• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o parničnom postupku - prečišćen tekst
  Zakon o parničnom postupku - prečišćen tekst

  Zakon o parničnom postupku - prečišćen tekst

  Sadržaj:

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14, 87/18)  DEO PRVI - OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 190.)  Glava I - OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14.)

  Glava II - NADLEŽNOST I SASTAV SUDA (čl. 15. do čl. 65.)

  Zajedničke odredbe (čl. 15. do čl. 25.)
  Nadležnost sudova za sporove sa međunarodnim elementom (član 26.)
  Stvarna nadležnost (čl. 27. do čl. 33.)
  Sastav suda (čl. 34. do čl. 37.)
  Mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 65.)
  Opšta mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 41.)
  Posebna mesna nadležnost (čl. 42. do čl. 61.)
  Određivanje mesne nadležnosti od strane najvišeg suda određene vrste (čl. 62. do čl. 64.)
  Sporazum o mesnoj nadležnosti (član 65.)

  Glava III - ISKLJUČENJE I IZUZEĆE (čl. 66. do čl. 73.)

  Glava IV - STRANKE I NJIHOVI ZASTUPNICI (čl. 74. do čl. 84.)

  Glava V - PUNOMOĆNICI (čl. 85. do čl. 94.)

  Glava VI - JEZIK U POSTUPKU (čl. 95. do čl. 97.)

  Glava VII - PODNESCI (čl. 98. do čl. 101.)

  Glava VIII - ROKOVI I ROČIŠTA (čl. 102. do čl. 114.)

  Rokovi (čl. 102. do čl. 104.)
  Ročišta (čl. 105. do čl. 108.)
  Vraćanje u pređašnje stanje (čl. 109. do čl. 114.)

  Glava IX - ZAPISNICI (čl. 115. do čl. 123.)

  Glava X - DONOŠENJE ODLUKA (čl. 124. do čl. 127.)

  Glava XI - DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 128. do čl. 149.)

  Način dostavljanja (čl. 128. do čl. 141.)
  Odbijanje prijema (član 142.)
  Utvrđivanje i promena adrese (čl. 143. do čl. 145.)
  Punomoćnik i zastupnik za primanje pismena (čl. 146. i čl. 147.)
  Dostavnica (član 148.)
  Pregledanje i prepisivanje spisa (član 149.)

  Glava XII - TROŠKOVI POSTUPKA (čl. 150. do čl. 173.)

  Parnični troškovi i troškovi u postupku za obezbeđenje dokaza (čl. 150. do čl. 167.)
  Oslobađanje od plaćanja troškova postupka (čl. 168. do čl. 173.)

  Glava XIII - PRAVNA POMOĆ (čl. 174. do čl. 179.)

  Glava XIV - POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA (čl. 180. do čl. 185.)

  Glava XV - NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE (čl. 186. do čl. 190.)

  DEO DRUGI - TOK POSTUPKA (čl. 191. do čl. 435.)

  Glava XVI - TUŽBA (čl. 191. do čl. 204.)

  Sadržina tužbe (čl. 191. do čl. 198.)
  Preinačenje tužbe (čl. 199. do čl. 201.)
  Povlačenje tužbe (član 202.)
  Postojanje parnice (čl. 203. i čl. 204.)

  Glava XVII - SUPARNIČARI (čl. 205. do čl. 213.)

  Glava XVIII - UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI (čl. 214. do čl. 221.)

  Učešće javnog tužioca (član 214.)
  Učešće umešača (čl. 215. do čl. 219.)
  Imenovanje prethodnika i obaveštenje trećeg lica o parnici (čl. 220. i čl. 221.)

  Glava XIX - PREKID I ZASTOJ U POSTUPKU (čl. 222. do čl. 227.)

  Glava XX - DOKAZIVANJE (čl. 228. do čl. 283.)

  Opšte odredbe (čl. 228. do čl. 233.)
  Uviđaj (čl. 234. do čl. 237.)
  Isprave (čl. 238. do čl. 243.)
  Svedoci (čl. 244. do čl. 258.)
  Veštaci (čl. 259. do čl. 275.)
  Saslušanje stranaka (čl. 276. do čl. 283.)

  Glava XXI - OBEZBEĐENJE DOKAZA (čl. 284. do čl. 288.)

  Glava XXII - PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE (čl. 289. do čl. 309.)

  Opšte odredbe (čl. 289. do čl. 291.)
  Prethodno ispitivanje tužbe (čl. 292. do čl. 295.)
  Odgovor na tužbu (čl. 296. do čl. 300.)
  Pripremno ročište i zakazivanje ročišta za glavnu raspravu (čl. 301. do čl. 309.)

  Glava XXIII - GLAVNA RASPRAVA (čl. 310. do čl. 335.)

  Tok glavne rasprave (čl. 310. do čl. 320.)
  Javnost glavne rasprave (čl. 321. do čl. 325.)
  Rukovođenje glavnom raspravom (čl. 326. do čl. 331.)
  Održavanje reda na glavnoj raspravi (čl. 332. do čl. 335.)

