• Srbija
 • English
 • +381 (0)11 3463 072
 • +381 (0)60 3463 072
 • Sesil - udžbenik interne medicine - knjiga druga
  Sesil - udžbenik interne medicine - knjiga druga

  Sesil - udžbenik interne medicine - knjiga druga

  Novo, 21. izdanje SESIL-a obuhvata najsavremeniju dijagnostiku i lečenje svih oblasti interne medicine, zaraznih bolesti, neurologije, ginekologije, dermatovenerologije, oftalmologije, otorinolaringologije, trovanja, hitna stanja i drugo. Tradicionalno je pisana lakim, prijemčivim stilom, tako da se jednom pročitano ne zaboravlja.

  Iz Sadržaja :

  ’’Sadržaj

  Glava XVII: Endokrinološka oboljenja

  Načela endokrinologije, 1179
  Prostaglandini i srodna jedinjenja, 1189
  Natriurezni hormoni, 1194
  Neuroendokrinologija i neuroendokrini sistem, 1198
  Šišarčasta (pinealna) žlezda, 1207
  Prednji režanj hipofize, 1208
  Neurohipofiza, 1225
  Šitasta žlezda, (gl. thyroidea), 1231
  Kortikalni deo nadbubrežnih žlezda, 1250
  Srž nadbubrežne žlezde, kateholamini i feohromocitom, 1257
  Šećerna bolest (Diabetes mellitus), 1263
  Hipoglikemija, bolesti endokrinog pankreasa, 1285
  Višeorganski sindromi, poliglandularni poremećaji, 1292
  Višeorganski sindromi, karcinoidni sindrom, 1295
  Poremećaji polne diferencijacije (sazrevanja), 1297
  Testisi i muška polna funkcija, 1306

  Glava XVIII: Zdravlje žena

  Pristup zdravlju žena, 1318
  Jajnici i njihov razvoj, 1322
  Menstrualni ciklus i plodnost, 1327
  Kontracepcija, 1327
  Trudnoća, maligne bolesti i trudnoća, 1344
  Trudnoća, hipertenzija i dtugi česti medicinski poremećaji, 1351
  HIV u trudnoći, 1357
  Hirzutizam, 1359
  Menopauza, 1360
  Osteoporoza, 1366
  Karcinom dojke i diferencijalna dijagnoza benignih tumora, 1373
  Otkrivanje raka grlića materice i raka materice, 1380
  Rak jajnika, 1381

  Glava XIX: Bolesti kosti i metabolizam minerala kostu

  Homeostaza minerala i kosti, 1383
  Vitamin D, 1389
  Osteomalacija i rahitis, 1391
  Paratireoidne žlezde, hiperkalcemija i hipokalcemija, 1398
  Kalcitonin i medularni karcinom štitaste žlezde, 1406
  Bubrežna osteodistrofija, 1409
  Pedžetova bolest kostiju (Osteitis deformans), 1414
  Osteonekroza, osteoskleroza/hiperostoza i druge bolesti, 1416
  Tumori kostiju, 1420

  Glava XX: Oboljenja imunskog sistema

  Pristup bolesniku sa imunskom bolešću, 1423
  Komplement, 1429
  Primarne imunodeficijencije (osnovne imunske nepotpunosti), 1433
  Urtikarija i angioedem, 1440
  Alergijska kijavica, 1445
  Anafilaksija, 1450
  Alergija izazvana ubodom insekta, 1452
  Bolesti imunskih kompleksa, 1454
  Glavni kompleks tkivne podudarnosti i osetljivost prema bolesti, 1457
  Alergija na lekove, 1463
  Mastocitoza, 1466
  Bolesti timusa, 1469

