• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Glas tela A. Lovena
  Glas tela A. LovenaGlas tela A. Lovena

  Glas tela A. Lovena

  Reč izdavača:

  ’’Glas tela A. Lovena je najtemeljnija Lovenova knjiga, koja je bila udžbenik za obuku bioenergetskih terapeuta. U dubinu, ali na lak način, se pojašnjavaju principi zdravlja i bolesti. Knjiga je priređena u ADVAITA, tako da je mnogo čitkija i preglednija od izvornika.

  Obiman izdavački dodatak postavlja Bioenergetiku u spektar holističkog pogleda na zdravlje i tako joj pojačava vidokrug i moć.

  Ova je knjiga praktično nastajala u toku svih 60 godina autorovog stvaralaštva na polju psihologije zdravlja, a prvi put je objavljena skoro pred sami kraj njegovog života, 2005. Bila je i još uvek je deo edukativnog materijala za obuku trenera na polju Bioenergetike, u okviru Međunarodnog instituta za bioenergetsku analizu. Kao takva, knjiga sadrži mnoga znanja, uvide i mudrosti vezane za dinamiku zdravlja i bolesti, uključujući i detaljne energetske analize konkretnih patologija poput reumatizma, poremećaja bolesti pojedinih organskih sistema i funkcija itd.’’

