• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Zakon o učeničkom i studentskom standardu - prečišćen tekst
  Zakon o učeničkom i studentskom standardu - prečišćen tekst

  Zakon o učeničkom i studentskom standardu - prečišćen tekst

  Sadržaj:

  ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
  ("Sl. glasnik RS", br. 18/10, 55/13, 27/18 - dr. zakon i 10/19)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)  Predmet zakona (član 1.)
  Učenički i studentski standard (član 2.)
  Prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 3.)
  Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 4.)
  Obavljanje delatnosti (član 5.)

  II. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA I STUDENATA (čl. 6. do čl. 18.)

  Pravo učenika i studenata na smeštaj i ishranu (član 6.)
  Pravo studenata na ishranu (član 7.)
  Pravo učenika na vaspitni rad (član 8.)
  Pravo na učenički kredit (član 9.)
  Pravo na studentski kredit (član 10.)
  Pravo na učeničku i studentsku stipendiju (član 11.)
  Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente (član 11a)
  Pravo učenika i studenata na odmor i dodatne aktivnosti (član 12.)
  Pravo na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje (član 13.)
  Pohvale i nagrade učenika u ustanovi (član 14.)
  Obaveze i odgovornosti učenika u ustanovi (član 15.)
  Odgovornost roditelja (član 15a)
  Obaveze i odgovornosti studenata u ustanovi (član 15b)
  Povrede obaveza učenika (član 15v)
  Povrede obaveza studenata (član 16.)
  Vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika (član 17.)
  Disciplinske mere i postupak za povredu obaveze studenta (član 18.)

  III. USTANOVE (čl. 19. do čl. 46.)

  Vrste ustanova (član 19.)
  Delatnost ustanova za smeštaj i ishranu (član 20.)
  Delatnost odmarališta (član 21.)
  Delatnost učeničkog, odnosno studentskog kulturnog centra (član 22.)
  Druga delatnost (član 23.)
  Osnivanje (član 24.)
  Mreža ustanova (član 25.)
  Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti (član 26.)
  Radna jedinica ustanove (član 27.)
  Dozvola za rad (član 28.)
  Statusne promene i promene naziva i sedišta (član 29.)
  Zabrana rada ustanove i oduzimanje dozvole za rad (član 30.)
  Ukidanje ustanove (član 31.)
  Druga organizacija (član 32.)
  Registar ustanova i drugih organizacija (član 33.)
  Odgovornost ustanove za bezbednost učenika, odnosno studenata i zaposlenih (član 34.)
  Pravila ponašanja u ustanovi (član 35.)
  Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi (član 36.)
  Zabrana oružja, eksplozivnih i drugih materijala, opojnih droga i alkohola u ustanovi (član 37.)
  Zabrana stranačkog i verskog organizovanja i delovanja u ustanovi (član 38.)
  Statut ustanove (član 39.)
  Razvojni plan ustanove (član 40.)
  Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda (član 41.)
  Godišnji plan rada (član 42.)
  Prekid rada u ustanovi (član 43.)
  Saradnja i povezivanje ustanova (član 44.)
  Evidencija (član 45.)
  Podaci u evidencijama (član 45a)
  Podaci o ustanovi (član 45b)
  Evidencija o učeniku, odnosno studentu (član 45v)
  Evidencija o zaposlenima (član 45g)
  Način prikupljanja podataka za evidencije o učenicima i studentima (član 45d)
  Vođenje evidencija (član 45đ)
  Obrada podataka (član 45e)
  Imovina ustanova (član 46.)

  IV. ORGANI USTANOVA (čl. 47. do čl. 59a)

  Organi ustanove (član 47.)
  Organi ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (čl. 48. do čl. 59a)

  V. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 60. do čl. 69.)

  Vaspitači i stručni saradnici (član 60.)
  Radna mesta zdravstvene struke u ustanovama standarda (član 60a)
  Zadatak vaspitača, psihologa i pedagoga (član 61.)
  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa (član 62.)
  Uslovi za rad vaspitača, psihologa i pedagoga (član 63.)
  Vaspitač, psiholog i pedagog - pripravnik (član 64.)
  Licenca i registar vaspitača, psihologa i pedagoga (član 65.)
  Izdavanje licence (član 66.)
  Suspenzija licence vaspitaču i stručnom saradniku (član 67.)
  Oduzimanje licence vaspitaču i stručnom saradniku (član 67a)
  Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj vaspitača i stručnog saradnika (član 68.)
  Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovi (član 69.)

  VI. Brisan ("Sl. glasnik RS", br. 55/13)

  VII. FINANSIRANJE PRAVA UČENIKA I STUDENATA (čl. 82. i 83.)

  Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 82.)
  Sredstva za ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu (član 83.)

  VIII. FINANSIRANJE RADA USTANOVA (čl. 84. do čl. 86.)

  Izvori finansiranja (član 84.)
  Sredstva koja se obezbeđuju u buyetu Republike Srbije (član 85.)
  Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova (član 86.)

  IX. FINANSIRANJE PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA (član 87.)

  X. POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI (član 88.)

  XI. USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA (član 89.)

  XII. NADZOR (čl. 90. do čl. 94.)

  Uslovi za inspektora (član 92. - brisan)
  Stručno-pedagoški nadzor u domu učenika, odnosno učeničkom centru (član 93.)
  Način vršenja stručno-pedagoškog nadzora (član 94.)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 95. do čl. 96a)

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 97. do čl. 105.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", broj 55/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", broj 10/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Vise detalja
  Šifra: 155616
  870 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Sadržaj:

  ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU
  ("Sl. glasnik RS", br. 18/10, 55/13, 27/18 - dr. zakon i 10/19)

  I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)  Predmet zakona (član 1.)
  Učenički i studentski standard (član 2.)
  Prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 3.)
  Opšti uslovi za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 4.)
  Obavljanje delatnosti (član 5.)