  Glava XXI: Oboljenja mišićno-koštanog i vezivnog tkiva

  Prilaz bolesniku sa oboljenjem mišićno-koštanog sistema, 1472
  Građa i uloga vezivnog tkiva, 1475
  Oštećenje tkiva u reumatičkim bolestima, 1481
  Posebni postupci za zbrinjavanje obolelih od reumatičkih bolesti, 1487
  Reumatoidni artritis, 1492
  Spondiloartropatije, 1499
  Infektivni artritis, 1507
  Sistemski eritemski lupus, 1509
  Sklerodermija (sistemska skleroza), 1517
  Sjegrenov sindrom, 1522
  Vaskulitisi, 1524
  Nodozni poliarteritis, 1527
  Vegenerova granulomatoza, 1529
  Reumatička polimialgija i arteritis džinovskih ćelija, 1532
  Idiopatijske zapaljenske miopatije, 1534
  Amiloidne bolesti, 1538
  Behčetova bolest, 1540
  Giht i metabolizam mokraćne kiseline, 1541
  Artropatije sa talođenjem kristala, 1548
  Recidivirajući polihondritis, 1550
  Osteoartritis (degenerativno oboljenje zglobova), 1550
  Bolno rame, 1554
  Sistemske bolesti u kojima se javlja artritis, 1556
  Mešoviti oblici artritisa, 1558
  Vanzglobni reumatizam, 1559
  Tumori zglobova, 1560
  Eritromelalgija, 1560
  Multifokalna fibroskleroza, 1561

  Glava XXII: Zarazne (infektivne) bolesti

  Uvod u bolesti izazvane mikroorganizmima, 1563
  Bolesnik sa povišenom telesnom temperaturom (febrilni bolesnik), 1564
  Patogeneza febrilnosti, 1565
  Odgovor akutne faze, 1567
  Kompromitovani domaćin, 1569
  Bolničke infekcije, 1581
  Saveti putnicima, 1586

  Bolesti izazvane bakterijama

  Uvod u bolesti izazvane bakterijama, 1590
  Antibakterijsko lečenje, 1590
  Pneumokokna pneumonija, 1603
  Infekcije izazvane mikoplazmama, 1609
  Pneumonija izazvana aerobnim gram negativnim bacilima, 1612
  Aspiraciona pneumonija, 1615
  Legioneloze, 1616
  Streptokokne infekcije, 1619
  Reumatička groznica, 1624
  Infektivni endokarditis, 1631
  Stafilokokne infekcije, 1641

  Bakterijski meningitis

  Bakterijski meningitis, 1645
  Meningokokna infekcija (Meningococcal infections), 1655
  Infekcije izazvane hemofilusima (Haemophilus species), 1659

  Osteomijelitis

  Osteomijelitis (Osteomyelitis), 1662

  Veliki kašalj

  Veliki kašalj (Pertussis), 1664

  Difterija

  Difterija (Diphtheria), 1666

  Klostridijalne bolesti

  Klostridijalna nekroza mišića i ostale klostridijalne bolesti, 1668
  Pseudomembranozni kolitis, 1670
  Botulizam (Botulism), 1673
  Tetanus, 1675

  Anaerobne bakterije

  Bolesti izazvane nesporogenim anaerobnim bakterijama, 1677

  Crevne infekcije

  Uvod u crevne infekcije, 1680
  Trbušni tifus, 1681
  Salmonelozne infekcije (osim trbušnog tifusa), 1683
  Šigeloza, 1685
  Kampilobakterijski enteritis, 1687
  Kolera, 1690
  Crevne infekcije ešerihijom koli, 1692
  Putnički proliv, 1696
  Vancrevne infekcije crevnim bakterijama, 1697

  Ostale bakterijske infekcije

  Infekcije izazvane jersinijama (Yersinia), 1700
  Tularemija (Tularemia)
  Crni prišt (Antraks, Anthrax), 1704
  Bolesti uzrokovane rodom pseudomonas, 1707
  Listerioza (Listeriosis), 1711
  Erizipeloid (Erysipeloid), 1713
  Aktinomikoza (Actinomycosis), 1714
  Nokardioza (Nocardiosis), 1715
  Bruceloza (Brucellosis), 1717
  Bolesti uzrokovane bartonelama (Bartonellosis), 1719

  Bolesti izazvane mikrobakterijama

  Tuberkuloza (Tuberculosis), 1723
  Druge mikrobaktioze, 1731
  Lepra (Hansenova bolest), 1733

  Bolesti koje se prenose polnim putem

  Uvod u polno prenosive bolesti i česti sindromi, 1738
  Gonokokne infekcije, 1742
  Granuloma ingvinale, donovanoza, 1745
  Šankroid, 1745
  Sifilis, 1746