  Sadržaj

  PREDGOVOR IZDAVAČA 12
  O uređivanju i priređivanju 12
  O jeziku 13
  PREDGOVOR UREDNIKA IZVORNIKA 14
  1 STRES I BOLEST-BIOENERGETSKO GLEDIŠTE 19
  1.1. PRIRODA BOLESTI 19
  Svako oboljenje je reakcija na stres 19
  Slučaj trovanja preko kože 20
  Oboljenje je pokušaj povratka homeostaze 20
  Slučaj prevelikog naprezanja 21
  Povrede kreira naša podsvest 23
  Proces reakcije na stresor. Primer prehlade. Reakcije tela i psihe 23
  1.2. PRIRODA STRESA 25
  Emocionalni stres 27
  Stres i struktura karaktera 29
  Id 1.2.1 Homeopatski pogled na stres 30
  1.3. PSIHOSOMATSKA OBOLJENJA 31
  Tuberkuloza, romantična žudnja 31
  Rak, očaj 32
  Srčani udar, klopka i panika 34
  Osobe Tipa 35
  Primeri 36
  Artritis i alergije 37
  Alergija, potisnuti plač 37
  Emocionalna strana i potisnute emocije 37
  Artritis, krutost 38
  Ulcerativni kolitis 40
  Id 1.3.1. Bioenergetika i homeopatija su komplementame 42
  1.4. SPREČAVANJE BOLESTI - IZLAZAK NA KRAJ SA STRESOM 43
  Borba, beg. Potčinjavanje 43
  Slučaj lupusa 44
  Društveni okvir za nastanak psihosomatskih oboljenja 45
  Id 1.4.1. Takmičarstvo u homeopatiji 46
  2 RlTAM ŽIVOTA I ZADOVOLJSTVO
  2.1. ZADOVOLJSTVO I BOL 47
  Misterija zadovoljstva
  Priroda zadovoljstva
  Život i rast 49
  Pobuda 50
  Dinamika i spektar reakcija 50
  Gubitak zadovoljstva 53
  Dva nervna sistema: voljni i autonomni (sa dva podsistema) 53
  Anksioznost - konflikt zadovoljstva i bola. Krizne situacije 54
  Zadovoljstvo i volja. Cilj 54
  Strah od zadovoljstva 55
  Mazohizam 55
  Dinamika u traumi 56
  Plač kao ventil za otpuštanje prejake pobude 56
  2.2. SPEKTAR EMOCIJA
  Hijerarhija funkcija 59
  Proste emocije 59
  Spektar emocije Ijutnja 60
  Spektar emocije strah 62
  Spektar osećanja naklonostin 62
  Spektar osećanja neprijateljstva 64
  Spcktar sećanja na prošla zadovoljstva i bolove 64
  Potiskivanje emocija - iluzija i depresija 66
  Pomešane emocije 67
  Konceptualne emocije
  Id 2.2.1. Kajanje i više sopstvo ili jastvno 68
  2. 3. RlTMIČKI POKRETI TELA
  Ritam prirodnih funkcija 70
  Spavanje i budnost 71
  Hrana i probava 72
  Psihička strana povraćanja 75
  Respiratomi sistem 75
  Ritam pokreta 76
  Ritam Ijubavi 79
  Bctoven, IX simfonija, Oda radosti 79
  Ritam srca 79
  Ritam seksualnih pokrcta 80
  3 ĐlSANJE, KRETANJE I OSEĆANJE 81
  3.1. DISANJE 81
  Dva tipa poremcćaja disanja - šizoidni i neurotični 83
  Normalno ili zdravo disanjc 84
  Pušenje
  Disanje i seksualnost
  Vežbe disanja
  Vežba na klupici &1
  Stimulacija abdominalnog disanja - vežba uzemljivanja 88
  Disanje, vibrantnost i glasovno izražavanje 89
  3. 2. KRETANJE 90
  Nesnalaženja ili sporedni pravci u psihijatriji 9°
  Igranje uloga i igara 90
  Emocionalni poremećaj a ne mentalne bolesti. Kvalitet kretanja 91
  Gubitak spontanosti. Kompulzivnost i impulsivnost 91
  Id 3.2.1. Impulsivnost i kompulzivnost u homeopatiji 92
  Bioenergetska terapija 92
  Vežbe. Udaranje ležaja 93
  Vežbe posezanja 95
  3.3. OSEĆANJE 97
  Svesnost i samosvest su ukorenjeni u telu 97
  Telesni stav i svesnost nekih delova tela: noge, karlica, leđa 97
  Id 3.3.1. Lac caninum, Pas 98
  Poze zavaravaju 98
  Napetost i stres (unutamji i vanjski) 99
  Nesvesno se odslikava kroz telo 99
  Uloga analize i holizam 100
  4 SAMOIZRAŽAVANJE 102
  4. 1. SAMOIZRAŽAVANJEI SPONTANOST 102
  Spontano izražavanje 103
  Kretanje i osećanje 104
  Id 4.1.1. Stanja posednutosti 104
  Energija, kretanje i osećanje 104
  Samoizražavanje pokretima 106
  4. 2. OČIIOSEĆANJA 108
  Izražajni kvalitet očiju 108
  Id 4.2.1. Energetsko-psihički uticaji 109
  Id 4.2.2. Strah u očima 109
  Uloga očiju u kontaktu 109
  Poremećaji očiju 110
  Uticaj majke i dojenja 111
  Pubertet 111
  Bioenergetska terapija očnih poremećaja 112
  Primeri 113
  5. R.AZMIŠLJANJE I OSEĆANJE jj4
  5.1. PRIRODAMISLI Uvod
  Misli i osećanja kao suprotnosti 14 Razmišljanje je pravljenje svesnih izbora jg Nesvesno, svesno i samosvesno (objektivno) mišljenje ^7 Uloga obmane u mišljenju
  Svest je prepoznavanje razlika 1 ijj
  Obmana u igri i nadmetanju 118
  Objektivno razmišljanje je funkcija znanja i intelekta 119
  Subjektivnost i objektivnost 119
  5. 2. NEGIRANJE I RAZMIŠLJANJE 122
  Znanje i samopotvrđivanje 122
  Negiranje i individualnost 123