  Glava XXIV - SUDSKO PORAVNANJE (čl. 336. do čl. 341.)

  Glava XXV - PRESUDA (čl. 342. do čl. 362.)

  Opšte odredbe (čl. 342. do čl. 345.)
  Vrste presuda (čl. 346. do čl. 351.)
  Donošenje i objavljivanje presude (čl. 352. i čl. 353.)
  Pisana izrada presude (čl. 354. i čl. 355.)
  Dopunska presuda (čl. 356. do čl. 358.)
  Pravnosnažnost presude (čl. 359. do čl. 361.)
  Ispravljanje presude (član 362.)

  Glava XXVI - REŠENJE (čl. 363. do čl. 366.)

  Glava XXVII - REDOVNI PRAVNI LEKOVI (čl. 367. do čl. 402.)

  Žalba protiv presude (čl. 367. do čl. 398.)
  Pravo na žalbu (čl. 367. do čl. 369.)
  Sadržina žalbe (čl. 370. do čl. 372.)
  Razlozi zbog kojih presuda može da se pobija (čl. 373. do čl. 376.)
  Postupak po žalbi (čl. 377. do čl. 386.)
  Odluke drugostepenog suda o žalbi (čl. 387. do čl. 398.)
  Žalba protiv rešenja (čl. 399. do čl. 402.)

  GLAVA XXVIII - VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 403. do čl. 435.)

  Revizija (čl. 403. do čl. 420.)
  Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude (čl. 421. do čl. 425.)
  Ponavljanje postupka (čl. 426. do čl. 433a)
  Odnos između predloga za ponavljanje postupka i drugih vanrednih pravnih lekova (čl. 434. i čl. 435.)

  DEO TREĆI - POSEBNI POSTUPCI (čl. 436. do čl. 493.)

  Glava XXIX - POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA (čl. 436. do čl. 441.)

  Glava XXX - POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM KOLEKTIVNIH UGOVORA (čl. 442. do čl. 447.)

  Glava XXXI - POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (čl. 448. do čl. 454.)

  Glava XXXII - IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (čl. 455. do čl. 466.)

  Glava XXXIII - POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (čl. 467. do čl. 479.)

  Glava XXXIV - POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA (čl. 480. do čl. 487.)

  Glava XXXV - POSTUPAK U POTROŠAČKIM SPOROVIMA (čl. 488. do čl. 493.)

  Glava XXXVI - POSTUPAK ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA GRAĐANA

  DEO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 506. do čl. 508.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

  Vise detalja
  Šifra: 155626
  1.090 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14, 87/18)  DEO PRVI - OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 190.)  Glava I - OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14.)

  Glava II - NADLEŽNOST I SASTAV SUDA (čl. 15. do čl. 65.)

  Zajedničke odredbe (čl. 15. do čl. 25.)
  Nadležnost sudova za sporove sa međunarodnim elementom (član 26.)
  Stvarna nadležnost (čl. 27. do čl. 33.)
  Sastav suda (čl. 34. do čl. 37.)
  Mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 65.)
  Opšta mesna nadležnost (čl. 38. do čl. 41.)
  Posebna mesna nadležnost (čl. 42. do čl. 61.)
  Određivanje mesne nadležnosti od strane najvišeg suda određene vrste (čl. 62. do čl. 64.)
  Sporazum o mesnoj nadležnosti (član 65.)

  Glava III - ISKLJUČENJE I IZUZEĆE (čl. 66. do čl. 73.)

  Glava IV - STRANKE I NJIHOVI ZASTUPNICI (čl. 74. do čl. 84.)

  Glava V - PUNOMOĆNICI (čl. 85. do čl. 94.)

  Glava VI - JEZIK U POSTUPKU (čl. 95. do čl. 97.)

  Glava VII - PODNESCI (čl. 98. do čl. 101.)

  Glava VIII - ROKOVI I ROČIŠTA (čl. 102. do čl. 114.)

  Rokovi (čl. 102. do čl. 104.)
  Ročišta (čl. 105. do čl. 108.)
  Vraćanje u pređašnje stanje (čl. 109. do čl. 114.)

  Glava IX - ZAPISNICI (čl. 115. do čl. 123.)

  Glava X - DONOŠENJE ODLUKA (čl. 124. do čl. 127.)

  Glava XI - DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 128. do čl. 149.)

  Način dostavljanja (čl. 128. do čl. 141.)
  Odbijanje prijema (član 142.)
  Utvrđivanje i promena adrese (čl. 143. do čl. 145.)
  Punomoćnik i zastupnik za primanje pismena (čl. 146. i čl. 147.)
  Dostavnica (član 148.)
  Pregledanje i prepisivanje spisa (član 149.)

  Glava XII - TROŠKOVI POSTUPKA (čl. 150. do čl. 173.)

  Parnični troškovi i troškovi u postupku za obezbeđenje dokaza (čl. 150. do čl. 167.)
  Oslobađanje od plaćanja troškova postupka (čl. 168. do čl. 173.)

  Glava XIII - PRAVNA POMOĆ (čl. 174. do čl. 179.)

