMRTI ČOVEKA ……………………………….. 215
  DA LI JE MOGUĆE POMIRITI SE SA ČOVEKOM
  POSLE NJEGOVE SMRTI ……………………………………………………………….. 215
  DA LI SU KONTROLNE TAČKE UVEK STRIKTNE ……………………. 216
  SMRT PILOTA…………………………………………………………………………………. 217
  ANALIZA PODATAKA NA SPOMENICIMA UMRLIH ……………… 218
  O HOLOGRAMSKIM SITUACIJAMA POSLE SMRTI ………………… 219
  LJUDI KOJI DOSPEVAJU U HOLOGRAME PROŠLOSTI …………….220
  USPOSTAVLJANJE VEZA U PROGRAMIMA
  POSLE SAMOUBISTAVA ………………………………………………………………..221
  DETE VIDI HOLOGRAM ……………………………………………………………….222
  HOLOGRAMI I DUŠA U NJIMA ……………………………………………………224
  MOŽE LI ČOVEK DA SEBI NAPRAVI HOLOGRAME …………………224
  TRAJANJE HOLOGRAMA U VARIJANTAMA PROGRAMA …….225
  DA LI OPSEDNUTOST ULAZI U HOLOGRAME ………………………..227
  PREUREĐIVANJE HOLOGRAMA …………………………………………………228
  ŠTA ĆE BITI SA KONTINENTIMA ……………………………………………….230
  REČNIK ………………………………………………………………………233
  O AUTORKAMA ………………………………………………………242

  Vise detalja
  Šifra: 214228
  990 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Razvoj duše i njeno neprekidno usavršavanje omogućavaju da se čoveku otkrivaju Velike tajne Svemira i zagonetke našeg sveta.

  Ova knjiga govori o konstrukcijama suptilnog plana, kao što su hologrami prošlosti i budućnosti, i o mogućnosti da ih posetimo. Čitalac će saznati kako vreme upravlja njegovim kretanjem kroz holograme situacija. Biće objašnjeno šta su to petlje Budućeg i Prošlog vremena, kao i mnogi detalji funkcionisanja čovekovog programa. Videće se kako čovek razmišlja prema programu, kako se kod njega pojavljuju želje i osećanja, kako u programu radi intuicija. Čitaocu će biti otkrivene tajne nekih brojeva, izjave pisaca-mistika; saznaće koji pesnici se mogu smatrati vizionarima; odakle dolaze informacije za filmove užasa i šta je predvideo Pitagora. Između ostalog knjiga govori i o tajni postojanja Bića Ognja, Stvarnosti, Smrti i Vremena, ko može da postane Biće Zakona i šta očekuje Zemlju u budućnosti.

  SADRŽAJ:

  U V O D …………………………………………………………………………13
  PREDGOVOR • ZNAMENJA 2019. GODINE ………………………………15
  ZNAMENJA KOJA SU VIDELI ČITAOCI ……………………………………….. 15
  ŠTA ĆE BITI POSLE 2020. GODINE ……………………………………………….. 18
  Glava 1 • ZANIMLJIVOSTI NEPOZNATOG ………………………………21
  PISCI I PESNICI ………………………………………………………………………………… 21
  ŠTA NIJE ZABRANJENO PISCIMA ………………………………………………… 22
  ZAGONETKE GOGOLJEVE SMRTI ………………………………………………. 25
  ZAŠTO JE N.V. GOGOLJ SPALIO
  DRUGI TOM „MRTVIH DUŠA“ ………………………………………………………. 26
  MIHAIL BULGAKOV ……………………………………………………………………….. 28
  USMERIVAČ BULGAKOVA …………………………………………………………….. 29
  O ROMANU „MAJSTOR I MARGARITA“ ………………………………………30
  O KNJIZI „U TRAGANJU ZA TREĆIM SVETOM“
  I ROMANU BULGAKOVA „MAJSTOR I MARGARITA“ ……………….30
  PISCI U VIDU NEBESKIH VASPITAČA ………………………………………….. 31
  INFORMACIJE U KNJIGAMA IZ SUPTILNOG SVETA……………….. 33
  ODAKLE DANTEU INFORMACIJE O RAJU I ADU? …………………….34
  KASTANEDA PREDSTAVLJA DOBRO ILI ZLO? ……………………………34
  KOSMIČKI SMISAO BAJKE
  „O SESTRICI ALJONUŠKI I BRACI IVANUŠKI“ …………………………… 35
  PESNICI – VIZIONARI ……………………………………………………………………… 36
  REINKARNACIJE DVOJICE PESNIKA …………………………………………… 39
  DA LI ĆE SE REINKARNIRATI PUŠKIN I LJERMONTOV? …………. 39
  GDE ĆE OTIĆI ČAJKOVSKI …………………………………………………………….40
  KAKO PISATI FILMSKE SCENARIJE ……………………………………………… 41
  HOROR FILMOVI – REŽISERI I SCENARISTI ………………………………. 43
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  ODAKLE AUTORI DOBIJAJU INFORMACIJE
  ZA HOROR FILMOVE ………………………………………………………………………44
  ČOVEK GLEDA FILMOVE KOJI REZONIRAJU SA NJEGOVOM
  DUŠOM ………………………………………………………………………………………………44
  ČIJE DUŠE SE SADA NALAZE U TELIMA SAVREMENIH
  PREDSEDNIKA …………………………………………………………………………………. 45
  POLITIČKI AKTERI. HITLER.
  VARIJANTA POBEDE HITLERA U RATU ………………………………………46
  LEKARI U VREME HITLEROVSKOG FAŠIZMA ……………………………46
  STVARALAŠTVO HITLERA I MINUSNIH ……………………………………. 47
  ULOGA POBEDNIKA ………………………………………………………………………. 50
  VEOMA VAŽNO ZA ČOVEČANSTVO 6-TE RASE: ………………….. 52
  GLAVA 2 • NOVO O CIFRAMA …………………………………………………..55
  FIZIČKA MATERIJA U CIFRAMA …………………………………………………. 55
  TAJNE NEKIH BROJEVA …………………………………………………………………. 58
  1. RAZVOJ CIFRE „NULA“ ………………………………………………………………. 58
  2. BESKONAČNOST …………………………………………………………………………. 61
  3. MOGU LI BROJEVI DA SE TRANSFORMIŠU ……………………………. 61
  4. BROJ 12 ………………………………………………………………………………………….. 62
  5. DA LI SE SVET NEBIĆA MOŽE OPISATI BROJEM 0? ……………….64
  LOŠE PAMĆENJE BROJEVA …………………………………………………………….64
  BROJEVI U NAŠEM ŽIVOTU
  NOVI MOMENTI O PRAZNOVANJU „NOVE GODINE“ …………….. 65
  BOGOJAVLJENJE I NUMEROLOGIJA ……………………………………………. 67
  PREDVIĐANJE PITAGORE ……………………………………………………………… 70
  ASTROLOGIJA ………………………………………………………………………………….. 85
  1. DA LI U REALNOSTI POSTOJE PLANETE RAHU I KETU?
  HOROSKOP……………………………………………………………………………………….. 85
  2. ASTROLOGIJA I BROJ ZNAKOVA ZODIJAKA …………………………. 85
  3. VEZA ZNAKOVA ZODIJAKA SA PROGRAMIMA LJUDI ………… 86
  PIRAMIDE …………………………………………………………………………………………. 88
  GLAVA 3 • REČI, SLOVO „JO“ i BIĆA ZAKONA …………………………91
  PROMENE GOVORA I REČI TOKOM VREMENA ……………………….. 91