  Percepcija i telesne površine 123
  Percepcija i um 124
  Primer iz jedne škole 125
  Kritička misao 126
  Primer: Bertran Rasel 126
  Nema napretka bez preispitivanja 127 Kritičko razmišljanje je odbrana od naivnosti 127 5. 3. ISTINA, LEPOTA I RAZUM I29
  Čulna percepcija i znanje 129 Subjektivnost i objektivnost ’39 131
  Eksperiment sa decom u vezi sa ishranom 132
  Prejedanje i hedonizam Čula su kamen temeljac za razumevanje, ali su ograničenog dometa 13
  Lepota i gracioznost
  Lepota, istina i zdravlje
  Gracioznost 136
  Razum i instinkti 137
  6 SEKS I LIČNOST 139
  6.1. SEKSILIČNOST 139
  Covekjejedinstven 40
  Seks i Ijubav
  Zivotinjski svet
  Ljubav kao svesna bliskost 144
  Odnos između seksa i Ijubavi 144
  Jednoćelijske životinje 149
  Seks, starenje i smrt
  Sila koja pokreće život 149
  Seks i anksioznost
  6.2. HOMOSEKSUALNOSTIHETEROSEKSUALNOST 151
  Seks kao izvedba i zabava 151
  Homoseksualnost 151
  Homoseksualnost kao sociološka pojava 152
  Individualnost: usamljenost i nepotpunost 153
  I homoseksualac traga za sjedinjenjem 154
  Strah od suprotnog pola i porodična situacija 155
  6.2.1. Zmijski karakteri 157
  Ličnost homoseksualca 158
  Poređenje homo- i hetero- seksualnosti 160
  6.3. PRIRODA ORGAZMIČKOG DOŽIVLJAJA 163
  Sažetak Predavanja 6.1. i 6.2 163
  Zadovoljstvo kao pražnjenje napetosti 163
  Pred- i post- zadovoljstvo 166
  Klimaks (vrhunac) i orgazam nisu isto 166
  Energija u organizmu 168
  6.3.1.
  Mineralna stanja u homeopatiji i „otapala" 170
  Senzualnost i seksualnost 170
  Anksioznost orgazma 171
  Rajhova krivulja seksualne pobuđenosti i orgazma 173
  Sposobnost doživljavanja orgazma 175
  6.4. MUŠKAIŽENSKA SEKSUALNOST 177
  Priroda razlike 177
  Id 6.4.1. Atavizmi ili evolutivno nasleđe 178
  Savremena konfuzija i smanjivanje razlike 178
  Seksualne sličnosti muškaraca i žena 179
  Uticaj neurotičnih poremećaja, zablude i ,,tehnike“ 180
  Id 6.4.2. Tantra 181
  Vaginalni i klitoralni orgazam 181
  Tri stadija razvoja Ijudskog organizma 181
  Pregenitalni period (-> 4 godine) 182
  Latentni period (4/5 godina -> pubertet) 182
  Id 6.4.3. Dečja seksualnost u praksi 183
  Genitalni stadij 183
  Devojčice 183
  Razlike između muške i ženske seksualnosti 184
  Na muškarcu je više odgovomosti 185
  Romantika u braku 186 Neverstvo 187
  Dualnosti u muškoj i ženskoj prirodi 188
  Uzajamno pošlovanje različitosti 189
  7. VOLJA ZA ŽIVOTOM i ŽELJA ZA SMRĆU 191
  Karakter kao mehanizam preživljavanja 191
  Id 7.1. Hologrami kao moćne sile 191
  Otpori promeni 191
  Volja za životom kao otpor terapiji 192
  Primer: „kaljenje" dojenčeta da se ne razmazi 192
  Vežba zadržavanja od uđaha 193
  Životna sila i želja za životom 194
  Preživljavači 194
  Primeri iz moje prakse 195
  Izraz smrti na licu 195
  Nedostatak osećanja 196
  Frustracija i želja da umre. Ekstremno kruto telo 197
  Zadržavanje očaja i seksualnosti 197
  Artritis. „Možeš živeti dok god želiš." 197
  Ozbiljne bolesti su povezane sa nesvesnom željom za smrću 198
  Jaka volja za životom i život kao borba 198
  Tretman 199
  Razumevanje i suočavanje 199
  Primer: Ne može imati to što želi 200
  Značaj plakanja. Bol kao otpor 200
  Primer: Oralno lišavanje 201
  Vrištanje i uzdisanje 201
  Id 7.2. Mišići za otpuštanje vriska i plača 202
  Id 7.3. Dubinski poremećaj i slojevi kompenzacije 202
  Emocije i telo 203
  Dete nasuprot odraslom 203
  Ljubav nasuprot Ijutnji 204
  Id 7.4. Iznendani napad bez reakcije 205
  Biti borac a ne preživljavač 205
  8. UŽAS I PREŽIVLJAVANJE 206
  8.1. UŽAS: LICE NESTVARNOSTI 206
  Uvod: Slučaj - čovek koji ništa ne oseća 206
  Id 8.1.1. Strah, šok, užas. horor i teror u hoineopatiji 207
  Zašto užas ošamućuje um. Užas i strahopoštovanje 207
  Učinak užasa na ličnost 208
  Ovo nisu retki slučajevi. Nekoliko primera 209
  Majka verski fanatik i bezosećajna 209
  Otac ambiciozni direktor i psihotična majka 209
  Majka alkoholičar 209
  Posmatranje blizine smrti 210
  Atmosfera nestvamosti - kao u snu 210
  Tretman ovoga problema 210
  Id 8.1.2. Problem se ne može rešiti na razini problema 211
  Uloga terapeuta 211
  Kulturološki užas ili horor 212
  8.2. SAMOIZRAŽAVANJE NASUPROT PREŽIVLJAVANJU 214
  Uvod 214
  Frojd: Principi i instinkti 214
  Rajh 215
  Pogled i izraz smrti 216