  Oboljenja izazvana spirohetama, izuzev sifilisa

  Nesifilisne treponematoze, 1755
  Povratna groznica, 1756
  Lajmska bolest, 1757
  Leptospiroze, 1761
  Bolesti koje izazivaju hlamidije, 1763
  Bolesti izazvane rikecijama, 1767
  Zoonoze, 1767

  Virusna oboljenja

  Uvod u virusna oboljenja, 1780
  Lečenje virusnih infekcija (osim AIDS-a), 1784

  Virusne infekcije disajnih puteva

  Prehlada (akutna kijavica), 1790
  Virusni faringitis, laringitis, krup i bronhitis, 1793
  Respiratorni sincicijalni virus, 1794
  Bolesti izazvane parainfluenca virusom, 1794
  Influenca (grip), 1797
  Adenovirusne bolesti, 1800

  Osipne bolesti i zauške

  Morbili (male boginje, Morbilli), 1802
  Rubela (crvenka, nemačke ospice, Rubella), 1805
  Varičela i herpes zoster (ovčije boginje, vodene ospice), 1806
  Zauške, 1808

  Herpes virusi

  Infekcije herpes simpleks virusom, 1810
  Infekcije izazvane humanim citomegalo virusom, 1814
  Infekcije izazvane humanim citomegalo virusom, 1814
  Infektivna mononukleoza, infekcija Epštajn-Bar virusom, 1816

  Retro virusi

  Ostali retro virusi pored HIV-a, 1820

  Crevne virusne infekcije

  Enterovirusi, 1825
  Virusni gastroenteritis, 1835

  Virusi hemoragijskih groznica

  Uvod u virusne hemoragijske groznice, 1840
  Drugi virusi koje prenose zglavkari, 1848

  Mikoze

  Uvod u mikoze, 1858
  Histoplazmoza (Histoplasmosis), 1860
  Kokcidioidomikoza, 1863
  Blastomikoza, 1865
  Parakokcidioidomikoza, 1863
  Kriptokokoza, 1867
  Sporotrihoza, 1870
  Kandidijaza, 1870
  Aspergiloza, 1875
  Pneumocistis karini pneumonija (Pneumocystis PNEUMONIJA), 1877
  Mukormikoza (Mucormycosis), 1883
  Micetom (Mycetoma), 1885
  Druge gljivične infekcije, 1887

  Glava XXIII: HIV i sindrom stečene imunodeficijencije

  Uvod u HIV i prateća oboljenja, 1889
  Imunologija AIDS-a, 1889
  Biologija virusa humane imunodeficijencije, 1893
  Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a, 1898
  Sprečavanje HIV infekcije, 1904
  Neurološke komplikacije HIV-1 infekcije, 1907
  Plućna ispoljavanja HIV infekcije, 1911
  Gastrointestinalna ispoljavanja u toku AIDS-a, 1919
  Kožni znaci AIDS-a, 1921
  Ispoljavanja AIDS-a na očima, 1922
  Hematologija/onkologija u AIDS-u, 1924
  Bubrežna, srčana, endokrina i reumatična ispoljavanja HIV infekcije, 1928
  Lečenje HIV infekcije i AIDS-a, 1933
  Lečenje i savetovanje osoba sa HIV infekcijom, 1942

  Glava XXIV: Bolesti izazvane protozoama i metazoama

  Uvod u bolesti izazvane protozoama i helmintima, 1946

  Bolesti izazvane protozoama

  Malarija, 1947
  Afrička tripanozomijaza (bolest spavanja), 1951’’

  Vise detalja
  Šifra: 43809
  4.400 rsd

  potrebna količina:


  dostavadostava i poŠtarina

  nacin placanjanaČin plaĆanja

  Opcije plaćanje za kupce iz Srbije:

  - pouzećem prilikom isporuke knjiga
  - internet karticama Visa,Maestro i Mastercard
  - preko IPS skeniraj - mBanking aplikacije
  - putem uplatnice na šalteru pošte ili banke

  Opcije plaćanje za kupce iz inostranstva:

  - pouzećem za kupce iz BIH i Crne Gore
  - putem PayPal sistema
  - internet karticama Visa, Maestro i MasterCard

  postavi pitanjepostavite pitanje

  OPIS KNJIGE
  Novo, 21. izdanje SESIL-a obuhvata najsavremeniju dijagnostiku i lečenje svih oblasti interne medicine, zaraznih bolesti, neurologije, ginekologije, dermatovenerologije, oftalmologije, otorinolaringologije, trovanja, hitna stanja i drugo. Tradicionalno je pisana lakim, prijemčivim stilom, tako da se jednom pročitano ne zaboravlja.

