• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama (prečišćeni tekstovi, april 2018.)
  Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama (prečišćeni tekstovi, april 2018.)

  Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o akcizama (prečišćeni tekstovi, april 2018.)

  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
  ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18)

  I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7.)

  Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6a)
  Uvoz dobara (član 7.)

  III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIK (čl. 8. do čl. 10a)

  Poreski obveznik (čl. 8. i 9.)
  Poreski dužnik (član 10.)
  Poreski punomoćnik (član 10a)

  IV. MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)

  Mesto prometa dobara (član 11.)
  Mesto prometa usluga (član 12.)
  Mesto uvoza dobara (član 13.)
  Vreme prometa dobara (član 14.)
  Vreme prometa usluga (član 15.)
  Vreme uvoza dobara (član 15a)
  Nastanak poreske obaveze (član 16.)

  V. PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)

  Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. i 18.)
  Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i 20.)
  Izmena poreske osnovice (član 21.)
  Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
  Poreska stopa (član 23.)

  VI. PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)

  Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
  Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
  Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)

  VII. PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)

  Pojam (član 27.)
  Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
  Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
  Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
  Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
  Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)

  VIII. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36b)

  Mali poreski obveznici (član 33.)
  Poljoprivrednici (član 34.)
  Turistička agencija (član 35.)
  Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
  Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)
  Investiciono zlato (član 36b)

  IX. OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)

  Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
  Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
  Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i 47.)
  Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)

  X. POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)

  Povraćaj poreza (član 52.)
  Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
  Humanitarne organizacije (član 54.)
  Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
  Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
  Refakcija PDV stranom državljaninu
  Refundacija PDV kupcu prvog stana (čl. 56a i 57.)
  Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

  XI. POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i 59.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i 60a) - brisano

  XIII. PRELAZNI REŽIM (član 61.)

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 61/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12
  "Sl. glasnik RS", br. 83/15, 108/16, 113/17
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16, 30/18
  "Sl. glasnik RS", br. 113/17
  "Sl. glasnik RS", br. 30/18


  ZAKON O AKCIZAMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

  Značenje pojedinih izraza (član 1a)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

  III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

  Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

  IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

  V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

  VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

  Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
  Duvanske prerađevine (član 10.)
  Etil-alkohol (etanol) (član 11.) - brisano
  Alkoholna pića (član 12.)
  Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
  Kafa (čl 14. i 14a)
  So za ishranu (član 15.) - brisano
  Luksuzni proizvodi (član 16.) - brisano
  Indeksacija (član 17.)
  Kontrolne akcizne markice (član 18.)

  VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

  Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
  Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

  VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

  VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

  Obračun akcize (član 21.)
  Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
  Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) - brisano
  Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
  Plaćanje akcize (član 23.)
  Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
  Kamata (član 27.) - brisano
  Prinudna naplata (član 28.) - brisano
  Mesto plaćanja akcize (član 29.)

  IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

  Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
  Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
  Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

  X. ZASTARELOST (član 35.) - brisano

  XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) - brisano

  XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

  Povraćaj akcize (član 37.)
  Pravo na kamatu (član 38.) - brisano
  Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

  XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

  XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

  XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

  XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) - brisano

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 73/01
  "Sl. glasnik RS", br. 135/04
  "Sl. glasnik RS", br. 46/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 5/09
  "Sl. glasnik RS", br. 31/09
  "Sl. glasnik RS", br. 101/10, 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 119/12
  "Sl. glasnik RS", br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13
  "Sl. glasnik RS", br. 142/14, 103/15 i 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 55/15
  "Sl. glasnik RS", br. 103/15
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16’’

  Vise detalja
  Šifra: 136547
  1.200 din

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke
  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj :

  ’’ ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
  ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18)

  I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7.)

  Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6a)
  Uvoz dobara (član 7.)

  III. PORESKI OBVEZNIK, PORESKI DUŽNIK I PORESKI PUNOMOĆNIK (čl. 8. do čl. 10a)

  Poreski obveznik (čl. 8. i 9.)
  Poreski dužnik (član 10.)
  Poreski punomoćnik (član 10a)

  IV. MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)

  Mesto prometa dobara (član 11.)
  Mesto prometa usluga (član 12.)
  Mesto uvoza dobara (član 13.)
  Vreme prometa dobara (član 14.)
  Vreme prometa usluga (član 15.)
  Vreme uvoza dobara (član 15a)
  Nastanak poreske obaveze (član 16.)