  Smrtu snovima 216
  Primer šizoidnog karaktera 217
  Povezanost seksualnosti i straha od smrti 217
  Svaki neurotični šablon je mehanizam preživljavanja 218
  Slučaj 1: Ne može pustiti glas 218
  Slučaj 2: Krutost, grudi napete i prenaduvane 219
  Detinjstvo i Ijubav. Izdaja i slomljeno srce 220
  Implikacije i zaključci 220
  Otpor promeni 220
  Karakter kao zaštitna Ijuska 221
  Preživljavanje 222
  Kukavičluk 222
  Samoizražavanje 223
  Samoizražavanje i preživljavanje 223
  Volja nasuprot opuštenosti 223
  9. AGRESIJAINASILJEUINDIVIDUI 225
  9.1. BlOENERGETSKA DINAMIKA AGRESIJEINASILJA 225
  Razlika iztneđu agresije, nasilja i okrutnosti 225
  Reč agresija u svakodnevnom govoru i u psihologiji 225
  Blokiranje prirodne agresivnosti 226
  Nasilnost - Normalna i patološka 227
  „Odigravanje" nasilnosti 228
  Obešenost 228
  9.2. AGRESIVNE FUNKCIJE U DONJOJ POLOVINITELA 233
  Pokreti nogu i veza sa zemljom 233
  Funkcionalna paraliza nogu 233
  Stolica, defekacija 236
  Analna anksioznost i analni prkos 236
  Vežbe za otpuštanje napetosti 237
  Seksualni pokreti 237
  Tehnika za otpuštanje seksualnog neprijateljstva 238
  PSIHOPATSKA LIČNOST I PONAŠANJE 239
  Ličnost 239
  Razlikovati od sociopatije 239
  Integritet i telo psihopata 240
  Ponašanje 241
  Laganje. Zamene stvamosti slikom u umu 242
  Telo i osećanja 243
  Tri kriterija za prepoznavanje psihopata 244
  Nema principa 244
  Cilj opravdava sredstva 245
  Odsustvo humanosti 245
  Psihopatija i ludilo 245
  Psihopatija kao odbrana od ludila 246
  Psihopat je okružen sledbenicima 246
  Etiologija 247
  Edipovska situacija 247
  Id 10.1. Psihopat viđen iz ugla homeopatije 249
  Poređenje sa šizoidnim stanjem 249
  Psihopatski manevar 250
  Pretendent koji se pretvara i lakoveme žrtve 251
  Terapija 252
  Primer: Poslovni čovek koji želi napisati roman 253
  Psihopati dolaze na terapiju da bi ostvarili svoju tajnu sliku 253
  Savet za terapeute: Ne obećavati 253
  Sekundami dobici od bolesti. Biti poseban. Mali bog 254
  Biti poseban 255
  Biti Ijudski 257
  Jedinstvenost i posebne nadarenosti svih Ijudi 257
  Zakijucak
  Id 10.2. Psihopatija, društvena scena i zašto moramo sami 258
  IZDAVAČKI DODACI 259
  D1: „GLAS TELA“ U SVJETLU HOLIZMA 260
  UVOD 260
  O razvoju misli i nauke. Integrativna filozofija 260
  Holarhijska hijerarhija 263
  Spektar svijesti 263
  Moji uvidi u svijest kroz naš jezik 263
  Biblija i mistici 264
  Homeopatija kao metoda pročišćenja svijesti 265
  Holografska homeopatija 267
  Šta je i kako nastaje homeopatsko stanje 267
  Homeopatija kao subjektivna medicina i njena „objektivizacija" 268
  Poređenje metoda liječenja 269
  Pozicioniranje razvoja psihologije unutar spektra svijesti 269
  Poređenje na osnovu holonskih kvadranata 269
  Poređenje akupunkture i homeopatije 271
  Poređenje sa fizikom: Nesanica u noći punog mjeseca 272
  Primjer: Loša probava 273
  Neka moja iskustva 275
  KNJIGA “GLAS TELA” U SVJETLU HOLIZMA 277
  KOMENTARI NA TEKST KNJIGE GLAS TELA 278
  Id 1.2.1. Homeopatski pogled na stres 278
  Id 1.3.1. Bioenergetika i homeopatija su komplementame 279
  Id 1.4.1. Takmičarstvo u homeopatiji 281
  Id 2.2.1. Kajanje i više sopstvo ili jastvo 281
  Id 3.2.1. Impulsivnost i kompulzivnost u homeopatiji 281
  Id 3.3.1. Lac caninum, Pas 282
  Id 4.1.1. Stanja posjednutosti 282
  Id 4.2.1. Energetsko psihički uticaji 283
  Id 4.2.2. Strah u očima 283
  Id 6.2.1. Zmijski karakteri 283
  Id. 6.3.1. Mineralna stanja u homeopatiji i ,,otapala“ 284
  Id 6.4.1. Atavizmi ili evolutivno nasleđe 285
  Id 6.4.2. Tantra 285
  Id 6.4.3. Dječja seksualnost u praksi 286
  Id 7.1. Hologrami kao moćne sile 287
  Id 7.2. Mišići za otpuštanje vriska i plača 287
  Id 7.3. Dubinski poremećaji i slojevi kompenzacije 289
  Id 7.4. Iznenadni napad bez reakcije 291
  Id 8.1.1. Strah, šok. užas, horor i teror u homeopatiji 292
  Id 8.1.2. Problem se ne može riješiti na razini problema 293
  Id 10.1. Psihopat iz ugla homeopatije 294
  Id 10.2. Psihopatija, dmštvena scena i zašto moramo sami 295
  PRILOZIIRECENZIJE ZAIZDAVAČKI DODATAK 296
  1. HOLODKOV: UČVRŠĆIVANJE POGLEDA NA HOLIZAM 298
  2. RAKOVIĆ: VRH PRIPADA MOLITVI 300
  Literatura 302
  D2: ADVAITA SISTEM EDUKACIJE (ASE) 303
  D3: ADVAITA HOMEOPATSKI TRETMANI 304

