• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Psihologija, udžbenik LOGOS
  Psihologija, udžbenik LOGOSPsihologija, udžbenik LOGOS

  Psihologija, udžbenik LOGOS

  Udžbenik je namenjen učenicima drugog razreda gimnazije i učenicima drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo i administracija). Udžbenik je u skladu sa Nastavnim planom i programom rada.

  Sadržaj

  I PREDMET I METODE PSIHOLOGIJE

  1. Šta psihologija proučava
  Ciljevi psihologije
  Osnivanje naučne psihologije
  Psihologija i druge nauke
  Koje su oblasti psihologije
  Šta je parapsihologija i zašto nije psihološka disciplina

  2. Metode psiholoških istraživanja
  Eksperimentalna metoda
  Metode posmatranja

  3. Psihološke tehnike
  Upitnik
  Psihološki testovi

  II ORGANSKE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTA

  1. Šta su organske osnove psihičkog života
  2. Nervni sistem
  Funkcije nervnog sistema
  Nervne ćelije ili neuroni
  Sinapse i neurotransmiteri
  3. Centralni nervni sistem (CNS)
  Leva i desna hemisfera mozga - ima li razlika
  4. Moždana kora (korteks)
  Lokalizacija psihičkih funkcija
  5. Periferni nervni sistem (PNS)
  6. Endokrini sistem

  KOGNITIVNI PROCESI
  KAKO SAZNAJEMO

  III OPAŽANJE - OSETI I OPAŽAJI

  1. Šta su osećaji i opažaji
  2. Kako čula funkcionišu i stvaraju osete
  Kako zaista izgleda svet oko nas
  Odnos draži i oseta
  Kako vidimo boje i čujemo zvukove
  Merenje osetljivosti čula
  3. Kako nastaju opažaji
  Uticaj subjektivnih činilaca na tumačenje opažaja
  4. Pažnja
  Uloga pažnje
  Od čega zavisi na šta ćemo paziti
  Pažnja i drugi psihički procesi
  5. Opažanje osoba - formiranje utisaka o ljudima
  Kako se formira prvi utisak o osobi
  Procenjivanje uzroka ponašanja - procesi atribucije

  IV UČENJE

  1. Šta je učenje
  Kako se razlikuju oblici učenja
  2. Klasično uslovljavanje
  Princip klasičnog uslovljavanja
  Emocionalno uslovljavanje
  3. Instrumentalno uslovljavanje - učenje putem pokušaja i pogrešaka
  Princip instrumentalnog uslovljavanja
  Klasično i instrumentalno učenje - sličnosti i razlike
  4. Učenje uviđanjem
  Eksperiment sa šimpanzom koji se zvao Sultan
  Karakteristike učenja uviđanjem
  5. Učenje po modelu
  Šta je imitacija, a šta identifikacija
  6. Senzitizacija i habituacija - jednostavni oblici učenja
  7. Motorno i verbalno učenje
  Od čega zavisi uspeh u učenju
  8. Metode uspešnog učenja
  9. Šta je transfer učenja
  Teorije transfera

  V PAMĆENJE I ZABORAVLJANJE
  1. Šta je pamćenje
  Kako se pamćenje manifestuje
  2. Vrste pamćenja
  Čulno (senzorno) pamćenje
  Kratkoročno pamćenje
  Dugoročno pamćenje
  3. Pouzdanost pamćenja
  Pamćenje je rekonstrukcija događaja
  Poremećaji pamćenja
  4. Zaboravljanje
  Tok zaboravljanja
  Činioci zaboravljanja

  VI MIŠLJENJE
  1. Šta je mišljenje
  Pojam mišljenja
  Mišljenje je simbolička aktivnost
  2. Mišljenje i govor
  Jezik i mišljenje
  3. Proces mišljenja
  4. Vrste mišljenja
  Mišljenje i znanje
  5. Razvoj mišljenja

  VII INTELIGENCIJA I STVARALAŠTVO

  1. Šta je inteligencija
  2. Struktura inteligencije
  Teorija dva faktora
  Teorija primarnih mentalnih sposobnosti
  Teorija viševrsnih inteligencija
  3. Individualne razlike u inteligenciji
  Pouzdanost procenjivanja inteligencije
  4. Intelektualna nadarenost i mentalna zaostalost
  Mentalna zaostalost
  5. Uticaj nasleđa i sredine na razvoj inteligencije
  6. Stvaralaštvo
  Svaralačko mišljenje - kako se dolazi do originalne ideje
  Stvaralaštvo i inteligencija
  Stvaralaštvo i osobine ličnosti
  Stvaralaštvo i uslovi sredine