  V. PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)

  Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. i 18.)
  Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i 20.)
  Izmena poreske osnovice (član 21.)
  Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
  Poreska stopa (član 23.)

  VI. PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)

  Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
  Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
  Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)

  VII. PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)

  Pojam (član 27.)
  Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
  Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
  Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
  Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
  Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
  Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)

  VIII. POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36b)

  Mali poreski obveznici (član 33.)
  Poljoprivrednici (član 34.)
  Turistička agencija (član 35.)
  Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
  Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)
  Investiciono zlato (član 36b)

  IX. OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)

  Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
  Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
  Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i 47.)
  Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)

  X. POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)

  Povraćaj poreza (član 52.)
  Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
  Humanitarne organizacije (član 54.)
  Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
  Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
  Refakcija PDV stranom državljaninu
  Refundacija PDV kupcu prvog stana (čl. 56a i 57.)
  Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

  XI. POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i 59.)

  XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i 60a) - brisano

  XIII. PRELAZNI REŽIM (član 61.)

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 61/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12
  "Sl. glasnik RS", br. 83/15, 108/16, 113/17
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16, 30/18
  "Sl. glasnik RS", br. 113/17
  "Sl. glasnik RS", br. 30/18


  ZAKON O AKCIZAMA
  ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16 i 30/18)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i 1a)

  Značenje pojedinih izraza (član 1a)

  II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)

  III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (čl. 3. do čl. 5.)

  Proizvodnja i uvoz (čl. 3. do čl. 5.)

  IV. OBVEZNIK AKCIZE (čl. 6. i 7.)

  V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)

  VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

  Derivati nafte, biogoriva i biotečnosti (čl. 9. do čl. 9b)
  Duvanske prerađevine (član 10.)
  Etil-alkohol (etanol) (član 11.) - brisano
  Alkoholna pića (član 12.)
  Akcize na alkoholna pića (čl. 12a i 13.)
  Kafa (čl 14. i 14a)
  So za ishranu (član 15.) - brisano
  Luksuzni proizvodi (član 16.) - brisano
  Indeksacija (član 17.)
  Kontrolne akcizne markice (član 18.)

  VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19, 19a i 20.)

  Oslobođenja (čl. 19. i 19a)
  Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

  VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i 20b)

  VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

  Obračun akcize (član 21.)
  Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)
  Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (čl. 21b i 22.) - brisano
  Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)
  Plaćanje akcize (član 23.)
  Podnošenje poreske prijave (čl. 24. do čl. 26.)
  Kamata (član 27.) - brisano
  Prinudna naplata (član 28.) - brisano
  Mesto plaćanja akcize (član 29.)

  IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

  Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)
  Evidencija (čl. 31, 31a i 32.)
  Popis zaliha (čl. 33. i 34.)

  X. ZASTARELOST (član 35.) - brisano

  XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE (član 36.) - brisano

  XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

  Povraćaj akcize (član 37.)
  Pravo na kamatu (član 38.) - brisano
  Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)

  XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)

  XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)

  XIIv TARIFNE OZNAKE (član 40ž)

  XIIg ELEKTRIČNA ENERGIJA (čl. 40z do čl. 40n)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.) - brisano

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  "Sl. glasnik RS", br. 73/01
  "Sl. glasnik RS", br. 135/04
  "Sl. glasnik RS", br. 46/05
  "Sl. glasnik RS", br. 61/07
  "Sl. glasnik RS", br. 5/09
  "Sl. glasnik RS", br. 31/09
  "Sl. glasnik RS", br. 101/10, 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 43/11
  "Sl. glasnik RS", br. 101/11
  "Sl. glasnik RS", br. 93/12, 119/12
  "Sl. glasnik RS", br. 119/12, 142/14, 103/15, 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 47/13
  "Sl. glasnik RS", br. 142/14, 103/15 i 108/16
  "Sl. glasnik RS", br. 55/15
  "Sl. glasnik RS", br. 103/15
  "Sl. glasnik RS", br. 108/16’’

  Br.strana: 106

  God.izdanja: 2018.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.