  ****

  Više detalja
  Šifra: 185362
  3.432 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Reč izdavača:

  ’’Glas tela A. Lovena je najtemeljnija Lovenova knjiga, koja je bila udžbenik za obuku bioenergetskih terapeuta. U dubinu, ali na lak način, se pojašnjavaju principi zdravlja i bolesti. Knjiga je priređena u ADVAITA, tako da je mnogo čitkija i preglednija od izvornika.

  Obiman izdavački dodatak postavlja Bioenergetiku u spektar holističkog pogleda na zdravlje i tako joj pojačava vidokrug i moć.

  Ova je knjiga praktično nastajala u toku svih 60 godina autorovog stvaralaštva na polju psihologije zdravlja, a prvi put je objavljena skoro pred sami kraj njegovog života, 2005. Bila je i još uvek je deo edukativnog materijala za obuku trenera na polju Bioenergetike, u okviru Međunarodnog instituta za bioenergetsku analizu. Kao takva, knjiga sadrži mnoga znanja, uvide i mudrosti vezane za dinamiku zdravlja i bolesti, uključujući i detaljne energetske analize konkretnih patologija poput reumatizma, poremećaja bolesti pojedinih organskih sistema i funkcija itd.’’

  Sadržaj

  PREDGOVOR IZDAVAČA 12
  O uređivanju i priređivanju 12
  O jeziku 13
  PREDGOVOR UREDNIKA IZVORNIKA 14
  1 STRES I BOLEST-BIOENERGETSKO GLEDIŠTE 19
  1.1. PRIRODA BOLESTI 19
  Svako oboljenje je reakcija na stres 19
  Slučaj trovanja preko kože 20
  Oboljenje je pokušaj povratka homeostaze 20
  Slučaj prevelikog naprezanja 21
  Povrede kreira naša podsvest 23
  Proces reakcije na stresor. Primer prehlade. Reakcije tela i psihe 23
  1.2. PRIRODA STRESA 25
  Emocionalni stres 27
  Stres i struktura karaktera 29
  Id 1.2.1 Homeopatski pogled na stres 30
  1.3. PSIHOSOMATSKA OBOLJENJA 31
  Tuberkuloza, romantična žudnja 31
  Rak, očaj 32
  Srčani udar, klopka i panika 34
  Osobe Tipa 35
  Primeri 36
  Artritis i alergije 37
  Alergija, potisnuti plač 37
  Emocionalna strana i potisnute emocije 37
  Artritis, krutost 38
  Ulcerativni kolitis 40
  Id 1.3.1. Bioenergetika i homeopatija su komplementame 42
  1.4. SPREČAVANJE BOLESTI - IZLAZAK NA KRAJ SA STRESOM 43
  Borba, beg. Potčinjavanje 43
  Slučaj lupusa 44
  Društveni okvir za nastanak psihosomatskih oboljenja 45
  Id 1.4.1. Takmičarstvo u homeopatiji 46
  2 RlTAM ŽIVOTA I ZADOVOLJSTVO
  2.1. ZADOVOLJSTVO I BOL 47
  Misterija zadovoljstva
  Priroda zadovoljstva
  Život i rast 49
  Pobuda 50
  Dinamika i spektar reakcija 50
  Gubitak zadovoljstva 53
  Dva nervna sistema: voljni i autonomni (sa dva podsistema) 53
  Anksioznost - konflikt zadovoljstva i bola. Krizne situacije 54
  Zadovoljstvo i volja. Cilj 54
  Strah od zadovoljstva 55
  Mazohizam 55
  Dinamika u traumi 56
  Plač kao ventil za otpuštanje prejake pobude 56
  2.2. SPEKTAR EMOCIJA
  Hijerarhija funkcija 59
  Proste emocije 59
  Spektar emocije Ijutnja 60
  Spektar emocije strah 62
  Spektar osećanja naklonostin 62
  Spektar osećanja neprijateljstva 64
  Spcktar sećanja na prošla zadovoljstva i bolove 64
  Potiskivanje emocija - iluzija i depresija 66
  Pomešane emocije 67
  Konceptualne emocije
  Id 2.2.1. Kajanje i više sopstvo ili jastvno 68
  2. 3. RlTMIČKI POKRETI TELA
  Ritam prirodnih funkcija 70
  Spavanje i budnost 71
  Hrana i probava 72
  Psihička strana povraćanja 75
  Respiratomi sistem 75
  Ritam pokreta 76
  Ritam Ijubavi 79
  Bctoven, IX simfonija, Oda radosti 79
  Ritam srca 79
  Ritam seksualnih pokrcta 80
  3 ĐlSANJE, KRETANJE I OSEĆANJE 81
  3.1. DISANJE 81
  Dva tipa poremcćaja disanja - šizoidni i neurotični 83
  Normalno ili zdravo disanjc 84
  Pušenje