  Iz Sadržaja :

  ’’Sadržaj

  Glava XVII: Endokrinološka oboljenja

  Načela endokrinologije, 1179
  Prostaglandini i srodna jedinjenja, 1189
  Natriurezni hormoni, 1194
  Neuroendokrinologija i neuroendokrini sistem, 1198
  Šišarčasta (pinealna) žlezda, 1207
  Prednji režanj hipofize, 1208
  Neurohipofiza, 1225
  Šitasta žlezda, (gl. thyroidea), 1231
  Kortikalni deo nadbubrežnih žlezda, 1250
  Srž nadbubrežne žlezde, kateholamini i feohromocitom, 1257
  Šećerna bolest (Diabetes mellitus), 1263
  Hipoglikemija, bolesti endokrinog pankreasa, 1285
  Višeorganski sindromi, poliglandularni poremećaji, 1292
  Višeorganski sindromi, karcinoidni sindrom, 1295
  Poremećaji polne diferencijacije (sazrevanja), 1297
  Testisi i muška polna funkcija, 1306

  Glava XVIII: Zdravlje žena

  Pristup zdravlju žena, 1318
  Jajnici i njihov razvoj, 1322
  Menstrualni ciklus i plodnost, 1327
  Kontracepcija, 1327
  Trudnoća, maligne bolesti i trudnoća, 1344
  Trudnoća, hipertenzija i dtugi česti medicinski poremećaji, 1351
  HIV u trudnoći, 1357
  Hirzutizam, 1359
  Menopauza, 1360
  Osteoporoza, 1366
  Karcinom dojke i diferencijalna dijagnoza benignih tumora, 1373
  Otkrivanje raka grlića materice i raka materice, 1380
  Rak jajnika, 1381

  Glava XIX: Bolesti kosti i metabolizam minerala kostu

  Homeostaza minerala i kosti, 1383
  Vitamin D, 1389
  Osteomalacija i rahitis, 1391
  Paratireoidne žlezde, hiperkalcemija i hipokalcemija, 1398
  Kalcitonin i medularni karcinom štitaste žlezde, 1406
  Bubrežna osteodistrofija, 1409
  Pedžetova bolest kostiju (Osteitis deformans), 1414
  Osteonekroza, osteoskleroza/hiperostoza i druge bolesti, 1416
  Tumori kostiju, 1420

  Glava XX: Oboljenja imunskog sistema

  Pristup bolesniku sa imunskom bolešću, 1423
  Komplement, 1429
  Primarne imunodeficijencije (osnovne imunske nepotpunosti), 1433
  Urtikarija i angioedem, 1440
  Alergijska kijavica, 1445
  Anafilaksija, 1450
  Alergija izazvana ubodom insekta, 1452
  Bolesti imunskih kompleksa, 1454
  Glavni kompleks tkivne podudarnosti i osetljivost prema bolesti, 1457
  Alergija na lekove, 1463
  Mastocitoza, 1466
  Bolesti timusa, 1469