  II. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA I STUDENATA (čl. 6. do čl. 18.)

  Pravo učenika i studenata na smeštaj i ishranu (član 6.)
  Pravo studenata na ishranu (član 7.)
  Pravo učenika na vaspitni rad (član 8.)
  Pravo na učenički kredit (član 9.)
  Pravo na studentski kredit (član 10.)
  Pravo na učeničku i studentsku stipendiju (član 11.)
  Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente (član 11a)
  Pravo učenika i studenata na odmor i dodatne aktivnosti (član 12.)
  Pravo na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje (član 13.)
  Pohvale i nagrade učenika u ustanovi (član 14.)
  Obaveze i odgovornosti učenika u ustanovi (član 15.)
  Odgovornost roditelja (član 15a)
  Obaveze i odgovornosti studenata u ustanovi (član 15b)
  Povrede obaveza učenika (član 15v)
  Povrede obaveza studenata (član 16.)
  Vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika (član 17.)
  Disciplinske mere i postupak za povredu obaveze studenta (član 18.)

  III. USTANOVE (čl. 19. do čl. 46.)

  Vrste ustanova (član 19.)
  Delatnost ustanova za smeštaj i ishranu (član 20.)
  Delatnost odmarališta (član 21.)
  Delatnost učeničkog, odnosno studentskog kulturnog centra (član 22.)
  Druga delatnost (član 23.)
  Osnivanje (član 24.)
  Mreža ustanova (član 25.)
  Uslovi za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti (član 26.)
  Radna jedinica ustanove (član 27.)
  Dozvola za rad (član 28.)
  Statusne promene i promene naziva i sedišta (član 29.)
  Zabrana rada ustanove i oduzimanje dozvole za rad (član 30.)
  Ukidanje ustanove (član 31.)
  Druga organizacija (član 32.)
  Registar ustanova i drugih organizacija (član 33.)
  Odgovornost ustanove za bezbednost učenika, odnosno studenata i zaposlenih (član 34.)
  Pravila ponašanja u ustanovi (član 35.)
  Zabrana diskriminacije, nasilja i zlostavljanja u ustanovi (član 36.)
  Zabrana oružja, eksplozivnih i drugih materijala, opojnih droga i alkohola u ustanovi (član 37.)
  Zabrana stranačkog i verskog organizovanja i delovanja u ustanovi (član 38.)
  Statut ustanove (član 39.)
  Razvojni plan ustanove (član 40.)
  Program vaspitnog rada u ustanovama učeničkog standarda (član 41.)
  Godišnji plan rada (član 42.)
  Prekid rada u ustanovi (član 43.)
  Saradnja i povezivanje ustanova (član 44.)
  Evidencija (član 45.)
  Podaci u evidencijama (član 45a)
  Podaci o ustanovi (član 45b)
  Evidencija o učeniku, odnosno studentu (član 45v)
  Evidencija o zaposlenima (član 45g)
  Način prikupljanja podataka za evidencije o učenicima i studentima (član 45d)
  Vođenje evidencija (član 45đ)
  Obrada podataka (član 45e)
  Imovina ustanova (član 46.)

  IV. ORGANI USTANOVA (čl. 47. do čl. 59a)

  Organi ustanove (član 47.)
  Organi ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (čl. 48. do čl. 59a)

  V. ZAPOSLENI U USTANOVI (čl. 60. do čl. 69.)

  Vaspitači i stručni saradnici (član 60.)
  Radna mesta zdravstvene struke u ustanovama standarda (član 60a)
  Zadatak vaspitača, psihologa i pedagoga (član 61.)
  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa (član 62.)
  Uslovi za rad vaspitača, psihologa i pedagoga (član 63.)
  Vaspitač, psiholog i pedagog - pripravnik (član 64.)
  Licenca i registar vaspitača, psihologa i pedagoga (član 65.)
  Izdavanje licence (član 66.)
  Suspenzija licence vaspitaču i stručnom saradniku (član 67.)
  Oduzimanje licence vaspitaču i stručnom saradniku (član 67a)
  Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj vaspitača i stručnog saradnika (član 68.)
  Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u ustanovi (član 69.)

  VI. Brisan ("Sl. glasnik RS", br. 55/13)

  VII. FINANSIRANJE PRAVA UČENIKA I STUDENATA (čl. 82. i 83.)

  Sredstva za ostvarivanje prava u oblasti učeničkog i studentskog standarda (član 82.)
  Sredstva za ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu (član 83.)

  VIII. FINANSIRANJE RADA USTANOVA (čl. 84. do čl. 86.)

  Izvori finansiranja (član 84.)
  Sredstva koja se obezbeđuju u buyetu Republike Srbije (član 85.)
  Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova (član 86.)

  IX. FINANSIRANJE PROGRAMA STUDENTSKIH UDRUŽENJA (član 87.)

  X. POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI (član 88.)

  XI. USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA (član 89.)

  XII. NADZOR (čl. 90. do čl. 94.)

  Uslovi za inspektora (član 92. - brisan)
  Stručno-pedagoški nadzor u domu učenika, odnosno učeničkom centru (član 93.)
  Način vršenja stručno-pedagoškog nadzora (član 94.)

  XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 95. do čl. 96a)

  XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 97. do čl. 105.)  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", broj 55/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", broj 10/19) koje nisu ušle u prečišćen tekst

  Br.strana: 55

  God.izdanja: 2019.

  Izdavač: Cekos in

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.