  ŠTA NAS POKREĆE I USMERAVA
  DINAMIČKI PROCESI

  VIII MOTIVACIJA

  1. Šta su motivi i motivacija
  Potrebe, nagoni, želje, težnje, namere, instinkti
  2. Koje su vrste motiva i kako se stiču
  Organski (biološki) motivi
  Psihološki motivi - lični i socijalni
  Unutarnji i spoljašnji motivi
  Sticanje motiva
  3. Hijerarhija motiva
  4. Pojedini motivi
  Seksualni motiv
  Roditeljski motiv
  Motiv postignuća
  Društveni moivi
  Potreba za afektivnom (emocionalnom) vezanošću ili bliskošću
  Potrebe za stimulacijom ili uzbuđenjem
  Potreba za kognitivnim skladom
  Moralna svest kao motiv
  5. Sukob (konflikt) motiva
  Volja i odlučivanje
  6. Frustracije
  Reakcije na frustracije
  7. Šta su mehanizmi odbrane ličnosti

  IX EMOCIJE

  1. Šta su emocije i koja im je funkcija
  Fiziološke promene pri emocijama
  Izražavanje emocija
  Subjektivna komponenta ili doživljavanje emocije
  2. Vrste emocionalnih doživljaja
  Osnovne (primarne) i složene (sekundarne) emocije
  Podela prema intezitetu i trajanju
  Sreća ili radost
  Ljutnja ili bes
  Strah
  Tuga
  Estetska osećanja
  Ljubav
  Naklonost ili nenaklonost
  3. Teorije emocija
  Džejms-Langeova teorija
  Kenon-Bardov teorija
  Teorija kognitivne procene
  4. Stres
  Trauma i stres
  Izvori stresa
  Osetljivost na stres
  Stres i zdravlje
  Negativni načini prevladavanja stresa
  Pozitivni načini prevladavanja stresa

  X PSIHIČKI RAZVOJ

  1. Razvojna psihologija
  2. Šta je filogenetski razvoj
  3. Šta je ontogenetski razvoj
  Različita objašnjenja razvoja: nativiam, empirizam, interakcionizam
  Metode za ispitivanje uloge nasleđa i sredine u razvoju pojedinih osobina ličnosti
  4. Socijalizacija - društveni činioci psihičkog života
  Šta su agensi ili pokretači socijalizacije
  Izvori socijalizacije - kultura i društveni sistem
  5. Detinjstvo
  Socijalni i emocionalni razvoj
  Razvoj svesti o sebi (samosvesti)
  6. Adolescencija
  Telesni i seksualni razvoj
  Socijalni i emocionalni razvoj
  Formiranje identiteta
  Poremećaji u adolescenciji
  7. Zrela ličnost kao cilj razvoja

  LIČNOST I PSIHIČKI POREMEĆAJI

  XI LIČNOST

  1. Psihologija ličnosti
  Šta je ličnost
  Zadaci psihologije ličnosti
  Osobine ili crte ličnosti
  Odnos telesnih osobina i osobina ličnosti
  2. Teorije ličnosti
  Teorije crta
  Psihoanalitički pristup
  Teorije učenja - bihevioristički pristup
  Humanistički pristup
  Sociokulturalni pristup

  XII PSIHIČKI POREMEĆAJI I IZMENJENA STANJA SVESTI

  1. Normalnost i psihički poremećaji
  Klasifikacije psihičkih poremećaja
  2. Anksiozni poremećaji
  3. Somatoformni poremećaji
  4. Poremećaji raspoloženja
  5. Shizofrenija
  6. Poremećaji ličnosti
  7. Lečenje psihičkih poremećaja
  Prevencija i resocijalizacija
  8. Izmenjena stanja svesti
  Spavanje i snovi
  Hipnoza
  Psihoaktivne supstance

  XIII OSOBA U SOCIJALNOM OKRUŽENJU

  1. Komunikacija
  Verbalna komunikacija
  Neverbalna komunikacija
  Koji su izvori nesporazuma u komunikaciji
  2. Psihologija grupe
  Šta je grupa i koje su vrste grupa
  Kako se grupe formiraju
  Struktura grupe i grupne norme
  Odnosi u grupi
  Rukovođenje grupom
  Efikasnost grupe i grupno rešavanje problema
  3. Ljudi u masi
  Gomila
  Mnoštvo
  Publika
  Socijalni pokreti
  4. Dinamika grupe - grupni procesi
  Socijalna facilitacija i interferencija
  Konformizam
  Agresija
  Altruizam
  5. Stavovi, interesovanja i vrednosti
  Stavovi
  Interesovanja
  Vrednosti
  6. Predrasude i stereotipi
  Predrasude
  Stereotipi
  Borba protiv stereotipa
  Rečnik pojmova
  Indeks imena

  Vise detalja
  Šifra: 85414
  Uskoro u prodaji
  Ukucajte ovde vaš mail kako biste bili obavešteni kada knjiga bude u prodaji:

  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Udžbenik je namenjen učenicima drugog razreda gimnazije i učenicima drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola (područje rada ekonomija, pravo i administracija). Udžbenik je u skladu sa Nastavnim planom i programom rada.