  Glava XXI: Oboljenja mišićno-koštanog i vezivnog tkiva

  Prilaz bolesniku sa oboljenjem mišićno-koštanog sistema, 1472
  Građa i uloga vezivnog tkiva, 1475
  Oštećenje tkiva u reumatičkim bolestima, 1481
  Posebni postupci za zbrinjavanje obolelih od reumatičkih bolesti, 1487
  Reumatoidni artritis, 1492
  Spondiloartropatije, 1499
  Infektivni artritis, 1507
  Sistemski eritemski lupus, 1509
  Sklerodermija (sistemska skleroza), 1517
  Sjegrenov sindrom, 1522
  Vaskulitisi, 1524
  Nodozni poliarteritis, 1527
  Vegenerova granulomatoza, 1529
  Reumatička polimialgija i arteritis džinovskih ćelija, 1532
  Idiopatijske zapaljenske miopatije, 1534
  Amiloidne bolesti, 1538
  Behčetova bolest, 1540
  Giht i metabolizam mokraćne kiseline, 1541
  Artropatije sa talođenjem kristala, 1548
  Recidivirajući polihondritis, 1550
  Osteoartritis (degenerativno oboljenje zglobova), 1550
  Bolno rame, 1554
  Sistemske bolesti u kojima se javlja artritis, 1556
  Mešoviti oblici artritisa, 1558
  Vanzglobni reumatizam, 1559
  Tumori zglobova, 1560
  Eritromelalgija, 1560
  Multifokalna fibroskleroza, 1561

  Glava XXII: Zarazne (infektivne) bolesti

  Uvod u bolesti izazvane mikroorganizmima, 1563
  Bolesnik sa povišenom telesnom temperaturom (febrilni bolesnik), 1564
  Patogeneza febrilnosti, 1565
  Odgovor akutne faze, 1567
  Kompromitovani domaćin, 1569
  Bolničke infekcije, 1581
  Saveti putnicima, 1586

  Bolesti izazvane bakterijama

  Uvod u bolesti izazvane bakterijama, 1590
  Antibakterijsko lečenje, 1590
  Pneumokokna pneumonija, 1603
  Infekcije izazvane mikoplazmama, 1609
  Pneumonija izazvana aerobnim gram negativnim bacilima, 1612
  Aspiraciona pneumonija, 1615
  Legioneloze, 1616
  Streptokokne infekcije, 1619
  Reumatička groznica, 1624
  Infektivni endokarditis, 1631
  Stafilokokne infekcije, 1641

  Bakterijski meningitis

  Bakterijski meningitis, 1645
  Meningokokna infekcija (Meningococcal infections), 1655
  Infekcije izazvane hemofilusima (Haemophilus species), 1659

  Osteomijelitis

  Osteomijelitis (Osteomyelitis), 1662

  Veliki kašalj

  Veliki kašalj (Pertussis), 1664

  Difterija

  Difterija (Diphtheria), 1666

  Klostridijalne bolesti

  Klostridijalna nekroza mišića i ostale klostridijalne bolesti, 1668
  Pseudomembranozni kolitis, 1670
  Botulizam (Botulism), 1673
  Tetanus, 1675

  Anaerobne bakterije

  Bolesti izazvane nesporogenim anaerobnim bakterijama, 1677

  Crevne infekcije

  Uvod u crevne infekcije, 1680
  Trbušni tifus, 1681
  Salmonelozne infekcije (osim trbušnog tifusa), 1683
  Šigeloza, 1685
  Kampilobakterijski enteritis, 1687
  Kolera, 1690
  Crevne infekcije ešerihijom koli, 1692
  Putnički proliv, 1696
  Vancrevne infekcije crevnim bakterijama, 1697

  Ostale bakterijske infekcije

  Infekcije izazvane jersinijama (Yersinia), 1700
  Tularemija (Tularemia)
  Crni prišt (Antraks, Anthrax), 1704
  Bolesti uzrokovane rodom pseudomonas, 1707
  Listerioza (Listeriosis), 1711
  Erizipeloid (Erysipeloid), 1713
  Aktinomikoza (Actinomycosis), 1714
  Nokardioza (Nocardiosis), 1715
  Bruceloza (Brucellosis), 1717
  Bolesti uzrokovane bartonelama (Bartonellosis), 1719

  Bolesti izazvane mikrobakterijama

  Tuberkuloza (Tuberculosis), 1723
  Druge mikrobaktioze, 1731
  Lepra (Hansenova bolest), 1733

  Bolesti koje se prenose polnim putem

  Uvod u polno prenosive bolesti i česti sindromi, 1738
  Gonokokne infekcije, 1742
  Granuloma ingvinale, donovanoza, 1745
  Šankroid, 1745
  Sifilis, 1746