  MATRICA SLOVA I SLOVO „JO“ …………………………………………………….. 92
  HARMONIJA U REČENICI ……………………………………………………………… 93
  PSOVKE……………………………………………………………………………………………… 94
  ODAKLE U PSOVKAMA PRLJAVŠTINA? ENERGIJA REČI …………. 94
  ENERGETSKI DUGOVI OD NEPRISTOJNOG IZRAŽAVANJA …… 95
  NAZIV GRADA – ŠTA NOSI REČ …………………………………………………… 96
  OPAŽANJE POJAVLJIVANJA VIŠIH U NAŠEM SVETU ………………. 97
  B I Ć A ………………………………………………………………………………………… 98
  BIĆE MOBILIZACIJE ……………………………………………………………………… 101
  BIĆE SMRTI ……………………………………………………………………………………..102
  MOGU LI SE VIDETI BIĆA ŽIVOTA, SMRTI I DRUGA ………………103
  BIĆA VATRE …………………………………………………………………………………….105
  1. UZROK POŽARA ………………………………………………………………………..105
  2. KOM SISTEMU PRIPADAJU BIĆA VATRE ………………………………106
  3. BIĆA VATRE ODABIRAJU LJUDSKE DUŠE ……………………………..106
  BIĆE POSTOJANJA ………………………………………………………………………….107
  GDE SE NALAZI ČOVEK U BIĆU POSTOJANJA …………………………107
  BIĆA VREMENA ……………………………………………………………………………..108
  RAD BIĆA JEDINSTVA …………………………………………………………………..109
  ZAKON UREĐENOSTI …………………………………………………………………… 110
  BIĆA KARME ………………………………………………………………………………….. 110
  BIĆE HAOSA …………………………………………………………………………………… 111
  MOGU LI USMERIVAČI DA BUDU BIĆA KONTROLE ………………. 114
  MOŽE LI DUŠA ČOVEKA DA POSTANE BIĆE HARMONIJE …… 115
  BIĆA VREMENA I HARMONIJE KO JE IMAO VIŠE SREĆE………. 115
  Z A K O N I
  MATRICA ZAKONA I PODZAKONA ………………………………………….. 117
  ZAKON INTERVENCIJE ………………………………………………………………… 118
  OTKRIVANJE SVOJSTAVA KOD LJUDI
  POMOĆU KNJIGE „ZAKONI SVEMIRA“ …………………………………….. 119
  KAKO SE POSTAJE BIĆE ZAKONA ………………………………………………120
  BIĆE ZAKONA I NJEGOVE ENERGIJE ………………………………………….121
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  GLAVA 4 • VREME. PROGRAMI. SITUACIJE …………………………..123
  VREME I OSOBENOSTI NJEGOVOG RADA PROGRAMI …………123
  ŠTA SE DEŠAVA U KONTROLNIM TAČKAMA …………………………..126
  OPTIMALAN PUT RAZVOJA PO PROGRAMU ………………………….133
  PROGRAM I SITUACIJE …………………………………………………………………135
  UNOŠENJE U SITUACIJU BRZOG KAŽNJAVANJA ……………………137
  PROGRAM I KONTROLNE TAČKE ……………………………………………… 142
  RAD ČOVEKOVIH ORGANA PREMA PROGRAMIMA ……………..146
  TRAJANJE ŽIVOTA I PROGRAM …………………………………………………. 147
  CILJ U PROGRAMU ……………………………………………………………………….. 148
  MATRICA VREMENA …………………………………………………………………….153
  RAD MATRICE VREMENA U ČOVEKU ………………………………………154
  DA LI SE NA SUDU ANALIZIRAJU VARIJANTE PROGRAMA …155
  GLAVA 5 • VREMENSKE PETLJE. RAD PROGRAMA ………………157
  KAKO ČOVEK ŽIVI I RAZMIŠLJA
  PREMA PROGRAMU ………………………………………………………………………157
  SUSRETI PREMA PROGRAMU ……………………………………………………..160
  IZBOR PUTA U PROGRAMU ………………………………………………………… 162
  BIĆE POVEZUJE PROGRAMSKE SITUACIJE SA NJIHOVIM
  HOLOGRAMIMA NA ZEMLJI ……………………………………………………… 165
  BIĆE INTENCIJE USMERAVA ČOVEKA U PROGRAMU POSLE
  IZBORA ……………………………………………………………………………………………. 167
  DA LI SE PROGRAMIRAJU OSEĆANJA,
  EMOCIJE I ŽELJE …………………………………………………………………………….168
  KRAJNJA TAČKA PROGRAMA ……………………………………………………. 170
  SLEPA ULICA U PROGRAMU ……………………………………………………….. 172
  KOLIČINA SLEPIH ULICA U PROGRAMU …………………………………. 173