  Sadržaj

  I PREDMET I METODE PSIHOLOGIJE

  1. Šta psihologija proučava
  Ciljevi psihologije
  Osnivanje naučne psihologije
  Psihologija i druge nauke
  Koje su oblasti psihologije
  Šta je parapsihologija i zašto nije psihološka disciplina

  2. Metode psiholoških istraživanja
  Eksperimentalna metoda
  Metode posmatranja

  3. Psihološke tehnike
  Upitnik
  Psihološki testovi

  II ORGANSKE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTA

  1. Šta su organske osnove psihičkog života
  2. Nervni sistem
  Funkcije nervnog sistema
  Nervne ćelije ili neuroni
  Sinapse i neurotransmiteri
  3. Centralni nervni sistem (CNS)
  Leva i desna hemisfera mozga - ima li razlika
  4. Moždana kora (korteks)
  Lokalizacija psihičkih funkcija
  5. Periferni nervni sistem (PNS)
  6. Endokrini sistem

  KOGNITIVNI PROCESI
  KAKO SAZNAJEMO

  III OPAŽANJE - OSETI I OPAŽAJI

  1. Šta su osećaji i opažaji
  2. Kako čula funkcionišu i stvaraju osete
  Kako zaista izgleda svet oko nas
  Odnos draži i oseta
  Kako vidimo boje i čujemo zvukove
  Merenje osetljivosti čula
  3. Kako nastaju opažaji
  Uticaj subjektivnih činilaca na tumačenje opažaja
  4. Pažnja
  Uloga pažnje
  Od čega zavisi na šta ćemo paziti
  Pažnja i drugi psihički procesi
  5. Opažanje osoba - formiranje utisaka o ljudima
  Kako se formira prvi utisak o osobi
  Procenjivanje uzroka ponašanja - procesi atribucije

  IV UČENJE

  1. Šta je učenje
  Kako se razlikuju oblici učenja
  2. Klasično uslovljavanje
  Princip klasičnog uslovljavanja
  Emocionalno uslovljavanje
  3. Instrumentalno uslovljavanje - učenje putem pokušaja i pogrešaka
  Princip instrumentalnog uslovljavanja
  Klasično i instrumentalno učenje - sličnosti i razlike
  4. Učenje uviđanjem
  Eksperiment sa šimpanzom koji se zvao Sultan
  Karakteristike učenja uviđanjem
  5. Učenje po modelu
  Šta je imitacija, a šta identifikacija
  6. Senzitizacija i habituacija - jednostavni oblici učenja
  7. Motorno i verbalno učenje
  Od čega zavisi uspeh u učenju
  8. Metode uspešnog učenja
  9. Šta je transfer učenja
  Teorije transfera

  V PAMĆENJE I ZABORAVLJANJE
  1. Šta je pamćenje
  Kako se pamćenje manifestuje
  2. Vrste pamćenja
  Čulno (senzorno) pamćenje
  Kratkoročno pamćenje
  Dugoročno pamćenje
  3. Pouzdanost pamćenja
  Pamćenje je rekonstrukcija događaja
  Poremećaji pamćenja
  4. Zaboravljanje
  Tok zaboravljanja
  Činioci zaboravljanja

  VI MIŠLJENJE
  1. Šta je mišljenje
  Pojam mišljenja
  Mišljenje je simbolička aktivnost
  2. Mišljenje i govor
  Jezik i mišljenje
  3. Proces mišljenja
  4. Vrste mišljenja
  Mišljenje i znanje
  5. Razvoj mišljenja

  VII INTELIGENCIJA I STVARALAŠTVO

  1. Šta je inteligencija
  2. Struktura inteligencije
  Teorija dva faktora
  Teorija primarnih mentalnih sposobnosti
  Teorija viševrsnih inteligencija
  3. Individualne razlike u inteligenciji
  Pouzdanost procenjivanja inteligencije
  4. Intelektualna nadarenost i mentalna zaostalost
  Mentalna zaostalost
  5. Uticaj nasleđa i sredine na razvoj inteligencije
  6. Stvaralaštvo
  Svaralačko mišljenje - kako se dolazi do originalne ideje
  Stvaralaštvo i inteligencija
  Stvaralaštvo i osobine ličnosti
  Stvaralaštvo i uslovi sredine