  Oboljenja izazvana spirohetama, izuzev sifilisa

  Nesifilisne treponematoze, 1755
  Povratna groznica, 1756
  Lajmska bolest, 1757
  Leptospiroze, 1761
  Bolesti koje izazivaju hlamidije, 1763
  Bolesti izazvane rikecijama, 1767
  Zoonoze, 1767

  Virusna oboljenja

  Uvod u virusna oboljenja, 1780
  Lečenje virusnih infekcija (osim AIDS-a), 1784

  Virusne infekcije disajnih puteva

  Prehlada (akutna kijavica), 1790
  Virusni faringitis, laringitis, krup i bronhitis, 1793
  Respiratorni sincicijalni virus, 1794
  Bolesti izazvane parainfluenca virusom, 1794
  Influenca (grip), 1797
  Adenovirusne bolesti, 1800

  Osipne bolesti i zauške

  Morbili (male boginje, Morbilli), 1802
  Rubela (crvenka, nemačke ospice, Rubella), 1805
  Varičela i herpes zoster (ovčije boginje, vodene ospice), 1806
  Zauške, 1808

  Herpes virusi

  Infekcije herpes simpleks virusom, 1810
  Infekcije izazvane humanim citomegalo virusom, 1814
  Infekcije izazvane humanim citomegalo virusom, 1814
  Infektivna mononukleoza, infekcija Epštajn-Bar virusom, 1816

  Retro virusi

  Ostali retro virusi pored HIV-a, 1820

  Crevne virusne infekcije

  Enterovirusi, 1825
  Virusni gastroenteritis, 1835

  Virusi hemoragijskih groznica

  Uvod u virusne hemoragijske groznice, 1840
  Drugi virusi koje prenose zglavkari, 1848

  Mikoze

  Uvod u mikoze, 1858
  Histoplazmoza (Histoplasmosis), 1860
  Kokcidioidomikoza, 1863
  Blastomikoza, 1865
  Parakokcidioidomikoza, 1863
  Kriptokokoza, 1867
  Sporotrihoza, 1870
  Kandidijaza, 1870
  Aspergiloza, 1875
  Pneumocistis karini pneumonija (Pneumocystis PNEUMONIJA), 1877
  Mukormikoza (Mucormycosis), 1883
  Micetom (Mycetoma), 1885
  Druge gljivične infekcije, 1887

  Glava XXIII: HIV i sindrom stečene imunodeficijencije

  Uvod u HIV i prateća oboljenja, 1889
  Imunologija AIDS-a, 1889
  Biologija virusa humane imunodeficijencije, 1893
  Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a, 1898
  Sprečavanje HIV infekcije, 1904
  Neurološke komplikacije HIV-1 infekcije, 1907
  Plućna ispoljavanja HIV infekcije, 1911
  Gastrointestinalna ispoljavanja u toku AIDS-a, 1919
  Kožni znaci AIDS-a, 1921
  Ispoljavanja AIDS-a na očima, 1922
  Hematologija/onkologija u AIDS-u, 1924
  Bubrežna, srčana, endokrina i reumatična ispoljavanja HIV infekcije, 1928
  Lečenje HIV infekcije i AIDS-a, 1933
  Lečenje i savetovanje osoba sa HIV infekcijom, 1942

  Glava XXIV: Bolesti izazvane protozoama i metazoama

  Uvod u bolesti izazvane protozoama i helmintima, 1946

  Bolesti izazvane protozoama

  Malarija, 1947
  Afrička tripanozomijaza (bolest spavanja), 1951’’

  Br.strana: 1120

  Povez: Tvrdi povez

  God.izdanja: 2013.

  Izdavač: Odbrana - prodavnica

  ISBN: 978-86-910311-1-4

  Komentari čitalaca

 • Napišite recenziju za ovu knjigu i uz malo sreće osvojite
  vaučer za kupovinu od 2000 dinara!

  KorisnaKnjiga.com koristi cookije kako bi prilagodila sajt korisniku i analizirala prikazani sadžaj.
  Podaci o identitetu korisnika se ne prikupljaju, već samo informacije o posećenosti koje dalje naši partneri obrađuju. Više informacija.