  POVEZANOST HOLOGRAMA SA VREMENOM ………………………. 174
  FAZA SADAŠNJEG VREMENA U HOLOGRAMU ………………………. 175
  ČOVEKOVI UNUTARNJI OSEĆAJI VREMENA ………………………….. 176
  KAKO RADI VREME U ČOVEKOVOM PROGRAMU …………………177
  MOŽE LI SPOZNAJA SVOG DELOVANJA DA KOČI PROLAŽENJE
  LIČNOG PROGRAMA ……………………………………………………………………. 181
  OSEĆANJE SVOG PROGRAMA
  I NJEGOVOG FUNKCIONISANJA ………………………………………………..183
  MOŽE LI ČOVEK SNAGOM MISLI DA FORMIRA
  SITUACIJE U SVOM ŽIVOTU ……………………………………………………….183
  KONTROLNA TAČKA ZA RUKOVODEĆI POLOŽAJ ………………….185
  RAD INTUICIJE U PROGRAMU …………………………………………………… 187
  PROMENE U PROGRAMU TOKOM ŽIVOTA ……………………………..188
  DA LI JE MOGUĆA ZAMENA PROGRAMA
  TOKOM ŽIVOTA? …………………………………………………………………………..188
  MEĐUSOBNI ODNOS PLANIRANJA I
  SLOBODE IZBORA U PROGRAMU …………………………………………….. 189
  GLAVA 6 • VEZA PROGRAMA SA HOLOGRAMIMA ………………191
  LIČNI HOLOGRAMI U OPŠTEM HOLOGRAMU ………………………. 191
  HOLOGRAMI SITUACIJA ………………………………………………………………195
  GDE SE NALAZI DUŠA U HOLOGRAMIMA ………………………………198
  VIĐENJE HOLOGRAMA IZ PROŠLOSTI ……………………………………..198
  BUDUĆNOST I NJENI HOLOGRAMI …………………………………………..200
  PROMENA BUDUĆNOSTI PREKO
  HOLOGRAMA PROŠLOSTI …………………………………………………………..201
  ŠTA SE MOŽE PROMENITI U PROŠLOSTI
  I POD KOJIM USLOVOM ………………………………………………………………..202
  MOŽE LI JEDNA SITUACIJA ZA NEKOG DA BUDE KONTROLNA,
  GLAVNA TAČKA, A ZA DRUGOG – SPOREDNA ………………………..204
  PROGRAM I KARMIČKA ODRAĐIVANJA ………………………………….205
  PROŠLO VREME. ZEMLJA PROŠLOSTI.
  HRONOFATAMORGANE ………………………………………………………………206
  DA LI SE POZITIVNIM INDIVIDUAMA
  DAJE PROGRAM ĐAVOLA …………………………………………………………….208
  ĐAVO NE UZIMA SVOJE ………………………………………………………………209
  PROGRAM I ĐAVO. ENERGIJE ZA NJEGA ………………………………….. 210
  KAKO USMERIVAČ VIDI SITUACIJU
  KOJU JE ODABRAO UČENIK ………………………………………………………… 211
  EKSTRASENS NE VIDI SVE PUTEVE RAZVOJA
  U HOLOGRAMIMA DRUGIH………………………………………………………..212
  LINIJE NA RUCI I PROGRAM ………………………………………………………..213
  • L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
  ZAŠTO SE NE SME ZNATI SOPSTVENA BUDUĆNOST …………… 214
  SMRT
  ŠTA OSEĆA DUŠA POSLE SMRTI ČOVEKA ……………………………….. 215
  DA LI JE MOGUĆE POMIRITI SE SA ČOVEKOM
  POSLE NJEGOVE SMRTI ……………………………………………………………….. 215
  DA LI SU KONTROLNE TAČKE UVEK STRIKTNE ……………………. 216
  SMRT PILOTA…………………………………………………………………………………. 217
  ANALIZA PODATAKA NA SPOMENICIMA UMRLIH ……………… 218
  O HOLOGRAMSKIM SITUACIJAMA POSLE SMRTI ………………… 219
  LJUDI KOJI DOSPEVAJU U HOLOGRAME PROŠLOSTI …………….220
  USPOSTAVLJANJE VEZA U PROGRAMIMA
  POSLE SAMOUBISTAVA ………………………………………………………………..221
  DETE VIDI HOLOGRAM ……………………………………………………………….222
  HOLOGRAMI I DUŠA U NJIMA ……………………………………………………224
  MOŽE LI ČOVEK DA SEBI NAPRAVI HOLOGRAME …………………224
  TRAJANJE HOLOGRAMA U VARIJANTAMA PROGRAMA …….225
  DA LI OPSEDNUTOST ULAZI U HOLOGRAME ………………………..227
  PREUREĐIVANJE HOLOGRAMA …………………………………………………228
  ŠTA ĆE BITI SA KONTINENTIMA ……………………………………………….230
  REČNIK ………………………………………………………………………233
  O AUTORKAMA ………………………………………………………242

  Br.strana: 244

  Izdavač: Esotheria

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.