  Disanje i seksualnost
  Vežbe disanja
  Vežba na klupici &1
  Stimulacija abdominalnog disanja - vežba uzemljivanja 88
  Disanje, vibrantnost i glasovno izražavanje 89
  3. 2. KRETANJE 90
  Nesnalaženja ili sporedni pravci u psihijatriji 9°
  Igranje uloga i igara 90
  Emocionalni poremećaj a ne mentalne bolesti. Kvalitet kretanja 91
  Gubitak spontanosti. Kompulzivnost i impulsivnost 91
  Id 3.2.1. Impulsivnost i kompulzivnost u homeopatiji 92
  Bioenergetska terapija 92
  Vežbe. Udaranje ležaja 93
  Vežbe posezanja 95
  3.3. OSEĆANJE 97
  Svesnost i samosvest su ukorenjeni u telu 97
  Telesni stav i svesnost nekih delova tela: noge, karlica, leđa 97
  Id 3.3.1. Lac caninum, Pas 98
  Poze zavaravaju 98
  Napetost i stres (unutamji i vanjski) 99
  Nesvesno se odslikava kroz telo 99
  Uloga analize i holizam 100
  4 SAMOIZRAŽAVANJE 102
  4. 1. SAMOIZRAŽAVANJEI SPONTANOST 102
  Spontano izražavanje 103
  Kretanje i osećanje 104
  Id 4.1.1. Stanja posednutosti 104
  Energija, kretanje i osećanje 104
  Samoizražavanje pokretima 106
  4. 2. OČIIOSEĆANJA 108
  Izražajni kvalitet očiju 108
  Id 4.2.1. Energetsko-psihički uticaji 109
  Id 4.2.2. Strah u očima 109
  Uloga očiju u kontaktu 109
  Poremećaji očiju 110
  Uticaj majke i dojenja 111
  Pubertet 111
  Bioenergetska terapija očnih poremećaja 112
  Primeri 113
  5. R.AZMIŠLJANJE I OSEĆANJE jj4
  5.1. PRIRODAMISLI Uvod
  Misli i osećanja kao suprotnosti 14 Razmišljanje je pravljenje svesnih izbora jg Nesvesno, svesno i samosvesno (objektivno) mišljenje ^7 Uloga obmane u mišljenju
  Svest je prepoznavanje razlika 1 ijj
  Obmana u igri i nadmetanju 118
  Objektivno razmišljanje je funkcija znanja i intelekta 119
  Subjektivnost i objektivnost 119
  5. 2. NEGIRANJE I RAZMIŠLJANJE 122
  Znanje i samopotvrđivanje 122
  Negiranje i individualnost 123
  Percepcija i telesne površine 123
  Percepcija i um 124
  Primer iz jedne škole 125
  Kritička misao 126
  Primer: Bertran Rasel 126
  Nema napretka bez preispitivanja 127 Kritičko razmišljanje je odbrana od naivnosti 127 5. 3. ISTINA, LEPOTA I RAZUM I29
  Čulna percepcija i znanje 129 Subjektivnost i objektivnost ’39 131
  Eksperiment sa decom u vezi sa ishranom 132
  Prejedanje i hedonizam Čula su kamen temeljac za razumevanje, ali su ograničenog dometa 13
  Lepota i gracioznost
  Lepota, istina i zdravlje
  Gracioznost 136
  Razum i instinkti 137
  6 SEKS I LIČNOST 139
  6.1. SEKSILIČNOST 139
  Covekjejedinstven 40
  Seks i Ijubav
  Zivotinjski svet
  Ljubav kao svesna bliskost 144
  Odnos između seksa i Ijubavi 144
  Jednoćelijske životinje 149
  Seks, starenje i smrt
  Sila koja pokreće život 149
  Seks i anksioznost
  6.2. HOMOSEKSUALNOSTIHETEROSEKSUALNOST 151
  Seks kao izvedba i zabava 151
  Homoseksualnost 151
  Homoseksualnost kao sociološka pojava 152
  Individualnost: usamljenost i nepotpunost 153
  I homoseksualac traga za sjedinjenjem 154
  Strah od suprotnog pola i porodična situacija 155
  6.2.1. Zmijski karakteri 157
  Ličnost homoseksualca 158
  Poređenje homo- i hetero- seksualnosti 160
  6.3. PRIRODA ORGAZMIČKOG DOŽIVLJAJA 163
  Sažetak Predavanja 6.1. i 6.2 163
  Zadovoljstvo kao pražnjenje napetosti 163
  Pred- i post- zadovoljstvo 166
  Klimaks (vrhunac) i orgazam nisu isto 166
  Energija u organizmu 168
  6.3.1.
  Mineralna stanja u homeopatiji i „otapala" 170
  Senzualnost i seksualnost 170
  Anksioznost orgazma 171
  Rajhova krivulja seksualne pobuđenosti i orgazma 173
  Sposobnost doživljavanja orgazma 175
  6.4. MUŠKAIŽENSKA SEKSUALNOST 177
  Priroda razlike 177