  ŠTA NAS POKREĆE I USMERAVA
  DINAMIČKI PROCESI

  VIII MOTIVACIJA

  1. Šta su motivi i motivacija
  Potrebe, nagoni, želje, težnje, namere, instinkti
  2. Koje su vrste motiva i kako se stiču
  Organski (biološki) motivi
  Psihološki motivi - lični i socijalni
  Unutarnji i spoljašnji motivi
  Sticanje motiva
  3. Hijerarhija motiva
  4. Pojedini motivi
  Seksualni motiv
  Roditeljski motiv
  Motiv postignuća
  Društveni moivi
  Potreba za afektivnom (emocionalnom) vezanošću ili bliskošću
  Potrebe za stimulacijom ili uzbuđenjem
  Potreba za kognitivnim skladom
  Moralna svest kao motiv
  5. Sukob (konflikt) motiva
  Volja i odlučivanje
  6. Frustracije
  Reakcije na frustracije
  7. Šta su mehanizmi odbrane ličnosti

  IX EMOCIJE

  1. Šta su emocije i koja im je funkcija
  Fiziološke promene pri emocijama
  Izražavanje emocija
  Subjektivna komponenta ili doživljavanje emocije
  2. Vrste emocionalnih doživljaja
  Osnovne (primarne) i složene (sekundarne) emocije
  Podela prema intezitetu i trajanju
  Sreća ili radost
  Ljutnja ili bes
  Strah
  Tuga
  Estetska osećanja
  Ljubav
  Naklonost ili nenaklonost
  3. Teorije emocija
  Džejms-Langeova teorija
  Kenon-Bardov teorija
  Teorija kognitivne procene
  4. Stres
  Trauma i stres
  Izvori stresa
  Osetljivost na stres
  Stres i zdravlje
  Negativni načini prevladavanja stresa
  Pozitivni načini prevladavanja stresa

  X PSIHIČKI RAZVOJ

  1. Razvojna psihologija
  2. Šta je filogenetski razvoj
  3. Šta je ontogenetski razvoj
  Različita objašnjenja razvoja: nativiam, empirizam, interakcionizam
  Metode za ispitivanje uloge nasleđa i sredine u razvoju pojedinih osobina ličnosti
  4. Socijalizacija - društveni činioci psihičkog života
  Šta su agensi ili pokretači socijalizacije
  Izvori socijalizacije - kultura i društveni sistem
  5. Detinjstvo
  Socijalni i emocionalni razvoj
  Razvoj svesti o sebi (samosvesti)
  6. Adolescencija
  Telesni i seksualni razvoj
  Socijalni i emocionalni razvoj
  Formiranje identiteta
  Poremećaji u adolescenciji
  7. Zrela ličnost kao cilj razvoja

  LIČNOST I PSIHIČKI POREMEĆAJI

  XI LIČNOST

  1. Psihologija ličnosti
  Šta je ličnost
  Zadaci psihologije ličnosti
  Osobine ili crte ličnosti
  Odnos telesnih osobina i osobina ličnosti
  2. Teorije ličnosti
  Teorije crta
  Psihoanalitički pristup
  Teorije učenja - bihevioristički pristup
  Humanistički pristup
  Sociokulturalni pristup

  XII PSIHIČKI POREMEĆAJI I IZMENJENA STANJA SVESTI

  1. Normalnost i psihički poremećaji
  Klasifikacije psihičkih poremećaja
  2. Anksiozni poremećaji
  3. Somatoformni poremećaji
  4. Poremećaji raspoloženja
  5. Shizofrenija
  6. Poremećaji ličnosti
  7. Lečenje psihičkih poremećaja
  Prevencija i resocijalizacija
  8. Izmenjena stanja svesti
  Spavanje i snovi
  Hipnoza
  Psihoaktivne supstance

  XIII OSOBA U SOCIJALNOM OKRUŽENJU

  1. Komunikacija
  Verbalna komunikacija
  Neverbalna komunikacija
  Koji su izvori nesporazuma u komunikaciji
  2. Psihologija grupe
  Šta je grupa i koje su vrste grupa
  Kako se grupe formiraju
  Struktura grupe i grupne norme
  Odnosi u grupi
  Rukovođenje grupom
  Efikasnost grupe i grupno rešavanje problema
  3. Ljudi u masi
  Gomila
  Mnoštvo
  Publika
  Socijalni pokreti
  4. Dinamika grupe - grupni procesi
  Socijalna facilitacija i interferencija
  Konformizam
  Agresija
  Altruizam
  5. Stavovi, interesovanja i vrednosti
  Stavovi
  Interesovanja
  Vrednosti
  6. Predrasude i stereotipi
  Predrasude
  Stereotipi
  Borba protiv stereotipa
  Rečnik pojmova
  Indeks imena

  Br.strana: 248

  Povez: Meki povez

  Izdavač: Novi Logos

  ISBN: 9788661090721

  Dostupnost: isporuka za 7 - 10 dana
  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.