  Glava XIV - POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA (čl. 180. do čl. 185.)

  Glava XV - NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE (čl. 186. do čl. 190.)

  DEO DRUGI - TOK POSTUPKA (čl. 191. do čl. 435.)

  Glava XVI - TUŽBA (čl. 191. do čl. 204.)

  Sadržina tužbe (čl. 191. do čl. 198.)
  Preinačenje tužbe (čl. 199. do čl. 201.)
  Povlačenje tužbe (član 202.)
  Postojanje parnice (čl. 203. i čl. 204.)

  Glava XVII - SUPARNIČARI (čl. 205. do čl. 213.)

  Glava XVIII - UČEŠĆE TREĆIH LICA U PARNICI (čl. 214. do čl. 221.)

  Učešće javnog tužioca (član 214.)
  Učešće umešača (čl. 215. do čl. 219.)
  Imenovanje prethodnika i obaveštenje trećeg lica o parnici (čl. 220. i čl. 221.)

  Glava XIX - PREKID I ZASTOJ U POSTUPKU (čl. 222. do čl. 227.)

  Glava XX - DOKAZIVANJE (čl. 228. do čl. 283.)

  Opšte odredbe (čl. 228. do čl. 233.)
  Uviđaj (čl. 234. do čl. 237.)
  Isprave (čl. 238. do čl. 243.)
  Svedoci (čl. 244. do čl. 258.)
  Veštaci (čl. 259. do čl. 275.)
  Saslušanje stranaka (čl. 276. do čl. 283.)

  Glava XXI - OBEZBEĐENJE DOKAZA (čl. 284. do čl. 288.)

  Glava XXII - PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE (čl. 289. do čl. 309.)

  Opšte odredbe (čl. 289. do čl. 291.)
  Prethodno ispitivanje tužbe (čl. 292. do čl. 295.)
  Odgovor na tužbu (čl. 296. do čl. 300.)
  Pripremno ročište i zakazivanje ročišta za glavnu raspravu (čl. 301. do čl. 309.)

  Glava XXIII - GLAVNA RASPRAVA (čl. 310. do čl. 335.)

  Tok glavne rasprave (čl. 310. do čl. 320.)
  Javnost glavne rasprave (čl. 321. do čl. 325.)
  Rukovođenje glavnom raspravom (čl. 326. do čl. 331.)
  Održavanje reda na glavnoj raspravi (čl. 332. do čl. 335.)

  Glava XXIV - SUDSKO PORAVNANJE (čl. 336. do čl. 341.)

  Glava XXV - PRESUDA (čl. 342. do čl. 362.)

  Opšte odredbe (čl. 342. do čl. 345.)
  Vrste presuda (čl. 346. do čl. 351.)
  Donošenje i objavljivanje presude (čl. 352. i čl. 353.)
  Pisana izrada presude (čl. 354. i čl. 355.)
  Dopunska presuda (čl. 356. do čl. 358.)
  Pravnosnažnost presude (čl. 359. do čl. 361.)
  Ispravljanje presude (član 362.)

  Glava XXVI - REŠENJE (čl. 363. do čl. 366.)

  Glava XXVII - REDOVNI PRAVNI LEKOVI (čl. 367. do čl. 402.)

  Žalba protiv presude (čl. 367. do čl. 398.)
  Pravo na žalbu (čl. 367. do čl. 369.)
  Sadržina žalbe (čl. 370. do čl. 372.)
  Razlozi zbog kojih presuda može da se pobija (čl. 373. do čl. 376.)
  Postupak po žalbi (čl. 377. do čl. 386.)
  Odluke drugostepenog suda o žalbi (čl. 387. do čl. 398.)
  Žalba protiv rešenja (čl. 399. do čl. 402.)

  GLAVA XXVIII - VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 403. do čl. 435.)

  Revizija (čl. 403. do čl. 420.)
  Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude (čl. 421. do čl. 425.)
  Ponavljanje postupka (čl. 426. do čl. 433a)
  Odnos između predloga za ponavljanje postupka i drugih vanrednih pravnih lekova (čl. 434. i čl. 435.)

  DEO TREĆI - POSEBNI POSTUPCI (čl. 436. do čl. 493.)

  Glava XXIX - POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA (čl. 436. do čl. 441.)

  Glava XXX - POSTUPAK U PARNICAMA POVODOM KOLEKTIVNIH UGOVORA (čl. 442. do čl. 447.)

  Glava XXXI - POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (čl. 448. do čl. 454.)

  Glava XXXII - IZDAVANJE PLATNOG NALOGA (čl. 455. do čl. 466.)

  Glava XXXIII - POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (čl. 467. do čl. 479.)

  Glava XXXIV - POSTUPAK U PRIVREDNIM SPOROVIMA (čl. 480. do čl. 487.)

  Glava XXXV - POSTUPAK U POTROŠAČKIM SPOROVIMA (čl. 488. do čl. 493.)

  Glava XXXVI - POSTUPAK ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH PRAVA I INTERESA GRAĐANA

  DEO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 506. do čl. 508.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 55/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona

  Br.strana: 107

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.