  Id 6.4.1. Atavizmi ili evolutivno nasleđe 178
  Savremena konfuzija i smanjivanje razlike 178
  Seksualne sličnosti muškaraca i žena 179
  Uticaj neurotičnih poremećaja, zablude i ,,tehnike“ 180
  Id 6.4.2. Tantra 181
  Vaginalni i klitoralni orgazam 181
  Tri stadija razvoja Ijudskog organizma 181
  Pregenitalni period (-> 4 godine) 182
  Latentni period (4/5 godina -> pubertet) 182
  Id 6.4.3. Dečja seksualnost u praksi 183
  Genitalni stadij 183
  Devojčice 183
  Razlike između muške i ženske seksualnosti 184
  Na muškarcu je više odgovomosti 185
  Romantika u braku 186 Neverstvo 187
  Dualnosti u muškoj i ženskoj prirodi 188
  Uzajamno pošlovanje različitosti 189
  7. VOLJA ZA ŽIVOTOM i ŽELJA ZA SMRĆU 191
  Karakter kao mehanizam preživljavanja 191
  Id 7.1. Hologrami kao moćne sile 191
  Otpori promeni 191
  Volja za životom kao otpor terapiji 192
  Primer: „kaljenje" dojenčeta da se ne razmazi 192
  Vežba zadržavanja od uđaha 193
  Životna sila i želja za životom 194
  Preživljavači 194
  Primeri iz moje prakse 195
  Izraz smrti na licu 195
  Nedostatak osećanja 196
  Frustracija i želja da umre. Ekstremno kruto telo 197
  Zadržavanje očaja i seksualnosti 197
  Artritis. „Možeš živeti dok god želiš." 197
  Ozbiljne bolesti su povezane sa nesvesnom željom za smrću 198
  Jaka volja za životom i život kao borba 198
  Tretman 199
  Razumevanje i suočavanje 199
  Primer: Ne može imati to što želi 200
  Značaj plakanja. Bol kao otpor 200
  Primer: Oralno lišavanje 201
  Vrištanje i uzdisanje 201
  Id 7.2. Mišići za otpuštanje vriska i plača 202
  Id 7.3. Dubinski poremećaj i slojevi kompenzacije 202
  Emocije i telo 203
  Dete nasuprot odraslom 203
  Ljubav nasuprot Ijutnji 204
  Id 7.4. Iznendani napad bez reakcije 205
  Biti borac a ne preživljavač 205
  8. UŽAS I PREŽIVLJAVANJE 206
  8.1. UŽAS: LICE NESTVARNOSTI 206
  Uvod: Slučaj - čovek koji ništa ne oseća 206
  Id 8.1.1. Strah, šok, užas. horor i teror u hoineopatiji 207
  Zašto užas ošamućuje um. Užas i strahopoštovanje 207
  Učinak užasa na ličnost 208
  Ovo nisu retki slučajevi. Nekoliko primera 209
  Majka verski fanatik i bezosećajna 209
  Otac ambiciozni direktor i psihotična majka 209
  Majka alkoholičar 209
  Posmatranje blizine smrti 210
  Atmosfera nestvamosti - kao u snu 210
  Tretman ovoga problema 210
  Id 8.1.2. Problem se ne može rešiti na razini problema 211
  Uloga terapeuta 211
  Kulturološki užas ili horor 212
  8.2. SAMOIZRAŽAVANJE NASUPROT PREŽIVLJAVANJU 214
  Uvod 214
  Frojd: Principi i instinkti 214
  Rajh 215
  Pogled i izraz smrti 216
  Smrtu snovima 216
  Primer šizoidnog karaktera 217
  Povezanost seksualnosti i straha od smrti 217
  Svaki neurotični šablon je mehanizam preživljavanja 218
  Slučaj 1: Ne može pustiti glas 218
  Slučaj 2: Krutost, grudi napete i prenaduvane 219
  Detinjstvo i Ijubav. Izdaja i slomljeno srce 220
  Implikacije i zaključci 220
  Otpor promeni 220
  Karakter kao zaštitna Ijuska 221
  Preživljavanje 222
  Kukavičluk 222
  Samoizražavanje 223
  Samoizražavanje i preživljavanje 223
  Volja nasuprot opuštenosti 223
  9. AGRESIJAINASILJEUINDIVIDUI 225
  9.1. BlOENERGETSKA DINAMIKA AGRESIJEINASILJA 225
  Razlika iztneđu agresije, nasilja i okrutnosti 225
  Reč agresija u svakodnevnom govoru i u psihologiji 225
  Blokiranje prirodne agresivnosti 226
  Nasilnost - Normalna i patološka 227
  „Odigravanje" nasilnosti 228
  Obešenost 228
  9.2. AGRESIVNE FUNKCIJE U DONJOJ POLOVINITELA 233
  Pokreti nogu i veza sa zemljom 233
  Funkcionalna paraliza nogu 233
  Stolica, defekacija 236
  Analna anksioznost i analni prkos 236
  Vežbe za otpuštanje napetosti 237
  Seksualni pokreti 237
  Tehnika za otpuštanje seksualnog neprijateljstva 238
  PSIHOPATSKA LIČNOST I PONAŠANJE 239
  Ličnost 239
  Razlikovati od sociopatije 239
  Integritet i telo psihopata 240
  Ponašanje 241
  Laganje. Zamene stvamosti slikom u umu 242
  Telo i osećanja 243
  Tri kriterija za prepoznavanje psihopata 244
  Nema principa 244
  Cilj opravdava sredstva 245
  Odsustvo humanosti 245
  Psihopatija i ludilo 245
  Psihopatija kao odbrana od ludila 246
  Psihopat je okružen sledbenicima 246
  Etiologija 247
  Edipovska situacija 247
  Id 10.1. Psihopat viđen iz ugla homeopatije 249
  Poređenje sa šizoidnim stanjem 249
  Psihopatski manevar 250
  Pretendent koji se pretvara i lakoveme žrtve 251
  Terapija 252
  Primer: Poslovni čovek koji želi napisati roman 253
  Psihopati dolaze na terapiju da bi ostvarili svoju tajnu sliku 253
  Savet za terapeute: Ne obećavati 253
  Sekundami dobici od bolesti. Biti poseban. Mali bog 254
  Biti poseban 255
  Biti Ijudski 257
  Jedinstvenost i posebne nadarenosti svih Ijudi 257
  Zakijucak
  Id 10.2. Psihopatija, društvena scena i zašto moramo sami 258
  IZDAVAČKI DODACI 259
  D1: „GLAS TELA“ U SVJETLU HOLIZMA 260
  UVOD 260
  O razvoju misli i nauke. Integrativna filozofija 260
  Holarhijska hijerarhija 263
  Spektar svijesti 263
  Moji uvidi u svijest kroz naš jezik 263
  Biblija i mistici 264
  Homeopatija kao metoda pročišćenja svijesti 265
  Holografska homeopatija 267
  Šta je i kako nastaje homeopatsko stanje 267
  Homeopatija kao subjektivna medicina i njena „objektivizacija" 268
  Poređenje metoda liječenja 269
  Pozicioniranje razvoja psihologije unutar spektra svijesti 269
  Poređenje na osnovu holonskih kvadranata 269
  Poređenje akupunkture i homeopatije 271
  Poređenje sa fizikom: Nesanica u noći punog mjeseca 272
  Primjer: Loša probava 273
  Neka moja iskustva 275
  KNJIGA “GLAS TELA” U SVJETLU HOLIZMA 277
  KOMENTARI NA TEKST KNJIGE GLAS TELA 278
  Id 1.2.1. Homeopatski pogled na stres 278
  Id 1.3.1. Bioenergetika i homeopatija su komplementame 279
  Id 1.4.1. Takmičarstvo u homeopatiji 281
  Id 2.2.1. Kajanje i više sopstvo ili jastvo 281
  Id 3.2.1. Impulsivnost i kompulzivnost u homeopatiji 281
  Id 3.3.1. Lac caninum, Pas 282
  Id 4.1.1. Stanja posjednutosti 282
  Id 4.2.1. Energetsko psihički uticaji 283
  Id 4.2.2. Strah u očima 283
  Id 6.2.1. Zmijski karakteri 283
  Id. 6.3.1. Mineralna stanja u homeopatiji i ,,otapala“ 284
  Id 6.4.1. Atavizmi ili evolutivno nasleđe 285
  Id 6.4.2. Tantra 285
  Id 6.4.3. Dječja seksualnost u praksi 286
  Id 7.1. Hologrami kao moćne sile 287
  Id 7.2. Mišići za otpuštanje vriska i plača 287
  Id 7.3. Dubinski poremećaji i slojevi kompenzacije 289
  Id 7.4. Iznenadni napad bez reakcije 291
  Id 8.1.1. Strah, šok. užas, horor i teror u homeopatiji 292
  Id 8.1.2. Problem se ne može riješiti na razini problema 293
  Id 10.1. Psihopat iz ugla homeopatije 294
  Id 10.2. Psihopatija, dmštvena scena i zašto moramo sami 295
  PRILOZIIRECENZIJE ZAIZDAVAČKI DODATAK 296
  1. HOLODKOV: UČVRŠĆIVANJE POGLEDA NA HOLIZAM 298
  2. RAKOVIĆ: VRH PRIPADA MOLITVI 300
  Literatura 302
  D2: ADVAITA SISTEM EDUKACIJE (ASE) 303
  D3: ADVAITA HOMEOPATSKI TRETMANI 304

  ****

  Br.strana: 350

  Povez: meki

  God.izdanja: 2020.

  Izdavač: Advaita

  Zemlja porekla: Bosna i Hercegovina

  ISBN: 9788689559262

  Dostupnost: Isporuka za dve do tri nedelje
  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.